Motor – jedna z nejdůležitějších částí vozu, zejména v chladném období. Jeho výkon a životnost závisí na správném zahřátí motoru. Zimní mrazy mohou vážně ovlivnit výkon motoru, proto je důležité vědět, jak jej před jízdou správně zahřát.

První věc, kterou je třeba vzít v úvahu při zahřívání motoru v zimě, je čas. Doba zahřívání motoru stanovená výrobci automobilů v zimě nemusí být vždy dostatečná, zejména při velmi nízkých teplotách. Proto se doporučuje zahřívat motor alespoň o pár minut déle, než je doporučená hodnota. To umožní oleji a dalším kapalinám v motoru dosáhnout optimální teploty a zajistí spolehlivější chod motoru v chladném počasí.

Druhým důležitým aspektem je místo, kde zahříváte motor. Je důležité si uvědomit, že motor by měl být zahřátý na otevřeném prostoru nebo v dobře větraném prostoru, aby se zabránilo otravě oxidem uhelnatým. Rovněž se nedoporučuje motor dlouhodobě zahřívat, když neběží, zejména v uzavřených prostorách, protože může docházet k tvorbě kondenzace, která negativně ovlivňuje chod motoru.

Jak zahřát motor v zimě?

Как прогреть двигатель зимой?

V zimě je zvláště důležité řádně zahřát motor auta, aby se předešlo neočekávaným poruchám a prodloužila se životnost motoru. Zde je několik základních pravidel, která je třeba dodržovat při zahřívání motoru v chladném počasí:

 1. Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu a viskozitu oleje. V zimě se doporučuje používat řídký viskózní olej, aby se rychle rozprostřel po všech součástech a částech motoru.
 2. Nikdy nezahřívejte motor při delším chodu naprázdno. Volnoběh může poškodit motor a zvýšit opotřebení dílů motoru. Motor stačí zahřát cca 1-2 minuty na volnoběh.
 3. Pokud je to možné, používejte elektronické systémy vytápění motoru. Rychle tak dosáhnete optimální teploty motoru a snížíte opotřebení motoru v chladném počasí.
 4. Pokud motor nebyl delší dobu nastartován a je v silném mrazu, doporučuje se předehřát vozidlo uvnitř nebo pomocí topení, aby bylo zajištěno snadné startování a zabránilo se poškození motoru.
 5. Pečujte o svou baterii, zejména v chladném počasí. Zkontrolujte její nabití a vyměňte ji, pokud není dostatečně vhodná pro chladné počasí. Spolehlivý chod motoru během zahřívání zajistí nabitá baterie.

Dodržování těchto pravidel vám pomůže zlepšit výkon motoru vašeho auta v zimě a prodloužit jeho životnost. Pamatujte, že správné zahřátí motoru je klíčem ke spolehlivosti a bezpečnosti na silnici během chladných měsíců roku.

ČTĚTE VÍCE
Kterou společnost si mám vybrat pro nákup brzdových kotoučů a kde najdu skvělé nabídky?

Základní pravidla pro zahřívání motoru v chladném počasí

Основные правила прогрева двигателя в холодную погоду

Správné zahřátí motoru v chladném počasí je důležité pro zajištění spolehlivého provozu vozidla a prodloužení životnosti motoru. V zimním období je nutné dodržovat určitá pravidla, aby se předešlo případným problémům a poruchám.

Zde jsou základní pravidla pro zahřívání motoru v chladném počasí:

 1. Nezahřívejte motor při volnoběhu. Dlouhé doby volnoběhu mají za následek zbytečnou spotřebu paliva a zbytečné opotřebení motoru. Raději se rozjeďte hned po nastartování motoru, ale dávejte pozor, abyste nezrychlovali příliš rychle.
 2. Postupně zvyšujte zátěž. Dokud se motor nezahřeje na provozní teplotu, nedoporučuje se jej zatěžovat silnou akcelerací nebo vysokou rychlostí. Postupně zvyšujte zatížení motoru, aby mohl nabírat otáčky postupně a bez přetěžování.
 3. U dieselových motorů použijte topení. Za chladného počasí může být startování dieselových motorů obtížnější. V takových případech použijte topení motoru, abyste zajistili pohodlný start a předešli možným problémům.
 4. Nestartujte motor za chladného počasí bez předchozí přípravy. Pokud je okolní teplota extrémně nízká, neměli byste se pokoušet nastartovat motor bez předchozí přípravy vozidla na chlad. Při velmi nízkých teplotách může být nutné použít předehřev motoru.
 5. Věnujte pozornost systému vnitřního vytápění. Zatímco se motor zahřívá, ujistěte se, že systém vnitřního vytápění funguje správně. To pomůže udržovat příjemnou teplotu v kabině a chrání před podchlazením.

Dodržováním těchto základních pravidel snížíte riziko poruch a zvýšíte životnost vašeho motoru v chladném období.

Správný způsob zahřívání motoru v chladném počasí

Правильный способ прогрева двигателя в мороз

Když venkovní teplota klesne pod bod mrazu, je zvláště důležitý správný způsob zahřívání motoru. Nesprávné provedení postupu může negativně ovlivnit provoz vozu a dokonce vést k vážnému poškození.

Nejprve se před nastartováním motoru ujistěte, že jsou všechny elektrické spotřebiče, jako jsou světla, topení a rádia, vypnuté. To pomůže snížit zatížení baterie a zvýšit rychlost zahřívání motoru.

Za druhé opatrně odstraňte sníh a led z celého povrchu vozu včetně kapoty. Pokud se na topném potrubí tvoří led, buďte obzvláště opatrní a používejte speciální zařízení na odstranění ledu.

Chcete-li zahřát motor, postupujte takto:

Krok účinek
1 Otočte klíčkem zapalování do polohy “ACC” nebo “ON”, ale neotáčejte jej do polohy “START”. Zapněte odmrazovač zadního okna a zrcátek na přibližně 30 sekund, aby se mohly odmrazit.
2 Otočte klíčkem zapalování do polohy „START“ a držte jej v této poloze, dokud motor nenaskočí. To obvykle trvá asi 5-10 sekund.
3 Bezprostředně po nastartování se pohybujte pomalu vpřed bez zrychlování. Dejte motoru čas na zahřátí a rozdělte mazivo rovnoměrně po všech jeho částech.
ČTĚTE VÍCE
Je možné řídit auto s automatickou převodovkou sejmutím ruční brzdy?

Nedoporučuje se zahřívat motor déle než 5-10 minut. Moderní motory jsou obecně poměrně spolehlivé a mohou pracovat i při nízkých teplotách. Dlouhé doby zahřívání mohou vést k nadměrné spotřebě paliva a znečištění životního prostředí.

Správný způsob zahřívání motoru pomůže udržet jeho dlouhou provozní dobu a zabrání neočekávaným poruchám v chladném počasí.

Co byste neměli dělat při zahřívání motoru v zimě?

Что не стоит делать при прогреве двигателя зимой?

Když nastane chladné období, mnoho majitelů automobilů se potýká s potřebou zahřát motor před jízdou. Je však důležité vědět, jaké kroky podniknout vyhnout se pro zachování spolehlivosti a životnosti motoru.

 1. Nezahřívejte motor při delším chodu naprázdno.. Místo toho se můžete začít v klidu pohybovat a mít na paměti, že rychlost se bude postupně zvyšovat. To umožní efektivnější zahřátí motoru.
 2. Motor by se neměl vytáčet. V zimních podmínkách, kdy je motorový olej ještě studený, mohou vysoké otáčky negativně ovlivnit jeho výkon. Proto byste se měli vyvarovat prudkého zvýšení rychlosti a rychlost zvyšujte postupně.
 3. Nedoporučuje se opouštět vůz, když se motor zahřívá.. I když může být lákavé chvíli nechat motor běžet, může to otevřít dveře problémům od krádeže vozidla po neoprávněné použití.
 4. Nenechávejte auto na volnoběh příliš dlouho. Pokud víte, že budete potřebovat čas na přípravu auta, je nejlepší vypnout motor a zapnout jej pár minut před odjezdem.
 5. Pro další práci nepoužívejte horký motor.. Někdo se domnívá, že teplý motor zvládne bez problémů více práce, ale není to tak úplně pravda. To není vhodné, protože chladicí systém motoru nemusí zvládnout práci navíc, což může mít za následek přehřátí a poruchu.
 6. Nenechávejte režim „zahřívání“ příliš dlouho. Moderní motory na rozdíl od starších modelů aut nevyžadují dlouhé zahřívací doby. K dosažení optimální provozní teploty motoru obvykle stačí několik minut.

Dodržování těchto doporučení vám pomůže vyhnout se negativním důsledkům a zachovat spolehlivost motoru v chladném období. A nezapomeňte, že zahřívání motoru v zimě poskytuje nejen pohodlné podmínky uvnitř vozu, ale také umožňuje chránit vůz před poruchami a prodlužovat jeho životnost.

Video:

Je nutné zahřát motor?

Jak rychle zahřát dieselový motor v zimě

Jak používat topení a kamna v zimě? Za jízdy a když je auto zahřáté.