Majitelé vozů s manuální převodovkou vědí, že pravidelná údržba je důležitá nejen u motoru a brzdové soustavy, ale také u převodovky. Jedním z důležitých prvků údržby manuální převodovky je výměna oleje. Je to zvláštní, ale mnoho majitelů automobilů neví, jak často a kdy měnit olej v převodovce.

Olej v manuální převodovce hraje zásadní roli při ochraně a mazání mechanismu. Během provozu vozidla je převodový olej v neustálém kontaktu s kapalinami vozidla, jako je převodovka nebo diferenciál. To vede k přirozenému opotřebení a postupnému zhoršování vlastností oleje. Pravidelné výměny oleje v manuální převodovce jsou proto nezbytné pro udržení správného výkonu vozidla.

Správná výměna oleje v manuální převodovce závisí na několika faktorech, včetně provozních podmínek vozidla, profesionálního servisu a doporučení výrobce. V průměru odborníci doporučují výměnu oleje v manuální převodovce každých 50 000 – 100 000 kilometrů. V některých případech však může být nutná dřívější výměna oleje, zejména pokud je vozidlo používáno v náročných podmínkách, jako je běžná jízda v terénu nebo při přepravě nákladu.

Jak často měníte olej v manuální převodovce?

Как часто менять масло в механической коробке передач?

Doporučení výrobce

Рекомендации производителя

Frekvenci výměny oleje v manuální převodovce zjistíte v návodu k obsluze vašeho vozidla. V něm výrobce uvádí optimální interval výměny oleje na základě vlastností konkrétního modelu.

Производитель Doporučený interval
Toyota Každých 60 000-80 000 km nebo každých 4-5 let
BMW Každých 80 000-100 000 km nebo každých 5-6 let
Volkswagen Každých 60 000-80 000 km nebo každých 4-5 let

Úskalí

Подводные камни

Je však třeba poznamenat, že intervaly uváděné výrobci jsou doporučení a ve skutečnosti se může doba výměny oleje zkrátit. Pokud například jezdíte v extrémních podmínkách, jako je městský provoz nebo dlouhé cesty vysokou rychlostí, pak je pravděpodobnost usazování kovových částic v oleji vyšší. V tomto případě se doporučuje měnit převodový olej častěji, než je uvedeno v návodu.

Rovněž stojí za zvážení, že při úpravě nebo ladění vozu se mohou změnit vlastnosti jeho provozu a doporučení výrobce již nemusí být vhodná. V takových případech se doporučuje konzultovat s autoservisem nebo autoservisem a určit optimální interval výměny oleje u vaší manuální převodovky.

Pro zajištění správné funkce manuální převodovky a předcházení poruchám jsou tedy důležité pravidelné výměny oleje. Dodržujte doporučení výrobce a provozní podmínky vašeho vozidla, abyste zachovali správnou funkci převodovky po celou dobu její životnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jak má fungovat spojkový pedál auta – návod pro řidiče

Intervaly výměny oleje

Периодичность замены масла

Druhy olejů

Типы масел

Manuální převodovky často používají speciální převodové oleje. Jsou navrženy tak, aby zajistily správné mazání a ochranu ozubených kol. V závislosti na typu a složení existují různá doporučení pro výměnu oleje.

U vozů s konvenční manuální převodovkou se doporučuje měnit olej přibližně každých 30 000 – 60 000 kilometrů nebo každé 2-3 roky v závislosti na provozních podmínkách.

Některá vozidla se složitější převodovkou mohou vyžadovat jiný vzor výměny oleje. Například u vozů s dvoustupňovou převodovkou lze doporučit výměnu oleje každých 80 000 – 120 000 kilometrů.

Doporučení od výrobců automobilů

Рекомендации производителей автомобилей

Měli byste věnovat pozornost doporučením výrobce automobilu, která jsou uvedena v uživatelské příručce nebo servisní knížce. Výrobce obvykle udává optimální interval výměny oleje a dodržování těchto doporučení může pomoci udržet správnou hladinu mazání a životnost převodovky.

Za zvážení stojí i provozní podmínky vozidla. Pokud je vaše vozidlo vystaveno těžké jízdě, velkému zatížení nebo je provozováno v horkém prostředí, doporučujeme častější výměnu oleje.

U manuální převodovky je důležité sledovat hladinu oleje a dbát na jeho kvalitu. Pokud olej ztratil své mazací vlastnosti, jsou v něm nečistoty nebo se v něm nacházejí mechanické částice, doporučuje se vyměnit olej ještě před uplynutím doporučené doby.

Pro dosažení nejlepšího výkonu a životnosti manuální převodovky se tedy doporučují pravidelné výměny oleje v souladu s doporučeními výrobce a konkrétními provozními podmínkami vozidla.

Známky, že potřebujete vyměnit olej

Признаки необходимости замены масла

Pravidelná výměna oleje v manuální převodovce hraje důležitou roli pro udržení jejího výkonu a prodloužení její životnosti. Ne vždy je však možné určit přesný čas tohoto postupu. Praxe ukazuje, že nutnost výměny oleje může naznačovat několik faktorů:

1. Změna vzhledu oleje

1. Изменение внешнего вида масла

Kontrola oleje může pomoci určit jeho stav a potřebu výměny. Pokud olej ztmavne, zakalí nebo obsahuje kovové částice, může to znamenat, že je znečištěný a je třeba jej vyměnit. Rovněž stojí za to věnovat pozornost vůni oleje: pokud se stane neobvyklým nebo má silný zápach spáleniny, může to být známkou problému v převodovém mechanismu.

2. Hluk a vibrace

2. Шумы и вибрации

Pokud se během provozu manuální převodovky začnou objevovat zvuky a vibrace, může to být způsobeno nesprávným provozem nebo opotřebením dílů. Výměna oleje může pomoci vyřešit problém, zvláště pokud při řazení dochází k hluku.

ČTĚTE VÍCE
Proč se pryž rychle opotřebovává - faktory ovlivňující životnost pneumatik automobilů

Vezměte prosím na vědomí, že známky toho, že je třeba vyměnit olej, se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho vozidla a provozních podmínkách. Je důležité dodržovat doporučení výrobce a provádět pravidelné kontroly vaší manuální převodovky, abyste ji udrželi v dobrém stavu a předešli vážným problémům.

Proces výměny oleje v manuální převodovce

Процесс замены масла в механической коробке передач

Potřebné nástroje a materiály

Необходимые инструменты и материалы

Před zahájením procesu výměny oleje musíte připravit několik nástrojů a materiálů:

 • Zvedák nebo hydraulický zvedák
 • Nosiče vozidel (pokud používáte hydraulický zvedák)
 • O-kroužek nové vypouštěcí zátky
 • Sada klíčů nebo nástrčných klíčů pro odstranění vypouštěcí a plnicí zátky
 • Kanystr na vypuštěný olej
 • Náustek pro plnění nového oleje
 • Olej do manuální převodovky, který splňuje doporučení výrobce

Kroky k výměně oleje v manuální převodovce

Шаги замены масла в механической коробке передач

Proces výměny oleje v manuální převodovce se skládá z následujících kroků:

 1. Připravte auto na práci: postavte auto na zvedák nebo jej zvedněte pomocí hydraulického zvedáku a pro jistotu nainstalujte stojany do auta.
 2. Umístěte pod převodovku nádobu na vypuštění starého oleje. Otevřete vypouštěcí zátku a nechte olej vytéct.
 3. Uzavřete vypouštěcí zátku novým O-kroužkem.
 4. Na plnicí zátce sejměte uzávěr a zkontrolujte hladinu oleje pomocí odměrky. Pokud je hladina oleje pod doporučenou úrovní, doplňte olej.
 5. Zavřete plnicí zátku a sejměte vozidlo ze zvedáku nebo jej spusťte z hydraulického zvedáku a sejměte stojany.
 6. Zkontrolujte těsnost převodovky.

Po dokončení všech kroků bude vyměněn převodový olej a vozidlo bude připraveno k provozu.

Video:

Manuální převodovka | Výměna oleje

Proč měnit olej v manuální převodovce?

Výměna oleje v manuální převodovce Renault Logan, Sandero, Largus, Logan2, Sandero2