Dopravní značky hrají zásadní roli při zajišťování bezpečnosti silničního provozu. Pomáhají řidičům, chodcům a dalším účastníkům silničního provozu orientovat se na silnici a dodržovat pravidla bezpečnosti silničního provozu. Zvláštní skupinu značek tvoří značky související s upozorněním na práce na silnici, které vznikají v souvislosti s opravami, stavebními nebo jinými pracemi na pozemní komunikaci.

Práce na silnici se často provádějí s cílem obnovit povrch vozovky, opravit různá zařízení infrastruktury nebo nainstalovat nové dopravní značky. Pro upozornění řidičů na přítomnost práce jsou na silnicích instalovány speciální značky, které patří do skupiny předběžných výstražných značek.

Značka práce na silnici má obvykle tvar trojúhelníku a zobrazuje černocha s lopatou a zavřenýma očima na oranžovém pozadí. Tato oranžová a černá značka se nejčastěji používá k upozornění na nadcházející práce na silnici. Barvy a symboly na značce umožňují řidičům, aby si toho všimli s předstihem a připravili se na případná omezení nebo změny na silnici.

Kategorie značky “práce na silnici”

Категория знака

Značka práce na silnici patří do skupiny značek označujících nebezpečí na silnici. Má informovat řidiče o stavebních a opravárenských pracích na silnici.

Značka práce na silnici má tvar rovnostranného trojúhelníku, jehož strany směřují nahoru. Značka zobrazuje dvě černé šipky, které označují směry pohybu. Uprostřed nápisu na bílém pozadí je černá kresba dělníka držícího lopatu.

Značka práce na silnici upozorňuje řidiče na přítomnost pracovníků na silnici a na nutnost zvýšené opatrnosti. Označuje omezení a změny v řízení dopravy spojené s pracemi na silnici.

Řidiči by se měli připravit na možná zpoždění a změny v objížďce pracujícího personálu. Při průjezdu úsekem komunikace se značkou práce na silnici je prioritou bezpečnost účastníků silničního provozu a pracovníků.

Do kategorie značek „práce na silnici“ patří také značky informující o konkrétních typech prací, například „pokládka asfaltu“ nebo „oprava silnice“. Tyto značky dále objasňují povahu a označují konkrétní práci vykonávanou na silnici. To pomáhá řidičům lépe se orientovat a být opatrnější.

Podepsat obrázek popis
Práce na silnici Знак дорожные работы Značka varuje před prací na silnici a nutností zvláštní opatrnosti.
Pokládka asfaltu Знак укладка асфальта Značka vás informuje, že na silnici probíhá pokládka asfaltu. Řidiči by si při jeho průjezdu měli dávat zvláštní pozor.
Oprava silnice Знак ремонт дороги Značka označuje, že na silnici probíhají opravy. Řidiči by se měli připravit na možné změny v dopravní úpravě a měli by být maximálně opatrní.
ČTĚTE VÍCE
Je možné použít benzín jako odmašťovač - vlastnosti, výhody a rizika

Kategorie dopravních značek hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti silničního provozu a upozorňování na možná nebezpečí na silnici. Čtením a dodržováním těchto značek mohou řidiči snížit riziko nehod a zajistit bezpečnost svou i ostatních.

Jaký druh práce značka označuje?

Какие работы знак указывает?

Značka „Práce na silnici“ patří do skupiny dočasného dopravního značení a označuje, že na silnici jsou prováděny různé druhy prací.

Tento znak může znamenat následující práci:

Číslo a označení Popis práce
1.1 Značení jízdních pruhů
1.2 Výstavba a opravy asfaltových vozovek
1.3 Pokládka betonu
1.4 Stavba nebo oprava mostu
1.5 Pokládání obkladů nebo dlažeb
1.6 Odstraňování štěrku nebo písku
1.7 Instalace nebo výměna dopravních značek nebo semaforů
1.8 Montáž nebo opravy silničního oplocení

Tyto práce mohou být dočasné a prováděné na určitém úseku silnice, řidiči by proto měli být opatrní a řídit se pokyny značky Práce na silnici.

Popis a význam znaku

Описание и значение знака

Práce na silnici znamení patří do skupiny varovné značky. Slouží k informování řidičů o přítomnosti silničních prací na silnici.

Znakem je trojúhelník, uvnitř kterého jsou dva šikmo zkřížené řezné nástroje. Obvykle má žlutou barvu a černý vzor. V některých případech může být značka oranžová s černým designem, což značí nebezpečnější druhy práce na silnici.

Značka Práce na silnici plní několik funkcí. V první řadě informuje řidiče o přítomnosti pracovníků na silnici a nutnosti zvýšené opatrnosti. Upozorňuje také na možné změny provozu a vyžaduje snížení rychlosti.

Přítomnost značky „Práce na silnici“ na silnici zavazuje řidiče k dodržování všech stanovených omezení a požadavků a také k dodržování pokynů silničářů nebo dopravních značek, které mohou naznačovat dočasné změny v provozu.

Nerespektování pokynů značky „Práce na silnici“ může vést k mimořádným situacím a poškození povrchu vozovky. Řidiči by proto měli být obzvláště pozorní a opatrní, když na tuto značku narazí na silnici.

Video:

Dopravní značka 1.23 – Práce na silnici (1.25 podle ruských pravidel silničního provozu)

Lekce 3.1 Dopravní výstražné značky 2023

Pro koho je řidič červeného auta podřadný?