Startér je zařízení, které spouští spalovací motor automobilu. Využívá elektrickou energii z baterie k otáčení klikového hřídele a utahování pístů v motoru. Někdy však může nastat situace, kdy startér nedokáže roztočit motor, což majitele vozu mate.

Důvody, proč startér nefunguje správně, mohou být různé faktory. Za prvé, napětí baterie může být nízké. Pokud je napětí pod přijatelnou úrovní, startér nebude mít dostatek výkonu k roztočení motoru. V tomto případě může být baterie vybitá nebo vyžadovat výměnu.

Za druhé, příčinou toho, že startér nefunguje správně, může být porucha samotného startéru nebo problémy s elektrickým připojením. Pokud je startér poškozen nebo má opotřebované díly, nemusí být schopen otáčet motor. Také koroze nebo spálené elektrické spoje mohou způsobit, že startér nebude fungovat správně.

Za třetí, dalším možným důvodem, proč startér nefunguje správně, může být problém se zapalováním nebo systémem vstřikování paliva. Pokud se vyskytnou problémy s těmito systémy, motor může být pro startér obtížně dostupný. V tomto případě se doporučuje zkontrolovat činnost systému zapalování a vstřikování paliva.

Obecně může být několik důvodů, proč startér nefunguje správně. Pokud máte problémy se startováním motoru, je důležité provést podrobnou diagnostiku, abyste zjistili příčinu poruchy startéru a přijali vhodná opatření k jejímu odstranění.

Možné důvody, proč motor nenastartuje

Возможные причины незапуска двигателя

Nestartování motoru může být způsobeno řadou různých problémů. Podívejme se na některé z nich.

Slabá nebo vybitá baterie

Jedním z nejčastějších důvodů, proč motor nenastartuje, je slabá nebo vybitá baterie. Pokud motor po otočení klíčku v zapalování nenastartuje, měli byste zkontrolovat napětí na baterii. V případě potřeby nabijte nebo vyměňte baterii.

Porucha startéru

Pokud je baterie v pořádku, ale motor stále nenastartuje, může být problém se startérem. Startér může být opotřebovaný nebo mít jinou poruchu, která způsobí, že nemůže otáčet klikovým hřídelem motoru. Zkontrolujte elektrické kontakty spouštěče a stav spouštěcího zařízení.

Je důležité, aby se: Nepokoušejte se znovu nastartovat motor, pokud se startér neotáčí, protože to může způsobit další poškození startéru nebo jiných systémů vozidla.

Problémy se zapalovacím systémem

Проблемы с системой зажигания

Nesprávná funkce zapalovacího systému může také způsobit, že motor nenastartuje. Zkontrolujte jiskru a stav zapalovacích svíček. Pokud jsou zapalovací svíčky opotřebované nebo znečištěné, měly by být vyměněny. Vyplatí se také zkontrolovat činnost zapalovací cívky a vysokonapěťových vodičů.

ČTĚTE VÍCE
Hydraulický olej - hlavní vlastnosti, účel a použití

Problémy s palivovým systémem

Pokud motor nenastartuje, může být problém v palivovém systému. Zkontrolujte přítomnost paliva v nádrži a stav palivového filtru. Vyplatí se také zkontrolovat činnost palivového čerpadla a vstřikovačů.

Pokud ani po provedení výše uvedených kontrol motor stále nenastartuje, doporučujeme, abyste se obrátili na odborníka, aby diagnostikoval a opravil problém.

Problémy se startérem

Někdy se však se startérem mohou objevit problémy, které mohou způsobit, že se motor při pokusu o nastartování nepřetočí. Níže jsou uvedeny některé běžné problémy související se startérem:

1. Vybitá baterie

Jednou z nejčastějších příčin problémů se startérem je vybitá baterie. Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, startér nemusí mít dostatek energie k roztočení motoru. V tomto případě se doporučuje připojit nabíječku k baterii nebo použít jiné vozidlo a kabely pro nastartování motoru.

2. Poškozené elektrické vedení

Pokud jsou elektrické vodiče spojující startér s baterií nebo zapalováním poškozené nebo mají špatné spojení, startér nemusí správně fungovat. To může být způsobeno zkorodovanými kontakty nebo přerušenými vodiči. V tomto případě musí být vodiče zkontrolovány, zda nejsou poškozené a v případě potřeby vyměněny nebo opraveny.

Je důležité si uvědomit, že problémy se startérem nelze vždy vyřešit vlastními silami, zejména pokud je třeba vyměnit součásti nebo provést složité opravy. V takových případech se doporučuje kontaktovat odborníky autoservisu, aby diagnostikovali a odstranili problémy.

Baterie a elektrický systém

Baterie dodává energii startéru, který zase roztáčí motor. Pokud je baterie slabá, vadná nebo má špatné spojení, startér nemusí mít dostatek energie.

Problém může také souviset s elektrickým systémem vozidla. Přerušený napájecí obvod startéru nebo vadné relé startéru může způsobit poruchu startéru a jeho nesprávnou funkci.

Možné příčiny rozhodnutí
Vybitá baterie Baterii je třeba nabít nebo vyměnit
Špatný napájecí obvod Zkontrolujte a opravte všechny poškozené nebo uvolněné spoje.
Vadné relé startéru Vyměňte relé startéru

Pokud však po provedení všech výše uvedených opatření startér stále netočí motor, možná budete muset kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu elektrického systému vozidla.

Problémy s palivovým systémem

Problémy s palivovým systémem mohou být jedním z důvodů, proč startér netočí motor. Zde jsou některé běžné problémy palivového systému:

  • Prázdná nádrž: Pokud je vaše nádrž prázdná, motor se nespustí. Ujistěte se, že máte dostatek paliva.
  • Ucpané palivové filtry: Pokud jsou palivové filtry ucpané, palivo nebude schopno správně procházet systémem. To může vést k problémům s dodávkou paliva a startováním motoru.
  • Problémy s palivovým čerpadlem: Pokud palivové čerpadlo nepracuje správně, do systému nemusí proudit žádné palivo nebo do systému proudí málo paliva. To může vést k potížím se startováním motoru.
  • Problémy se vstřikovači: Ucpané nebo poškozené vstřikovače mohou ovlivnit tok paliva do válců motoru. To může vést k potížím se startováním motoru.
  • Problémy s palivovým potrubím: Pokud je palivové potrubí poškozené nebo ucpané, palivo se nemusí dostat do motoru ve správném množství, což může vést k problémům se startováním motoru.
ČTĚTE VÍCE
Jakou barvu zvolit pro malování SPZ, aby nedošlo k porušení předpisů dopravní policie - doporučení a tipy

Máte-li problémy s palivovým systémem, doporučujeme vám kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a opravy. Bude schopen určit příčinu problému a provést potřebné opravy.

Video:

Navíječ cvakne a ztichne

Projekt GAZ-21 Lazarevskoe část 1 začala!

STARTÉR SE NEPROTÁČÍ DŮVODY | VAZ 2112 | HLAVNÍ VADY