Koně jsou skutečně majestátní tvorové, kteří jsou schopni produkovat obrovské množství energie. Proto se jejich „koňská síla“ stala jednotným ukazatelem pro měření výkonu motoru. Kde se však vzala taková zvláštní měrná jednotka? Proč zrovna 15 koní? V tomto článku se podíváme na historii této metriky a pokusíme se přijít na to, proč je právě takové množství síly spojeno s našimi klidnými přáteli – koňmi.

Samotný koncept „koňské síly“ se zrodil dlouho před příchodem automobilů a jiných vozidel se spalovacími motory. Ve středověku bylo používání koňské síly přirozenou a nedílnou součástí procesů spojených s pohybem a přepravou. K určení síly mechanismů nebo strojů se tehdy používala určitá síla, kterou kůň dokáže za určitý čas vyprodukovat.

Podíváme-li se na historická fakta, je jasné, že číslo 15 bylo zvoleno spíše z praktických než vědeckých důvodů. Zpočátku byl jistý parní mechanismus považován za schopný produkovat energii odpovídající práci 15 koní. Tato hodnota byla brána jako standardní a časem se hodila pro odhad výkonu ostatních motorů.

Výkon motoru: proč je v jednom koni 15 koní?

Мощность двигателя: почему в одной лошади 15 лошадиных сил?

Pojem „koňská síla“ byl poprvé představen v 18. století, aby porovnal výkon parních strojů s výkonem koně. Parní stroje byly novým vynálezem a jejich výkon se musel srovnávat se zvířecím motorem, kterému všichni rozuměli – s koněm.

Výkon parního stroje, který dokázal vyvinout práci jednoho koně (síla, kterou jeden kůň dokáže vyprodukovat za jednu sekundu), byl tedy přirovnán k jedné koňské síle neboli 1 hp.

Následně s nástupem spalování a automobilů se koncept koňské síly zdědil a používá se dodnes. S rozvojem technologií a zdokonalováním motorů byl však výkon automobilů stále vyšší a moderní automobily mají již mnohem větší výkon než 15 koní.

Pojem „koňská síla“ je však stále aktuální a používá se v automobilovém a jiném průmyslu k popisu síly motorů. Moderní automobily mohou mít v závislosti na výkonu motoru od několika desítek až po několik stovek koní.

Vliv konstrukce motoru na jeho výkon

Влияние конструкции двигателя на его мощность

1. Objem a komprese

1. Объем и компрессия

Objem válců motoru přímo souvisí s jeho výkonem. Čím větší objem válce, tím více příležitostí pro spalování paliva a tím i větší výkon. Vysoký kompresní poměr navíc vede k efektivnějšímu spalování paliva a zvýšení výkonu motoru.

ČTĚTE VÍCE
Kde koupit zabavené zboží a tajné poklady – Kompletní průvodce světovými záhadnými aukcemi a skrytými trhy

2. Systém přívodu vzduchu a paliva

2. Система подачи воздуха и топлива

Významný vliv na výkon motoru má také účinnost systému přívodu vzduchu a paliva. Palivový systém musí poskytovat dostatek paliva pro úplné shoření a systém přívodu vzduchu musí poskytovat dostatek kyslíku pro účinné spalování paliva. Nedostatečný přívod vzduchu nebo paliva může mít za následek snížení výkonu motoru.

3. Výfukový systém

3. Система выпуска отработавших газов

Sekvenční kombinace všech těchto faktorů v konstrukci motoru ovlivňuje jeho výkon. Při výběru nebo návrhu motoru je důležité vzít v úvahu tyto faktory, abyste dosáhli požadovaného výkonu a výkonu.

Technické aspekty určování výkonu motoru

Технические аспекты определения мощности двигателя

Technické aspekty určování výkonu motoru souvisí s několika hlavními faktory. Za prvé, výkon závisí na objemu válců motoru. Čím větší je objem válce, tím více kubických centimetrů (cm³) paliva lze spálit a vyrobit energii. Za druhé, výkon závisí na počtu otáček za minutu (RPM) motoru. Čím vyšší otáčky, tím větší množství vzduchu a paliva vpuštěné do válců, což zase zvyšuje výkon. Za třetí, výkon závisí také na poměru směsi vzduch-palivo ve válci. Směs musí být optimální, aby bylo zajištěno úplné spálení paliva.

Vzorec pro určení výkonu motoru:

Формула определения мощности двигателя:

Výkon motoru lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Výkon = Koeficient * Objem * Ot./min

V tomto vzorci koeficient závisí výhradně na typu motoru a použitém palivu. Například u benzínového motoru je jeho hodnota obvykle přibližně 0,1. U dieselových motorů může být tato hodnota o něco vyšší.

SAE International vyvinula standard pro měření výkonu motoru a srovnatelnost výsledků. V Rusku a většině ostatních zemí se výkon motoru měří v koňských silách (hp). V některých zemích, například v USA, se však výkon měří v kilowattech (kW).

Právě tyto technické aspekty určování výkonu motoru vysvětlují, proč jeden kůň obsahuje 15 koňských sil. Průměrný motor automobilu má výkon asi 100 koní, což je ekvivalent asi 75 kW. To znamená, že jeden kůň obsahuje přibližně 75/15 = 5 koňských sil. Tento poměr byl stanoven a přijat v praxi pro zajištění pohodlí a srovnatelnosti měření výkonu motoru.

Video:

Proč je tam 15 koní místo 10. Část 1

Kolik koňských sil má jeden kůň?

Kolik koňských sil má jeden kůň a jak to změřit?