Pádla na volantu jsou jedním z nejpohodlnějších zařízení, která řidiči usnadňují ovládání vozu. Jsou to tlačítka umístěná na volantu, pomocí kterých můžete ovládat různé funkce vozu, aniž byste sundali ruce z volantu.

Hlavní výhodou pádel je pohodlí. Řidič může snadno provést potřebnou akci, aniž by byl rozptylován od vozovky. To je důležité zejména v hustém provozu nebo na dálnicích, kde záleží na sekundách.

Abyste mohli používat řadicí páky, musíte znát základní principy a pravidla. Nejprve byste měli pochopit účel každého tlačítka a vědět, jaká funkce mu odpovídá. Obvykle je levé tlačítko zodpovědné za snížení rychlosti a pravé tlačítko za její zvýšení. Konkrétní funkce se však mohou lišit v závislosti na vozidle.

Umístění a účel

Řadicí páčky jsou dvě malé páčky umístěné na obou stranách volantu. Obvykle se nacházejí na úrovni větracích otvorů a používají se k ovládání určitých funkcí vozidla.

První pádlo, vlevo od volantu, má většinou neutrální polohu dole a slouží k ovládání řazení. Použitím tohoto pádla nahoru můžete přeřadit na vyšší převodový stupeň a jeho přetažením dolů můžete přeřadit na nižší převodový stupeň.

Druhé pádlo, umístěné vpravo od volantu, má obvykle nahoře neutrální polohu a slouží k ovládání určitých funkcí vozidla, jako je zvýšení nebo snížení rychlosti a změna režimů řízení stability vozidla.

Umístění a funkce řadicích pák se mohou mezi různými modely vozidel mírně lišit, proto se doporučuje nahlédnout do uživatelské příručky vašeho vozidla, kde naleznete podrobnější informace o konkrétních funkcích dostupných prostřednictvím řadicích pák.

Co jsou pádla řazení a jak fungují?

Что такое подрулевые лепестки и как они работают

Ovládání pádel na volantu zajišťuje elektronický řídicí systém vozidla. Obvykle levá páčka ovládá funkci řazení a pravá páčka ovládá funkci akcelerace.

Chcete-li podřadit (například při brzdění v rychlosti), musíte stisknout levé pádlo dolů, pro řazení nahoru stiskněte nahoru. Řidič tak může měnit rychlostní stupně, aniž by musel používat spojkový pedál a ručně řadit v automatickém režimu.

Pravé pádlo je obvykle zodpovědné za řízení zrychlení. Stisknutím nahoru se rychlost vozu zvýší a stisknutím dolů sníží. To umožňuje řidiči měnit rychlost, aniž by musel sešlápnout plynový pedál, zejména v situacích, kdy jsou potřeba ruce na volantu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký hasicí přístroj by měl být v autě v roce 2023?

Použití pádel na volantu umožňuje řidiči řídit vůz pohodlněji a bezpečněji. Řidič se může soustředit na cestu před sebou, aniž by musel neustále hýbat rukama, aby mohl ovládat funkce vozidla. To je užitečné zejména na dlouhých cestách nebo v hustém provozu.

Před použitím pádel na volantu se však doporučuje přečíst si návod k obsluze vozidla a seznámit se s provozními funkcemi tohoto systému na konkrétním modelu vozu.

Jak jsou pádla řazení umístěna v autě?

Как расположены подрулевые лепестки в автомобиле

Pádla na volantu jsou speciální zařízení, která umožňují řidiči ovládat určité funkce vozidla, aniž by sundal ruce z volantu. Umístění řadiček pod volantem se může lišit v závislosti na modelu vozu a jeho výrobci.

Obvykle jsou pádla řazení umístěna na zadní straně volantu a vypadají jako dvě nebo čtyři malé páčky. Tyto páky obvykle vykonávají dvě primární funkce: řazení rychlostních stupňů a ovládání funkcí automatické převodovky.

Při řazení je horní páka zodpovědná za řazení na vyšší rychlostní stupeň a spodní páka za řazení na nižší rychlostní stupeň. Obvykle jsou páky označeny symboly „+“ a „-“, aby řidič měl jasnou představu o tom, jaký rychlostní stupeň volí.

Kromě toho lze pádla řazení použít k ovládání funkcí automatické převodovky. Pouhé stisknutí levé nebo pravé páky může způsobit přeřazení na další nebo předchozí rychlostní stupeň. Pokud řidič potřebuje provést prudké zrychlení nebo zpomalení, pak tento manévr provede pouhým přitažením odpovídající páky směrem k sobě nebo od sebe.

Je důležité si uvědomit, že před použitím pádel na volantu se musíte ujistit, že jsou k dispozici a že jsou ve vozidle správně umístěny. Každý výrobce je může umístit jinak, proto je důležité si před jízdou přečíst návod k vozu, abyste pádla na volantu správně používali a nezpůsobili nouzovou situaci.

Pro pohodlí a bezpečnost řidiče jsou řadicí páky na volantu často označeny a barevně označeny, aby bylo zřejmé, která páka ovládá kterou funkci. To pomáhá řidiči rychle se přizpůsobit používání pádel a soustředit se na silnici.

Je důležité mít na paměti, že používání pádel vyžaduje určitý cvik a zvykání si. Řidič si musí být jistý tím, jak pádla fungují, a při jízdě je používat moudře.

ČTĚTE VÍCE
Jak efektivně a bezpečně nabíjet autobaterie – nové metody, které stojí za to znát

S trochou praxe však mohou pádla řazení výrazně usnadnit řízení auta a umožnit řidiči měnit rychlostní stupně nebo ovládat funkce převodovky, aniž by musel sundat ruce z volantu a soustředit se na silnici.

Použití pádel řazení

Использование подрулевых лепестков

Výhody použití pádel na volantu

Преимущества использования подрулевых лепестков

  • Bezpečnost: Použití pádel umožňuje řidiči ovládat vůz, aniž by sundal ruce z volantu, což snižuje riziko dopravních nehod.
  • Pohodlí: Řidič potřebuje k provedení příslušné funkce pouze stisknout nebo uvolnit pádlo. To výrazně zjednodušuje řízení.
  • Ovládání: Řadicí páčky na volantu umožňují řidiči snadno a rychle nastavovat různé funkce vozidla, čímž se zvyšuje celková kontrola a jízdní komfort.

Použití pádel řazení

Использование подрулевых лепестков

Chcete-li používat řadicí páky, musíte znát jejich umístění a funkci na vašem vozidle. Řadicí páky mají obvykle dvě pádla: levou a pravou. Levá pádla se používá k ovládání řazení a pravá pádla slouží k provádění dalších funkcí.

  • Řazení převodových stupňů: Levá páčka řazení má obvykle značky „-“ (řazení dolů) a „+“ (řazení nahoru). Pro zvýšení převodového stupně stiskněte pádlo označené „+“, pro snížení převodového stupně stiskněte pádlo označené „-“.
  • Ovládání dalších funkcí: Pádlo na pravém volantu se používá k ovládání různých funkcí vozidla, jako je nastavení hlasitosti audia, používání tempomatu atd. Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla, proto je důležité nahlédnout do uživatelské příručky nebo získat pokyny od prodejce vozidla.

Použití pádel je pohodlný a bezpečný způsob ovládání vozu a umožňuje řidiči soustředit se na silnici. Seznamte se s funkcemi a umístěním pádel na vašem vozidle, abyste je mohli plně využít.

Jak volit rychlostní stupně pomocí pádel na volantu

Как выбирать передачи с помощью подрулевых лепестков

Když je vůz vybaven pádly řazení, je pro řidiče snazší zvolit v daný okamžik požadované převodové stupně. To je užitečné zejména při sportovní jízdě nebo v situacích, kdy může být rychlé řazení kritické.

1. Správné umístění rukou

Před výběrem převodového stupně pomocí pádel se musíte ujistit, že máte ruce na volantu správně. Jedna ruka by měla být ve 12 hodin a druhá v 6 hodin. Díky tomu je snadné a pohodlné používat řadicí páky, aniž byste museli měnit polohu rukou na volantu.

ČTĚTE VÍCE
Důležité informace o dvojitém předjíždění na silnicích – pravidla, vlastnosti, omezení

2. Znalost umístění a funkcí okvětních lístků

2. Знание расположения и функций лепестков

Než použijete řadicí páky na volantu, musíte si prostudovat jejich umístění a funkčnost. Pádla jsou obvykle označena symboly „+“ a „-“, přičemž „+“ označuje řazení nahoru a „-“ řazení dolů. Některá auta mají také přídavná pádla pro přepínání mezi režimy Sport a Comfort.

Doporučení: Před jízdou s řadicími pákami si přečtěte uživatelskou příručku svého vozidla, abyste se seznámili se všemi funkcemi a vlastnostmi používání této funkce.

3. Správná sekvence řazení

Volba převodového stupně pomocí pádel na volantu probíhá postupně. Začněte se spodním lalokem „-“, abyste zvýšili otáčky motoru a připravili se na zrychlení. Poté, když potřebujete přeřadit na vyšší rychlostní stupeň, stiskněte pádlo „+“. Tato sekvence zajistí hladší a pohodlnější přepínání.

Použití pádel na volantu je pohodlnou a bezpečnou možností pro volbu převodových stupňů, aniž byste museli sundávat ruce z volantu. Mějte však na paměti, že každé vozidlo může mít své vlastní zvláštnosti při používání pádel řazení, proto se doporučuje, abyste si před použitím této funkce v plném rozsahu přečetli uživatelskou příručku a cvičili na bezpečné silnici.

Video:

Řazení pod volantem Mitsubishi Outlander 3,2019

5 mýtů o MANUÁLNÍM REŽIMU na automatické převodovce

řadicí páky v cx 5 2016