Pro mnoho motoristů je problematika technických kontrol a jejich nezbytnosti jednou z nejpalčivějších. Každým rokem se pravidla pro dočasný provoz vozidel zpřísňují a všichni majitelé musí hlídat stav svého vozu v závodě s časem a zákonem. Mít platnou technickou kontrolu je totiž pro vás a samozřejmě i pro ostatní účastníky silničního provozu zárukou bezpečnosti na silnici.

Přes veškerou přísnost legislativních norem však není situace ve skutečnosti vždy tak tvrdá. Zejména pokud jde o možnost jízdy bez absolvování technické kontroly v roce 2023. Co to je, co je špatného na nových pravidlech, je možné systém ošidit?

Změny pravidel technické kontroly v roce 2023

Изменения в правилах технического осмотра в 2023 году

Od roku 2023 vstoupí v platnost změny týkající se procesu technické kontroly pro všechny majitele vozů. Řidiči by se v tomto ohledu měli seznámit s novými pravidly a požadavky, které budou platit při kontrole technického stavu vozidel.

Jednou z hlavních změn je četnost technických kontrol. Podle nových pravidel se bude kontrola provádět každé dva roky u aut starších pěti let a každé tři roky u nových aut. To snižuje frekvenci kontrol pro majitele automobilů, což může ušetřit čas a peníze na kontrolní postup.

Významné změny se dotknou i kontroly emisí škodlivých látek. V roce 2023 začne platit nová státní norma zpřísňující požadavky na ekologickou bezpečnost automobilů. Při technické prohlídce bude provedena důkladnější kontrola výfukových a emisních systémů vozidla. Pokud bude zjištěno porušení těchto požadavků, bude řidič požádán, aby závady odstranil a podrobil se opětovné kontrole.

Je důležité si uvědomit, že zavedení nových pravidel technické kontroly je zaměřeno na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochranu životního prostředí. Pravidelná technická kontrola pomáhá odhalit skryté technické problémy automobilů, které mohou ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. To umožňuje snížit počet nehod spojených s technickými závadami a také snížit emise škodlivých látek do ovzduší.

Majitelé aut by proto měli v roce 2023 věnovat zvláštní pozornost pravidlům technické kontroly a podstoupit včasnou kontrolu v souladu s novými požadavky. To vám pomůže nejen dodržovat zákony, ale také být na cestách s bezpečnějším a ekologičtějším vozidlem.

Základní požadavky a důsledky

Основные требования и последствия

Technická kontrola se provádí ve speciálních institucích nebo čerpacích stanicích, které mají potřebné vybavení a kvalifikovaný personál. Během inspekčního procesu jsou kontrolovány různé aspekty vozidla, včetně brzdového systému, zavěšení, světel a signálů, rámu a karoserie, stejně jako ekologický výkon a emise. Pokud vozidlo projde testem a vyhovuje současným normám, obdrží majitel speciální osvědčení nebo osvědčení o registraci.

ČTĚTE VÍCE
Je možné vrátit plastový nárazník auta, který byl v perfektním stavu, bez výměny? Jedinečné metody oprav a tajemství!

Nedodržení požadavků technické kontroly může mít vážné následky. Mezi hlavní negativní důsledky patří pokuty, zákaz registrace nebo odhlášení vozidla. Kromě toho může porušení požadavků technické kontroly vést k nehodám na pozemních komunikacích spojených s technickými poruchami vozidla. Kontrola technického stavu automobilu je jednou z možností, jak předcházet nehodám a zajistit bezpečnost silničního provozu.

Pravidla prohlídek pro různé kategorie vozidel

Правила техосмотра для разных категорий транспортных средств

Každé vozidlo podle své kategorie musí v určitých intervalech projít technickou kontrolou. Tento proces má své vlastní charakteristiky v závislosti na typu přepravy.

Osobní automobily, motocykly a mopedy přepravující cestující podstupují technickou kontrolu jednou za dva roky ode dne první registrace u Státní inspekce bezpečnosti provozu. Výjimkou jsou nová vozidla, která nevyžadují technickou kontrolu po dobu tří let od data výroby.

Nákladní automobily, autobusy a speciální zařízení do 16 let musí každoročně projít technickou kontrolou. Po dosažení věku 16 let se frekvence vyšetření zvyšuje na XNUMXx za půl roku.

Motocykly bez bočního přívěsu, mopedy, ale i nákladní automobily a autobusy starší 16 let procházejí povinnou technickou kontrolou jednou za půl roku.

V případě porušení postupu technické kontroly může být řidič vystaven sankcím: pokuta 8000 3 rublů, zbavení práv až na 15 měsíce nebo správní zatčení až na XNUMX dní.

Absolvování technické kontroly musí být dodrženo v souladu s legislativou Ruské federace, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků silničního provozu a udržováno vozidlo v provozuschopném stavu.

Video:

Technická kontrola. Kontrola při registraci v roce 2023

Technická kontrola 2023 pro GAZelle a minibus/minivan I Jak se vyhnout pokutě za technickou kontrolu?

Kontrola od 1