Expanzní nádoba – Jedná se o důležitou součást chladicího systému automobilu. Slouží ke kompenzaci změn objemu kapaliny, ke kterým dochází v systému při zahřívání motoru. Expanzní nádrž má speciální uzávěr, který plní několik funkcí.

Jedním z hlavních úkolů uzávěru na expanzní nádrži je udržování optimálního tlaku v systému. Když se kapalina v chladicím systému zahřeje, roztáhne se a vytvoří další tlak. Pokud tento tlak není regulován, mohou nastat problémy – například čerpání kapaliny systémem. Uzávěr nádrže poskytuje kontrolu nad tlakem v systému a zabraňuje jeho přílišnému zvýšení.

Víčko na expanzní nádrži slouží také jako zabránit úniku kapaliny. Uvnitř víka je ventil, který se otevírá a zavírá v závislosti na tlaku. Když je tlak v systému příliš vysoký, ventil se otevře a přebytečnou kapalinu vypustí do speciální přepadové trubky. Pokud uzávěr nefunguje správně nebo je poškozen, může způsobit únik chladicí kapaliny a snížit hladinu chladicí kapaliny v systému.

Uzávěr na expanzní nádrži: princip činnosti a údržby

Крышка на расширительном бачке: принцип работы и обслуживание

Princip fungování uzávěru expanzní nádrže

Принцип работы крышки расширительного бачка

Víčko na expanzní nádrži plní několik funkcí. Jedním z hlavních je vytvoření požadovaného tlaku v chladicím systému. Když se teplota chladicí kapaliny zvýší a začne expandovat, přebytečná kapalina vstupuje do expanzní nádrže ventilem umístěným ve víčku.

Kryt zároveň zajišťuje udržování tlaku v systému při chlazení kapaliny. Při chlazení se objem kapaliny zmenšuje a vzniká plnicí tlak, který pomáhá odolávat varu a udržuje kapalinu v kapalném stavu i při zvýšených teplotách.

Kromě toho uzávěr na expanzní nádrži zajišťuje omezující tlak v chladicím systému, při kterém se ventil otevře a přetlak se uvolní, čímž se zabrání ztrátě chladicí kapaliny.

Údržba uzávěru expanzní nádoby

Обслуживание крышки расширительного бачка

Víčko na expanzní nádrži vyžaduje pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna správná funkce celého chladicího systému. Nejprve je nutné zkontrolovat stav těsnících prvků krytu. Nesmí jevit žádné poškození nebo známky opotřebení, jinak může dojít k úniku kapaliny.

Je také nutné zkontrolovat spolehlivost a výkon ventilu. Musí se otevírat a zavírat při určitých tlacích, aby byla zajištěna správná funkce chladicího systému.

V případě potřeby vyměňte uzávěr na expanzní nádrži, pokud je poškozená nebo neplní své funkce. Pro zaručení kvality a spolehlivosti chladicího systému vozidla se doporučuje používat originální náhradní díly.

ČTĚTE VÍCE
Je hádanka R na pístních kroužcích životně důležité označení nebo jen mýtus?

Účel a princip fungování uzávěru na expanzní nádrži

Назначение и принцип работы крышки на расширительном бачке

Víčko na expanzní nádrži plní několik hlavních funkcí, které mají významný vliv na provoz chladicího systému vozidla. Jeho hlavním účelem je udržovat optimální tlak v systému, aby nedocházelo k přehřívání motoru.

Princip fungování uzávěru na expanzní nádobě je založen na použití tlakového spínače, který reguluje tlak v systému. Jak se motor ochlazuje, chladicí kapalina se smršťuje a v nádržce se vytváří podtlak. V tomto okamžiku uzávěr umožňuje vstup vzduchu do systému, kompenzuje pokles tlaku a zabraňuje tvorbě vzduchových zámků.

Víko navíc funguje jako pojistný ventil. Pokud je tlak v systému příliš vysoký, otevře se a umožní přebytečné kapalině proudit do expanzní nádrže. Kryt tak chrání systém před poškozením spojeným s nadměrným tlakem v chladicím systému.

Jakmile motor vychladne a tlak v systému poklesne, tlakový spínač se opět sepne, aby byl v chladicím systému udržován optimální tlak. Celý tento postup probíhá automaticky a bez povšimnutí řidiče.

Jak udržet víko v dobrém stavu

Как поддерживать крышку в исправном состоянии

Aby uzávěr na expanzní nádrži nadále spolehlivě plnil své funkce a zabraňoval únikům, je nutné pravidelně provádět údržbu a sledovat její stav. Zde je několik tipů, jak udržet víčko v dobrém stavu:

  1. Provádějte pravidelné vizuální kontroly. Pravidelně kontrolujte kryt, zda nemá praskliny, opotřebení nebo jiné viditelné poškození. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, vyměňte kryt co nejdříve.
  2. Vyčistěte víko a odvápněte ho. Při údržbě brzdového systému nebo výměně chladicí kapaliny se ujistěte, že víčko a O-kroužek nejsou znečištěné a zbavené vodního kamene. Pokud je na víku vodní kámen, očistěte jej měkkým kartáčkem a opláchněte vodou.
  3. Neotáčejte uzávěrem. Uzávěr expanzní nádoby je navržen pro určitou úroveň tlaku. Neotáčejte uzávěrem, mohlo by dojít k jeho poškození a vytečení nebo poškození nádržky.
  4. V případě potřeby vyměňte kryt. Pokud zjistíte poškození, opotřebení nebo jakýkoli jiný důvod pro výměnu, zakupte si nový kryt příslušné značky a modelu vozidla. Nesprávný nebo poškozený uzávěr může mít vážné důsledky pro výkon chladicího systému vozidla.
  5. V případě potřeby kontaktujte odborníka. Pokud máte potíže s uzávěrem na expanzní nádrži nebo si nejste jisti jeho provozuschopností, je lepší kontaktovat odborníka, aby provedl diagnostiku a v případě potřeby uzávěr vyměnil.
ČTĚTE VÍCE
Problém spouštění Webasto – možné příčiny a řešení

Dodržování těchto doporučení vám pomůže udržet uzávěr expanzní nádrže v dobrém provozním stavu a zajistí bezpečný a spolehlivý provoz chladicího systému vašeho vozidla.

Nebezpečí nesprávné údržby krytu

Опасности при неправильном обслуживании крышки

Správná údržba uzávěru expanzní nádrže je zvláště důležitá pro bezpečnost a účinnost chladicího systému motoru. Nesprávná údržba krytu může způsobit vážné problémy a poškození.

Únik nemrznoucí směsi

Утечка антифриза

Jedním z hlavních problémů, které vznikají, když uzávěr není správně udržován, je únik nemrznoucí směsi. Pokud k úniku dojde v důsledku nesprávně utěsněného uzávěru, může to mít za následek nedostatek nemrznoucí směsi v chladicím systému. To může způsobit přehřátí motoru a vážné poškození.

Zvýšený tlak

Повышенное давление

Pokud není víčko nádrže správně udržováno, může to způsobit vážné poškození motoru. Nesprávně nainstalovaný nebo vadný uzávěr může způsobit vysoký tlak v chladicím systému. To může způsobit prasknutí hadic, těsnění nebo jiných součástí systému, což má za následek poruchu motoru a nákladné opravy.

Proto při údržbě uzávěru expanzní nádrže musíte být opatrní a dodržovat doporučení výrobce. Pravidelná kontrola stavu krytu a jeho správná údržba pomůže předejít vážným problémům a přispěje k bezproblémovému provozu chladicího systému. Pokud jsou zjištěny nějaké problémy nebo víko ztratí své těsnění, musí být okamžitě vyměněno za nové.

Video:

Proč potřebujete vyměnit uzávěr expanzní nádrže chladicí kapaliny?

Oprava víčka expanzní nádrže Chevrolet Niva a seřízení na požadovaný tlak

Proč měnit uzávěr expanzní nádrže? Proč praskají trubky? Proč expanzní nádrž praskne?