Správná údržba vozidla je jedním z nejdůležitějších aspektů jeho správného fungování. Při tomto procesu je nutné věnovat pozornost každému detailu, včetně technických vlastností a mechanismů. Otevírání kapoty auta je jednou z těch částí, které musíte znát a umět správně. V tomto článku budeme hovořit o tom, jak otevřít kapotu auta a jaké body je třeba vzít v úvahu při provádění tohoto postupu.

Než začnete otevírat kapotu svého vozu, musíte se ujistit, že je vůz v dobrém stavu a že motor zcela vychladl. Doporučuje se také nosit ochranné rukavice, abyste předešli možnému znečištění rukou olejem nebo jinou kapalinou z motoru.

Chcete-li otevřít kapotu vozu, musíte najít odpovídající páčku nebo rukojeť ve spodní části panelu světlometů. Obvykle je to označeno příslušnou ikonou nebo nápisem „Otevírání kapoty“. Jakmile je páka nebo rukojeť umístěna, zatáhněte za ni nebo ji otočte ve správném směru a otevřete kapotu.

Po otevření kapoty byste ji měli nastavit do pevné polohy, aby byl zajištěn přístup k motoru a dalším prvkům vozu. K tomu stačí umístit pod kapotu podpěrné zařízení nebo použít speciální svorku, kterou obvykle dodává výrobce. V tomto případě je nutné dbát pokynů výrobce a zajistit bezpečné upevnění digestoře.

Příprava na otevření kapoty auta

Подготовка к открытию капота автомобиля

Než začnete otevírat kapotu svého auta, je třeba provést několik jednoduchých kroků, abyste sebe i své auto ochránili.

Krok 1: Vypněte motor a zastavte auto

Шаг 1: Заглушите двигатель и остановите автомобиль

Před otevřením kapoty se ujistěte, že je motor vypnutý a vozidlo zcela zastaveno. Postavte vozidlo na rovnou a bezpečnou zem a poté vypněte zapalování.

Krok 2: Připravte si potřebné nástroje

Шаг 2: Подготовьте необходимые инструменты

Před otevřením kapoty se ujistěte, že máte potřebné nástroje, jako je klíč pro otevření západky kapoty nebo páka pro zatažení za uvolnění kapoty. Pokud potřebujete pomocné osvětlení, mějte k dispozici svítilnu nebo jiné osvětlovací zařízení.

Ujistěte se také, že máte čisté ruce a nástroje, abyste nepoškodili díly auta nebo neznečistili oblečení.

Vezměte prosím na vědomí: Než začnete otevírat kapotu svého vozidla, přečtěte si pokyny výrobce vozidla a ujistěte se, že rozumíte procesu otevírání kapoty pro váš konkrétní model.

ČTĚTE VÍCE
Důvody, proč není možné vydat elektronickou politiku povinného ručení

Kontrola hladiny oleje a chladicí kapaliny

Pro kontrolu hladiny oleje se ujistěte, že vůz stojí na rovném povrchu a že motor vychladl. Poté otevřete kapotu a najděte tyč indikující hladinu oleje. Vytáhněte jeho měřidlo až na doraz a poté jej vyjměte z nádoby. Zkontrolujte hladinu oleje na tyči a ujistěte se, že je mezi minimální a maximální hodnotou. Pokud je hladina oleje pod minimem, musíte olej doplnit na požadovanou úroveň.

Chcete-li zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny, musíte se také ujistit, že motor je studený a vůz stojí na rovném povrchu. Otevřete kapotu a najděte expanzní nádrž. Na jeho straně by měly být značky pro minimální a maximální hladinu chladicí kapaliny. Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce a ujistěte se, že je mezi těmito značkami. Pokud je hladina kapaliny pod minimem, je třeba doplnit chladicí kapalinu na požadovanou úroveň.

Kontrolu hladiny oleje a chladicí kapaliny je třeba provádět pravidelně, protože příliš málo nebo příliš mnoho těchto kapalin může způsobit vážné problémy s vaším vozidlem. Pokud si nejste jisti procesem kontroly nebo potřebou údržby, je lepší kontaktovat odborníka, abyste předešli neočekávaným poruchám.

Odpojení baterie a demontáž spínačů zapalování

Отключение аккумулятора и снятие замков зажигания

Před otevřením kapoty vozu musíte odpojit baterii a vyjmout spínače zapalování. Toto jsou důležité kroky, které vám pomohou vyhnout se případným potížím a škodám.

Chcete-li nastartovat, ujistěte se, že je vůz v neutrálu a na rovném povrchu, aby nedošlo k náhodnému pohybu při práci na kapotě.

Chcete-li baterii odpojit, otevřete kapotu a dobře ji najděte. Obvykle se nachází v přední části vozu, vedle motoru. Pečlivě prozkoumejte jamku a najděte svorky baterie. Mohou být vyrobeny z plastu nebo kovu.

K uvolnění svorek baterie použijte vhodný nástroj, obvykle klíč. Nejprve uvolněte zápornou svorku (obvykle s příponou „-“) a poté kladnou svorku (s příponou „+“). Vezměte prosím na vědomí, že v některých vozidlech může mít baterie pouze jednu sponu, takže budete muset odpojit pouze tuto.

Pamatujte však, že baterie obsahuje elektrický náboj, proto dávejte pozor, abyste se kontakty baterie nedotkli žádných kovových předmětů. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá seřízení světlometů u auta – efektivní způsob, jak seřídit světlomety za minimum času

Po odpojení baterie pokračujte v demontáži spínačů zapalování. Najděte klíček zapalování a vložte jej do zámku. Opatrným otočením klíče proti směru hodinových ručiček deaktivujete spínač zapalování. Obvykle jsou v této poloze všechny elektrické obvody vozidla otevřené.

Ujistěte se, že jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuté a klíč lze snadno vyjmout ze zapalování. Nyní si můžete být jisti, že baterie je odpojena a spínače zapalování jsou odstraněny, a můžete začít s prohlídkou a opravou vozidla.

Příprava nástrojů pro otevření kapoty

Подготовка инструментов для открытия капота

Než začnete s otevíráním kapoty auta, budete potřebovat několik nástrojů. Než začnete, ujistěte se, že máte vše, co potřebujete.

1. Ochranné rukavice

1. Защитные перчатки

Před prací na digestoři se doporučuje nosit ochranné rukavice. To vám pomůže vyhnout se řezům, modřinám nebo kontaminaci.

2. Šroubovák

2. Отвертка

Hlavním nástrojem pro otevírání kapoty je šroubovák. V závislosti na modelu vašeho vozidla budete možná potřebovat plochý nebo křížový šroubovák. Ujistěte se, že máte správný šroubovák.

3. Klíč baterie

3. Ключ от батареи

Některá vozidla vyžadují k otevření kapoty speciální klíč. Ujistěte se, že máte klíč k baterii a zda se hodí pro vaše vozidlo.

4. Klíč k otevření zástrčky

Některá auta mají speciální zástrčku, kterou je nutné před otevřením kapoty otevřít. To bude vyžadovat speciální klíč nebo nástroj. Ujistěte se, že máte správný klíč nebo nástroj k otevření zástrčky.

Mít připravené všechny potřebné nástroje před otevřením kapoty vašeho auta je velmi důležité. To vám pomůže vyhnout se případným problémům a ušetří čas při práci.

Video:

Jak otevřít kapotu auta, pokud se uvolnil otevírací kabel.

jak otevřít kapotu na toyotě 40

JAK OTEVŘÍT AUTOMOBIL ZA PÁR MINUT