OSAGO je povinné pojištění občanské odpovědnosti, které kryje škody způsobené jiným účastníkům silničního provozu v případě nehody. Co ale dělat, když vám pojištění vypršelo a vy musíte jít? V tomto článku se podíváme na několik životních triků, které vám pomohou pokračovat v řízení auta bez povinného ručení.

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak obejít povinné ručení z provozu vozidla, je nákup dočasného potvrzení. Tento certifikát je platný až 30 dní a umožňuje vám legálně řídit auto. Je však na místě zvážit, že dočasné potvrzení není plnohodnotnou náhradou povinného ručení z provozu vozidla a některé pojišťovny jej při zvažování pojistné události neakceptují.

Další možností, jak se vyhnout povinnému ručení z provozu vozidla, je sjednání pojištění pro jinou osobu. Pokud máte plnou moc od majitele vozu a jste zahrnuti v jeho pojistce, pak můžete vůz řídit bez povinného ručení. Je však vhodné připomenout, že v případě nehody bude zdrojem náhrady škody majitel vozu, nikoli pojišťovna.

Každopádně i přes všechny life hacky by bylo nejlepším řešením uzavřít povinné ručení z motorového vozidla a svědomitě plnit své povinnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Vyhnete se tak finančním problémům a neočekávaným situacím na cestách.

Je možné řídit auto bez povinného ručení?

Absence platné politiky povinného ručení je porušením zákona a může mít negativní důsledky. V případě nehody nebo jiného incidentu se vaše občanskoprávní odpovědnost může stát vaší vlastní, což může vést k vážným finančním ztrátám.

Zásady povinného ručení vám umožňují nahradit škodu způsobenou třetím osobám v důsledku dopravní nehody, kterou zaviníte vy. Pokud máte sjednané povinné ručení, pojišťovna vyplácí peníze poškozeným místo vás.

V praxi je povinné povinné ručení při technické prohlídce vozu, při vydávání SPZ a při mnoha dalších právních úkonech souvisejících s vlastnictvím vozu.

Přestupky související s neexistencí povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tak mohou znamenat nejen správní pokuty, ale také vážné finanční, právní a praktické problémy.

Proto odpověď na otázku „Lze řídit auto bez povinného ručení? jednoznačně negativní – nemožné. Majitel vozu je povinen mít platné povinné ručení pro legální provoz svého vozu na území Ruské federace.

ČTĚTE VÍCE
Mám při čištění těla škrticí klapky odpojit svorku baterie?

Proč je OSAGO povinné?

Почему ОСАГО обязательно?

Existuje několik důležitých důvodů, proč je povinné ručení z provozu vozidla povinné pro všechny majitele automobilů:

Ochrana třetí stranou

Защита третьих лиц

OSAGO chrání zájmy třetích osob – chodců, cyklistů a dalších řidičů, kteří mohou trpět v důsledku nesprávného jednání majitele vozu. Pojišťovna vyplácí odškodnění poškozeným, pomáhá řešit finanční problémy a vyrovnat se s následky nehod.

Zajištění finanční jistoty

Обеспечение финансовой безопасности

OSAGO také chrání finanční zájmy majitele vozu. V případě havárie a poškození třetích osob přebírá pojišťovna finanční náhradu, která může být značná. Bez povinného ručení se majitel vozu může dostat do vážných finančních potíží kvůli nutnosti pokrýt všechny ztráty sám.

Nezbytnou podmínkou pro povolení účasti vozidla v silničním provozu je povinné ručení z provozu vozidla. Absence povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může navíc vést ke správním a dokonce i trestním postihům. Proto je nutné, aby OSAGO bylo vlastníkem vozu dodržujícím zákony a zajistilo bezpečnost silničního provozu pro všechny účastníky silničního provozu.

Jak ušetřit na povinném ručení?

Как сэкономить на ОСАГО?

1. Porovnejte pojišťovny a vyberte si tu nejlepší variantu

1. Сравните страховые компании и выберите оптимальный вариант

Před uzavřením smlouvy o povinném ručení je nutné porovnat pojišťovny. Vyhodnoťte jejich náklady na politiku, úroveň služeb, hodnocení zákazníků. Vyberte si společnost, která nabízí nejvýhodnější podmínky, a teprve poté uzavřete smlouvu.

2. Pojistná doba

2. Период страхования

Upozorňujeme, že výše pojistného plnění nezávisí na pojistné době. Pokud se tedy chystáte spořit, můžete uzavřít smlouvu na krátkou dobu, například na šest měsíců. Nebudete muset platit na celý rok dopředu a v případě potřeby můžete pojištění kdykoliv ukončit.

3. Nainstalujte další bezpečnostní systémy

Přítomnost doplňkových bezpečnostních systémů ve voze vám umožňuje prokázat pojišťovně nižší riziko a může vést ke snížení nákladů na vaše povinné ručení. Nainstalujte systémy proti krádeži a zablokování, parkovací senzory a další vybavení, které zvýší bezpečnost jízdy a ochrání vás před možnými problémy na silnici.

4. Vyhýbejte se zločinu

Čistá jízda a absence sankcí či citací jsou základem pro získání slevy od pojišťovny. Abyste ušetřili na povinném ručení, snažte se vyhýbat dopravním přestupkům, nepřekračujte povolenou rychlost a buďte opatrní. Za jízdu bez nehod po dlouhou dobu vám může pojišťovna poskytnout výraznou slevu.

ČTĚTE VÍCE
Který radarový detektor účinně detekuje skrytá zařízení pro detekci srdce provádějící sergek?

5. Věnujte pozornost doplňkovým službám

5. Обратите внимание на дополнительные услуги

Smlouva o povinném ručení nabízí různé doplňkové služby, jako jsou odtahové služby, právní podpora v případě nehody, sklo na klíč a mnoho dalšího. To však není vždy nutné. Posuďte své potřeby a vyberte si pouze služby, které potřebujete, abyste se vyhnuli přeplácení.

Na povinném ručení je možné ušetřit, ale nezapomínejte na to, že pro majitele vozidel je nutná pojistka. Neporušujte zákon, ale využijte tyto rady ke snížení nákladů na pojištění.

Alternativy k OSAGO

Альтернативы ОСАГО

1. Dobrovolné pojištění občanské odpovědnosti (VLSI). Tento typ pojištění umožňuje výrazně rozšířit záruky na náhradu škody, případně bez ohledu na tarify stanovené pro povinné ručení.

2. Dobrovolné zdravotní pojištění (VHI). VHI poskytuje náhradu léčebných výloh v případě úrazu, včetně nákladů na lékařskou péči a ošetření.

3. Casco. Pojistka Casco poskytuje pojistnou ochranu majiteli vozu v případě pojistné události, včetně škody způsobené na vašem voze při nehodě.

4. Sociální záruky. V některých případech, zejména pro určité kategorie obyvatelstva, existují samostatné programy a mechanismy poskytování sociálních záruk v případě úrazu.

5. Nezávislá finanční ztráta. V případě neexistence pojistky si majitel vozu uvědomuje, že za všechny finanční ztráty spojené s případnými škodami a zraněními, pokud se stane viníkem nehody, ponese on sám.

Je však vhodné připomenout, že povinné ručení je stále povinným typem pojištění a přítomnost povinného ručení je povinná pro všechny majitele automobilů. Politika povinného ručení se vztahuje na náhradu škod způsobených ostatním účastníkům silničního provozu v případě nehody.

Video:

Můžete být zatčeni za řízení bez povinného ručení

Co se stane, když budete jezdit bez pojištění? Seznam pokut a akcí

Je možné, aby auto řídila osoba, která není v pojištění?