Rozvodový řemen (mechanismus rozvodu plynu) je jednou z nejdůležitějších součástí motoru automobilu. Je zodpovědný za časování chodu ventilů a pístů a jeho správné napnutí je rozhodující pro efektivní fungování motoru. Pokud je rozvodový řemen příliš napnutý nebo nedostatečně napnutý, může to vést k řadě problémů včetně selhání, vytažení nebo zlomení řemene. Aby se předešlo vážným následkům, doporučuje se pravidelně kontrolovat správné napnutí rozvodového řemene.

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat správné napnutí rozvodového řemene. Jednou z nejběžnějších metod je měření průhybu řemenu. Chcete-li to provést, musíte nejprve na motoru najít speciální značky, které označují požadovanou polohu rozvodového řemene. Pro měření průhybu řemene pak lze použít speciální nástroj. Odchylka musí být v rámci přípustných hodnot uvedených v technických předpisech.

Existují však i jiné způsoby kontroly napnutí rozvodového řemene. Mnoho vozů má speciální napínače, které automaticky udržují požadované napnutí rozvodového řemene. Kontrolu takového řemene lze provést měřením jeho dráhy nebo napětí. Jak zkontrolovat napnutí rozvodového řemene u konkrétního modelu vozu, měli byste věnovat pozornost informacím v návodu k obsluze vozu nebo kontaktovat odborníka.

Správné napnutí rozvodového řemene je důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při údržbě vašeho vozidla. Nedostatečné nebo nadměrné napnutí může způsobit vážné poškození motoru a nákladné opravy. Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat stav rozvodového řemene a v případě potřeby upravit jeho napnutí.

Správné nastavení napnutí rozvodového řemene

Правильная настройка натяжения ремня ГРМ

Napnutí rozvodového řemene hraje důležitou roli ve výkonu motoru a jeho životnosti. Neregulované napnutí může způsobit špatný výkon motoru, opotřebení řemene a další vážné problémy. Proto je důležité pravidelně kontrolovat a upravovat napnutí rozvodového řemene.

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat a upravit napnutí rozvodového řemene. Jedním z nich je použití speciálního nástroje – tenzometru. Tenziometr umožňuje měřit napětí pásu při určité lisovací síle. Výsledek musí odpovídat doporučení výrobce vozidla.

 1. Než začnete, ujistěte se, že je motor zastavený a vychladlý.
 2. Očistěte povrch řemene od nečistot a oleje.
 3. Nainstalujte tenzometr na řemen a postupujte podle návodu k jeho použití. Obvykle musíte vyvinout určitý tlak a odečíst hodnoty na tenzometru.
 4. Pokud je napnutí rozvodového řemene nedostatečné nebo příliš silné, je nutné seřídit napínák.
ČTĚTE VÍCE
Právní registrace splátkových kalendářů – komplexní informace pro vás!

Správné nastavení napnutí rozvodového řemene je velmi důležité pro správný chod motoru a předcházení případným poruchám. Doporučuje se provést tento postup v souladu s pokyny výrobce vozidla nebo kontaktovat odborníka pro odborné seřízení.

Jak nastavit napnutí rozvodového řemene?

Как настроить натяжение ремня ГРМ?

1. Přečtěte si návod k obsluze vozidla

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля

Před seřízením napnutí rozvodového řemene je důležité prostudovat návod k obsluze vozidla. Uvádí doporučení a požadavky výrobce na napínání rozvodového řemene a také vlastnosti a postup provádění tohoto postupu u konkrétního modelu vozu.

2. Připravte si nástroje

2. Подготовьте инструменты

K seřízení napnutí rozvodového řemene budete potřebovat následující nástroje: speciální klíč na natažení řemene, momentový klíč, páku nebo hůl pro kontrolu napnutí.

Je důležité, aby se: Před zahájením práce se ujistěte, že je motor vychladlý a vozidlo je v neutrální oblasti s nainstalovanými ochrannými rámy proti převrácení, aby se zabránilo náhodnému pohybu.

3. Určete, kde zkontrolovat a upravit napětí

3. Определите место проверки и регулировки натяжения

U každého modelu auta jsou určitá místa, kde můžete zkontrolovat a upravit napnutí rozvodového řemene. Ve většině případů se jedná o speciální šroub nebo setrvačník, pomocí kterého můžete změnit napnutí řemene.

4. Zkontrolujte a seřiďte napnutí rozvodového řemene

4. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремня ГРМ

Připojte kabel momentového klíče ke speciálnímu klíči na napínání pásu. Otočte šroubem pro nastavení napnutí, abyste zajistili správné napnutí řemene. Poté pomocí páky nebo tyče zkontrolujte napnutí řemene: mělo by být dostatečné, aby nedocházelo k prověšování, ale ne příliš silné.

Pamatovat si: Frekvence kontroly a seřizování napnutí rozvodového řemene může záviset na konkrétním modelu vozu a výrobci. Obvykle se doporučuje provést tento postup každých 50-60 tisíc kilometrů nebo v souladu s doporučeními výrobce.

Dodržováním všech těchto doporučení a dodržováním bezpečnostních opatření můžete nezávisle zkontrolovat a upravit napnutí rozvodového řemene na vašem voze. Pokud však máte nějaké pochybnosti nebo problémy, vždy je lepší kontaktovat specializovaný autoservis.

Parametry a nástroje pro kontrolu rozvodového řemene

Параметры и инструменты для проверки ремня ГРМ

Parametry pro kontrolu napnutí rozvodového řemene:

Параметры для проверки натяжения ремня ГРМ:

 • Indikátor napětí – speciální nástroj, který umožňuje určit správné napnutí rozvodového řemene. Indikátor napětí má stupnici a šipku, která ukazuje úroveň napětí. Pás se musí nacházet v určitém rozsahu na stupnici.
 • Pravítko nebo měřicí zařízení – Lze použít k měření vzdálenosti mezi napínacími body pásu. Při procesu ověřování je nutné porovnat naměřenou hodnotu s doporučenými hodnotami pro konkrétní vozidlo.
 • Speciální nástroj pro napínání rozvodového řemene – Některá auta mají speciální nářadí nebo mechanismy pro napínání rozvodového řemene. Poskytují přesnější a pohodlnější nastavení napětí.
ČTĚTE VÍCE
Jaký alkohol se používá v přípravku Omyvayka - podrobné informace o typu alkoholu používaného v čističích oken automobilů

Postup kontroly napnutí rozvodového řemene:

Процесс проверки натяжения ремня ГРМ:

 1. Ujistěte se, že je motor zastavený a vychladlý. Netestujte na horkém motoru.
 2. Určete body napnutí rozvodového řemene podle návodu k obsluze vozidla.
 3. Pomocí indikátoru napnutí nebo pravítka zkontrolujte napnutí řemene. Pás se musí nacházet v určitém rozsahu na indikátoru nebo v doporučených hodnotách.
 4. V případě potřeby upravte napnutí pomocí nástroje nebo mechanismu pro napínání rozvodového řemene podle doporučení výrobce vozidla.

Je důležité, aby se: Doporučuje se zkontrolovat a upravit napnutí rozvodového řemene v souladu s předpisy pro údržbu vozidla nebo podle doporučení výrobce.

Kontrola a udržování správného napnutí rozvodového řemene pomůže zajistit, že motor vašeho vozidla běží déle a spolehlivěji.

Co je potřeba ke kontrole rozvodového řemene?

Что нужно для проверки ремня ГРМ?

Pro kontrolu správného napnutí rozvodového řemene budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 • Momentový klíč – můžete s ním měřit napnutí rozvodového řemene.
 • Speciální šroubovák – Některé rozvodové řemeny mají seřizovací šrouby, které je třeba povolit nebo utáhnout, aby se změnilo napnutí.
 • Návod k obsluze vozidla – Obsahuje informace o požadovaném napnutí rozvodového řemene pro vaše konkrétní vozidlo.
 • Externí pomoc – Při kontrole napnutí rozvodového řemene budete možná potřebovat druhou osobu, která bude sledovat motor.

Kontrola napnutí rozvodového řemene je důležitým krokem při údržbě vozu, protože nedostatečné nebo příliš velké napnutí může vést k poruchám motoru a selhání řemene. Při kontrole byste proto měli být opatrní a opatrní.

Nezapomeňte, že před kontrolou rozvodového řemene musí být motor vypnutý a vychladlý. Pokud tuto kontrolu nemůžete provést sami, je lepší kontaktovat odborníka nebo autorizované servisní středisko.

Lifehacks pro kontrolu napnutí rozvodového řemene

Лайфхаки по проверке натяжения ремня ГРМ

1. Tlaková zkouška

1. Проверка по силе нажатия

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zkontrolovat napnutí řemenu, je zkontrolovat sílu působící na řemen. Při správném napnutí by měl být řemen dostatečně napnutý, aby nedocházelo k vůli, ale ne příliš napnutý, aby nedošlo k poškození válečků a ložisek.

Napnutí řemene můžete zkontrolovat rukama. Při stlačení pásu střední silou by se měl vychýlit o vzdálenost uvedenou v návodu výrobce (obvykle do 1 cm). Pokud se pás příliš snadno vychyluje nebo je naopak příliš napnutý, je třeba upravit jeho napnutí.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistit, které světlomety jsou nainstalovány na mém autě

2. Zvuková zkouška

2. Проверка по звуку

Dalším životním hackem pro kontrolu napnutí rozvodového řemene je použití zvuku. Pokud je napnutí nesprávné, řemen může při běžícím motoru vydávat neustálé skřípání nebo pískání.

Chcete-li zkontrolovat zvuk pásu, můžete zapnout motor a poslouchat jeho zvuk. Pokud slyšíte neustálé skřípání nebo pískání, řemen může být pod nebo přetažený.

Je však třeba si uvědomit, že zvuková zkouška může být méně přesná, proto se také doporučuje použít jiné metody kontroly napnutí řemene.

Nyní máte několik triků, které vám pomohou zkontrolovat napnutí rozvodového řemene. Správné napnutí řemene je klíčem ke spolehlivosti vašeho vozu a jeho bezpečnému provozu.

Video:

Jak zkontrolovat rozvodový řemen

Známky přetaženého rozvodového řemene. Jaké mohou být důsledky a jak napnout rozvodový řemen

Jak správně nastavit a napnout rozvodový řemen 3s-fe