Rozměry vozidla – to jsou důležité vlastnosti, které určují jeho velikost a rozměry. Rozměry vozidla zahrnují délku, šířku a výšku vozidla.

Znát rozměry vašeho vozu je nesmírně důležité pro bezpečnost na silnici. Správné dimenzování vozidla pomáhá řidičům vyhnout se srážkám s překážkami nebo jinými vozidly. Znalost rozměrů vám také umožňuje určit, zda je možné projet pod nízkým mostem nebo přes úzký prostor.

Údaje o rozměrech vozidla jsou obvykle uvedeny v technických listech vozidla nebo v návodu k obsluze. Rozměry auta se v zásadě měří v metrech nebo milimetrech. Některé z klíčových rozměrů vozu zahrnují délku karoserie, šířku s otevřenými dveřmi a výšku od země k horní části vozu.

Jaké jsou rozměry vozu?

Что такое габариты автомобиля?

Šířka vozidla se obvykle měří v nejširším místě odsazení. To zahrnuje šířku karoserie, vnější zpětná zrcátka a případné odsazení, jako jsou kliky dveří.

Délka auta se obvykle měří od předního k zadnímu nárazníku. To zahrnuje délku karoserie, zpětná zrcátka a případné další vyčnívající prvky.

Výška vozidla se měří od země k nejvyššímu bodu vozidla. Tato výška obvykle zahrnuje střechu, anténu a případné další vyčnívající prvky.

Znalost rozměrů vašeho vozu je důležitá pro manévrování na silnici a parkování. Pomůže řidiči vyhnout se nebezpečným situacím, zejména když narazí na těsná místa, mosty nebo vozovky s malým rozpětím.

Rozměry hodnota
Šířka vozidla 2,1 m
Délka vozidla 4,5 m
Výška vozidla 1,6 m

Řidiči by měli vždy dávat pozor na rozměry svého vozu a znát jejich přesné hodnoty. V případě potřeby můžete konkrétní rozměry zjistit v návodu k obsluze vozidla.

Definice a význam rozměrů automobilu

Определение и значение габаритов автомобиля

Znát rozměry vašeho vozu je důležité v mnoha situacích, například:

  • parkování auta na úzkém místě
  • projíždění úzkými průchody nebo mosty
  • posouzení kompatibility vozidla s vozidly na pozemních komunikacích

Rozměry vozidla jsou obvykle uvedeny v technických specifikacích a registračních dokumentech. Ty mohou být reprezentovány celkovou délkou, šířkou a výškou a také různými omezujícími rozměry, jako je odsazení kol, rozpětí bočních zrcátek a výška nad úrovní terénu.

Stanovení a udržování rozměrů vozidla jsou důležitými aspekty bezpečného a efektivního používání vozovky. Znalost rozměrů vám pomůže vyhnout se kolizím s jinými vozidly a infrastrukturou a také zajistí bezpečnost chodců.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho obvykle trvá přezutí nových pneumatik na autě?

Řidiči musí vzít v úvahu rozměry svého vozu a dodržovat pravidla silničního provozu, aby se vyhnuli porušení a vytvořili nouzovou situaci.

Zásady měření rozměrů automobilů

Принципы измерения габаритов автомобиля

Pro správné určení rozměrů automobilu se používají určité principy a měřicí přístroje. V tomto článku se podíváme na základní principy měření rozměrů aut.

Určení délky vozu

Определение длины автомобиля

Délka auta se obvykle měří od předního nárazníku k zadnímu nárazníku. K tomuto účelu se používá speciální kovová páska, natažená mezi body měření. Pro přesnější určení délky auta můžete využít i optické zařízení, které umožňuje měřit vzdálenost mezi body s větší přesností. Někdy se délka auta měří od vnějších bodů (jako jsou zpětná zrcátka) k přednímu a zadnímu nárazníku.

Určení šířky vozu

Определение ширины автомобиля

Šířka vozidla se měří v nejširším viditelném místě karoserie, s výjimkou zrcátek. Typicky se šířka automobilu měří od levé k pravé straně karoserie. To umožňuje nastavit maximální šířku vozu a určit jeho ovladatelnost na silnici i v garáži.

Některé nástroje umožňují změřit i šířku vozu s přihlédnutím k vyčnívajícím prvkům, jako jsou zpětná zrcátka nebo kliky dveří.

Určení výšky vozidla

Определение высоты автомобиля

Výška vozidla se obvykle měří od paty kola k nejvyššímu bodu, jako je střecha nebo anténa. K měření výšky vozidla se používají speciální měřicí přístroje, jako je ultrazvukový dálkoměr nebo měřicí jehla. Technické údaje o výšce vozidla jsou nezbytné pro zjištění jeho manévrovatelnosti v místech s omezenou výškou, jako jsou parkoviště a mosty.

Měření rozměrů vozidel je důležitým postupem při návrhu a provozu vozidel. Přesné informace o jeho rozměrech vám umožní vypočítat jeho manévrovatelnost na silnici a nevytvářet překážky pro ostatní vozidla.

Důležitost znalosti a dodržování rozměrů vozidla

Важность знания и соблюдения габаритов автомобиля

Dodržení rozměrů vozu je důležité zejména při parkování a jízdě po úzkých ulicích nebo mostech. Nesprávný výpočet aktuálních rozměrů může vést ke kolizím, poškození vozidla nebo silniční infrastruktury. Navíc porušení rozměrů vozidla je porušením pravidel silničního provozu a může být trestné.

Znalost rozměrů vozu je užitečná i pro řidiče jiných vozů. Umožňuje správně posoudit zpoždění nebo přiblížení ostatních vozidel a přijmout vhodná bezpečnostní opatření.

Pamatujte, že nedostatečné znalosti nebo nedodržení rozměrů vozidla může vést k nebezpečným situacím na silnici! Dodržujte limity a dbejte na bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je nejúčinnější a nejbezpečnější způsob čištění stropu auta od nečistot?

Video:

KDE JSOU MÁ KOLA, jak to poznám? Rozměry vozidla.

Jak zjistit, kolik zbývá na zeď nebo bránu. Naučte se určovat přední vůli

Rozměry vozidla. Cvičení – „úzká chodba“.