Splátkové plány jsou jedním z efektivních způsobů, jak přilákat zákazníky a zvýšit tržby. Poskytuje spotřebiteli možnost zakoupit produkt nebo službu zaplacením kupní částky ve splátkách po stanovenou dobu. Jak ale tento mechanismus funguje u prodejce?

Pro začátek musí prodávající analyzovat svou společnost a určit, zda je připraven poskytnout splátkové kalendáře. To zahrnuje posouzení finanční situace, schopnosti platit dodavatelům a v případě potřeby přivést další zdroje.

Poté musí prodejce vyvinout splátkový program, který bude pro zákazníky nejatraktivnější. Musí si určit dobu splátek, úrokovou sazbu, výši měsíční splátky a další podmínky. Čím flexibilnější a atraktivnější bude splátkový program, tím více zákazníků přiláká.

Po vypracování splátkového kalendáře o něm musí prodejce informovat potenciální zákazníky. Může využívat různé marketingové nástroje, jako je reklama na sociálních sítích, e-mailové zpravodaje, letáky atd. Je důležité vytvořit jedinečnou nabídku, která na trhu vynikne a přitáhne pozornost zákazníků.

Po přilákání klientů musí prodávající vypracovat příslušné dokumenty a provést samotné splátkové řízení. To může zahrnovat vyplnění žádosti, kontrolu úvěrové historie zákazníka a uzavření smlouvy o splátkách. Prodávající musí zajistit včasné přijetí plateb od klienta a také sledovat plnění smlouvy.

Platba na splátky je tedy složitý a provázaný proces, který vyžaduje od prodejce nejen finanční gramotnost, ale také marketingové a organizační schopnosti. Pokud se však splátkové plány provedou správně, mohou být mocným nástrojem k přilákání zákazníků a zvýšení prodeje.

Výhody splátkového kalendáře pro prodejce

Преимущества рассрочки для продавца

Zvyšování zákaznické základny

Nabídka splátkových kalendářů je pro kupující často silnou motivací. Umožňuje přilákat nové zákazníky, kteří dříve nemuseli mít zájem o koupi produktu kvůli jeho vysoké ceně nebo omezeným finančním možnostem. Většina lidí upřednostňuje platit za zboží a služby postupně, aniž by tím způsobili vážné škody na jejich rozpočtu.

Nárůst prodeje

Zavedení splátkových kalendářů umožňuje prodejcům výrazně zvýšit objem prodeje. Mnoho zákazníků, kteří možná odložili nákup z důvodu nedostatku finančních prostředků, rádi využije možnosti nákupu požadovaného produktu nebo služby na splátky. Spuštěním splátkového programu je možné uzavírat transakce s velkým počtem klientů, což v konečném důsledku vede ke zvýšení příjmů prodávajícího.

ČTĚTE VÍCE
Na co si dát pozor a jak vybrat ten správný okamžik pro koupi auta

Zvýšení objemu prodeje

Splátkové plány poskytují prodejcům možnost výrazně zvýšit objem prodeje. Kupující, kteří mají možnost zakoupit si produkt nebo službu na splátky, se stávají více nakloněni nákupu. Splátkové plány jim totiž umožňují rozdělit kupní cenu na menší částky, čímž se produkt nebo služba stanou dostupnější a atraktivnější.

Obchodníci mohou také přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající nabízením splátkových kalendářů. Rychlý rozvoj trhu na splátky umožňuje prodejcům vytvářet různé programy, které splňují potřeby zákazníků. Například poskytnutí příležitosti k nákupu produktu nebo služby na splátky s žádnou nebo minimální zálohou může být pro kupující zvláště atraktivní.

Výhody pro prodejce Důvody pro zvýšení objemu prodeje
1. Zvýšená konkurenceschopnost. 1. Zvýšení dostupnosti produktu nebo služby.
2. Přilákání nových klientů. 2. Možnost rozdělení nákladů na menší částky.
3. Udržení stávajících zákazníků. 3. Přilákání zákazníků, kteří jsou náchylní k odkládání nákupů.
4. Zvýšení průměrné kontroly. 4. Kupující nakupující zboží nebo služby, které si dříve nemohli dovolit.

Splátkové plány umožňují prodejcům zintenzivnit prodej, zvýšit konkurenceschopnost jejich podnikání a vyhovět potřebám různých kategorií zákazníků. Pro dosažení těchto cílů je důležité kvalifikovaně vypracovat splátkové programy s přihlédnutím ke specifikům vašeho podnikání a požadavkům zákazníků.

Přitahování nových klientů

Jednou z možností, jak přilákat nové zákazníky pomocí splátkového kalendáře, je reklama. Prodejce umístěním inzerátů o možnosti nákupu zboží na splátky upoutá pozornost potenciálních zákazníků a vybízí je ke koupi.

Výhody pro klienty

Преимущества для клиентов

Přilákáním zákazníků pomocí splátkových programů jim prodejce nabízí řadu výhod:

1. Flexibilní platební podmínky:

Splátkové plány umožňují klientům zvolit si optimální podmínky a výši měsíčních splátek. To jim umožňuje vyrovnat se s finančními závazky a nepociťovat další finanční potíže.

2. Zvýšení kupní síly:

Zákazníci mají díky splátkám možnost nakoupit zboží a služby na vyšší úrovni, než kdyby je museli platit předem. To jim umožňuje zlepšit svou životní úroveň a uspokojit své potřeby.

Proces získávání nových klientů

Процесс привлечения новых клиентов

Proces získávání nových zákazníků pomocí splátkových programů může vypadat takto:

1. Vývoj reklamní kampaně:

Prodávající vytváří reklamní materiály, ve kterých poskytuje informace o splátkovém kalendáři a výhodách pro zákazníky. Mohou to být reklamy na sociálních sítích, reklamní bannery nebo letáky.

ČTĚTE VÍCE
Kde koupit zabavené zboží a tajné poklady – Kompletní průvodce světovými záhadnými aukcemi a skrytými trhy

2. Distribuce reklamy:

Prodejce umisťuje své reklamní materiály na různé platformy – na internetu, v ulicích měst, v obchodních centrech a na dalších místech s vysokou návštěvností.

3. Přilákání klientů:

Potenciální zákazníci se dozví o nabídce prodejce a projeví zájem o koupi produktu na splátky. Mohou kontaktovat obchodního partnera s dotazy, zavolat, poslat dotazy nebo přijít do obchodu.

Splátkové plány tak nejsou jen nástrojem pro prodejce, ale také pohodlnou příležitostí pro klienty. Přilákáním nových zákazníků prostřednictvím splátkových programů prodávající rozšiřuje svou zákaznickou základnu a zvyšuje tržby.

Zvýšení loajality zákazníků

Pohodlí a pohodlí

Удобство и комфорт

Poskytnutí splátkového kalendáře pomáhá vytvářet u kupujících pocit pohodlí a důvěry, že si mohou dovolit produkt přímo koupit, i když momentálně nemají všechny finanční prostředky. To snižuje potenciální pocity nespokojenosti a zklamání, které mohou nastat, pokud si zákazník nemůže ihned koupit požadovanou položku.

Navazování dlouhodobých vztahů

Установление долгосрочных отношений

Poskytování splátkových kalendářů umožňuje prodávajícímu navázat s kupujícím dlouhodobější vztah. Zákazníci, kteří byli spokojeni s podmínkami splátkového kalendáře a měli pozitivní nákupní zkušenost, se stávají pravidelnými zákazníky a vracejí se k dalším nákupům. To pomáhá zvýšit objem prodeje a posílit pozici prodejce na trhu.

Výhody splátkového kalendáře pro prodejce:
1. Zvýšení objemu prodeje
2. Přilákání nových klientů
3. Zvyšování loajality zákazníků
4. Navazování dlouhodobých vztahů

Je však důležité mít na paměti, že k dosažení těchto výhod musí být program splátkového kalendáře řádně organizován a implementován. Pečlivě si prostudujte potřeby a možnosti své cílové skupiny a věnujte pozornost i konkurenčním nabídkám na trhu. Jen tak můžete maximálně využít splátkový kalendář ke zvýšení loajality zákazníků a rozvoji svého podnikání.

Video:

Leasing s možností koupě nebo koupě a prodej na splátky

NEBERTE SPLÁTKY! (dokud se nepodíváte na toto video)

Splátkový plán AliExpress jak splácet, když platba není k dispozici