Olej v klikové skříni automobilu hraje důležitou roli při provozu motoru. Promazává všechny pohyblivé části, snižuje tření a opotřebení a ochlazuje motor. Časem však může olej zhoustnout a znečistit, což může negativně ovlivnit výkon vozu. Někdy se majitelé automobilů potýkají se situací, kdy olej v klikové skříni vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec. Co dělat v takové situaci a jak dlouho je třeba dát olej, aby zcela stékal do klikové skříně, vám prozradíme v tomto článku.

Pro začátek je třeba poznamenat, že rychlost stékání oleje do klikové skříně závisí na několika faktorech. Za prvé, to je viskozita oleje. Čím nižší je viskozita oleje, tím rychleji bude stékat do klikové skříně. Za druhé, to je teplota okolí a motoru. Při vyšších teplotách olej rychleji stéká. Třetí, to je kvalita a stav těsnění olejové vany. Pokud je těsnění staré nebo poškozené, může skrz něj unikat olej, aniž by se dostal do klikové skříně. A za čtvrté toto systém vypouštění oleje. Některá vozidla mají speciální systém vypouštění oleje, který může proces vypouštění zpomalit.

Olej obvykle stéká do klikové skříně během několika minut nebo hodin po vypuštění. Pokud olej nevytéká nebo vytéká pomalu, může se jednat o problém s těsněním nebo systémem pro vypouštění oleje a je třeba jej zkontrolovat. Pokud jste si po kontrole jisti, že žádný problém není, musíte dát oleji dostatek času na vypuštění.

Jak dlouho trvá, než vyteče olej z klikové skříně?

Сколько времени нужно маслу, чтобы стекло в картере?

Doba, za kterou olej vyteče z klikové skříně, závisí na různých faktorech. To zahrnuje typ motoru, prostředí, klimatické podmínky a kvalitu samotného oleje.

V průměru však obvykle trvá pár minut, než olej vyteče do klikové skříně a naplní celou klikovou skříň. K tomu dochází po nastartování a zahřátí motoru, kdy olej začne cirkulovat mazacím systémem.

Faktory ovlivňující dobu, za kterou olej vyteče do klikové skříně:

Факторы, влияющие на время стекания масла в картер:

1. Typ motoru: Motory s různými konstrukcemi a systémy mazání mohou mít různé doby potřebné k úplnému naplnění klikové skříně olejem.

2. Kvalita oleje: Vysoce kvalitní oleje mají lepší tekutost a nižší viskozitu, což může pomoci rychleji a rovnoměrněji stékat do klikové skříně.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou nejlepší způsoby čištění klimatizace?

3. Prostředí: Okolní teplota může ovlivnit dobu, za kterou olej vyteče do klikové skříně. V chladných podmínkách může proces trvat déle.

V každém případě se doporučuje řídit se pokyny výrobce, kde je obvykle uvedena doporučená doba pro zahřátí motoru před jízdou.

Příprava na výměnu oleje: odstranění starého oleje

Подготовка к замене масла: снятие старого масла

  1. Připravte auto. Než začnete odstraňovat starý olej, ujistěte se, že je motor vychladlý. Také se ujistěte, že je vůz na rovném povrchu a zaparkovaný se zabrzděnými brzdami.
  2. Zvedněte auto. Pro zajištění bezpečného provozu použijte zvedák a podepřete jej. Zvednutím vozu budete moci získat přístup ke spodní části klikové skříně.
  3. Najděte vypouštěcí zátku oleje. Vypouštěcí šroub oleje se obvykle nachází na spodní straně klikové skříně a je označen speciálním symbolem. K odšroubování možná budete muset použít klíč. Umístěte pod klikovou skříň nádobu na zachycení starého oleje.
  4. Otevřete vypouštěcí zátku oleje. Pomocí klíče opatrně otevřete vypouštěcí zátku oleje, abyste uvolnili průchod pro starý olej. Ujistěte se, že nádoba je připravena na sběr starého oleje.
  5. Nechte olej úplně vytéct. Jakmile starý olej začne vytékat z klikové skříně, počkejte, až úplně vyteče. To bude nějakou dobu trvat, takže počkejte, až z klikové skříně začne vytékat pouze olej a nekape.
  6. Zavřete vypouštěcí zátku oleje. Když starý olej přestane vytékat, opatrně uzavřete vypouštěcí zátku oleje pomocí klíče. Ujistěte se, že je zástrčka pevně uzavřena.

Příprava na výměnu oleje zahrnuje odstranění starého oleje z klikové skříně. Správné dodržování tohoto postupu vám pomůže udržet motor v dobrém stavu a prodlouží jeho životnost. Budete-li postupovat podle výše uvedených pokynů, budete moci starý olej před výměnou úspěšně odstranit.

Vliv faktorů na rychlost skelnění oleje

Rychlost stékání oleje do klikové skříně závisí na několika faktorech, které mohou tento proces ovlivnit. Různé podmínky a vlastnosti oleje mohou významně ovlivnit rychlost sklovitosti. Podívejme se na hlavní faktory, které je třeba zvážit:

Faktor Účinek
teplota Vysoká teplota podporuje rychlé sklovatění oleje, protože urychluje procesy oxidace a polymerace. Při nízkých teplotách olej pomalu vytéká se zvyšující se viskozitou.
Viskozita oleje Oleje s vyšší viskozitou stékají pomaleji, protože viskózní olej je hustší a má vyšší vnitřní tření. Oleje s nízkou viskozitou mají tendenci rychleji zesklovatět.
Kvalita oleje Kvalita oleje může ovlivnit jeho sklovitost. Vysoce kvalitní oleje obsahující určité přísady a přísady mohou mít zlepšené glazovací vlastnosti.
Tlak klikové skříně Vysoký tlak v klikové skříni může způsobit rychlejší vypouštění oleje, protože vytváří další sílu, která urychluje proces vypouštění.
Zásah do životního prostředí Prostředí, jako je vlhkost, nečistoty a další vnější faktory, může ovlivnit rychlost, jakou olej glazuje.
ČTĚTE VÍCE
Proč brzdový pedál „udeří“ při brzdění a jak to opravit

Obecně platí, že rychlost proudění oleje do klikové skříně se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách a vlastnostech samotného oleje. Pravidelné výměny a kontroly oleje pomáhají udržovat normální hladinu oleje v klikové skříni a předcházejí potenciálním problémům spojeným s glazurou oleje.

Life hacky k urychlení procesu olejového skla

Лайфхаки для ускорения процесса стекления масла

Může chvíli trvat, než olej vyteče z klikové skříně, ale existuje několik triků, které mohou proces urychlit. V tomto článku se podíváme na několik užitečných tipů.

life hacking popis
Použijte ohřívač Umístěte ohřívač blízko vany motorového oleje, abyste zvýšili teplotu a urychlili proces vypouštění.
Zkontrolujte hladinu oleje Ujistěte se, že hladina oleje v klikové skříni je dostatečně vysoká, aby zajistila nepřetržitý průtok a urychlila proces odvodnění.
Zahřejte motor Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet, abyste zvýšili teplotu oleje a umožnili jeho rychlejší vypuštění.
K vypuštění oleje použijte kapalinu Pro urychlení odtoku oleje můžete přidat speciální kapalinu, která pomůže snížit viskozitu oleje a urychlí jeho pohyb.
Použijte další filtry Kromě hlavního vypouštěcího otvoru přidejte další filtry nebo otvory pro zvýšení průtoku oleje a urychlení procesu.

Tyto life hacky pomohou výrazně zkrátit dobu vytečení oleje z klikové skříně a urychlí přípravu vozu na práci. Pamatujte však na preventivní opatření a dodržujte pokyny výrobce oleje.

Video:

HLADINA OLEJE Většina motoristů to nezná.

Propláchnutí motoru při výměně oleje za 5 minut

Přetékání oleje do motoru: Jaké je nebezpečí a jak se ho zbavit?