Házení při brzdění je běžný problém, se kterým se mohou setkat řidiči jakékoli úrovně zkušeností. Projevuje se v podobě vibrací, chvění nebo chrastění vozu při sešlápnutí brzdového pedálu. Nejen, že to má nepříznivý vliv na jízdní komfort, ale může to znamenat i vážné problémy s brzdovým systémem.

V tomto článku vám poskytneme návod, jak eliminovat vibrace při brzdění a obnovit klid na silnici.

Prvním krokem bude provedení vizuální kontrola brzdový systém automobilu. Zkontrolujte brzdové destičky, zda nejsou opotřebené nebo poškozené, a zkontrolujte stav rotorů. V případě potřeby vyměňte staré nebo poškozené součásti.

Jak se zbavit házivosti při brzdění?

Как избавиться от биения при торможении?

Správná technika brzdění

Правильная техника торможения

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících vzhled bití při brzdění je nesprávná technika sešlápnutí brzdového pedálu. Abyste tomu zabránili, musíte dodržovat následující doporučení:

 • Sešlápněte brzdový pedál plynule a rovnoměrně;
 • Vyhněte se náhlému a silnému sešlápnutí pedálu;
 • Předem odhadněte brzdnou sílu, zejména při brzdění na mokré nebo kluzké vozovce;
 • Používejte správnou polohu nohy na brzdovém pedálu – je to pohodlné a nejúčinnější pomocí kostí nohou.

Údržba vozu

Техническое обслуживание автомобиля

Důležitou roli v prevenci házivosti při brzdění hraje také správný technický stav vozu. V následujících případech musíte kontaktovat specialisty:

 • Opotřebované brzdové destičky nebo brzdové kotouče;
 • Problémy s pneumatickým nebo hydraulickým brzdovým systémem;
 • Poruchy v systému ABS;
 • Nerovnoměrné napnutí čerpadla posilovače řízení a hnacích řemenů generátoru.

Pravidelná údržba vozidla pomůže předejít problémům s brzdovým systémem a zajistí jeho správnou funkci.

Kontrola brzdového systému

Проверка тормозной системы

Chcete-li eliminovat házení při brzdění, musíte nejprve zkontrolovat stav brzdového systému. Je důležité mít na paměti, že házení může být způsobeno nejen opotřebovanými brzdovými destičkami, ale také jinými problémy, jako jsou opotřebené brzdové kotouče nebo zborcené brzdové kartáčky.

Prvním krokem je vizuální kontrola brzdových kotoučů. Ujistěte se, že nejsou prasklé, zrezivělé nebo nadměrně opotřebované. Poznamenejte si všechna zjištěná poškození, abyste mohli jednotky později vyměnit.

Poté je třeba zkontrolovat stav brzdových destiček. Zkontrolujte jejich tloušťku, abyste se ujistili, že nedosáhla limitu opotřebení. Pokud jsou podložky příliš tenké, je třeba je vyměnit.

ČTĚTE VÍCE
Nejlepší způsoby, jak zabránit zamrznutí dveří auta - jak správně promazat mechanismy

Důležitá je také kontrola stavu brzdových kartáčků. Ujistěte se, že nejsou opotřebované nebo zdeformované. Pokud se objeví známky opotřebení nebo deformace, vyměňte je.

Kromě toho zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina příliš nízká, může to způsobit vibrace při brzdění. V případě potřeby doplňte kapalinu na požadovanou úroveň.

Pozor také na stav brzdových hadic a potrubí. Ujistěte se, že nejsou poškozené nebo příliš staré. Pokud máte pochybnosti o jejich funkčním stavu, vyměňte je.

Nakonec po všech kontrolách se doporučuje vyzkoušet funkčnost brzdového systému. Proveďte zkušební pomalé zastavení na bezpečném místě a věnujte pozornost možným problémům, jako je házení nebo nepravidelnost v brzdových systémech. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte odborníka pro podrobnější diagnostiku.

Techniky bezpečného brzdění

Техники безопасного торможения

První a nejdůležitější technikou je využít veškerou svou sílu a systematicky sešlápnout brzdový pedál. Je třeba vyvinout dostatečnou sílu, aby se vozidlo co nejdříve zastavilo, aniž by došlo k zablokování kol. Je důležité si pamatovat, že i při použití protiblokovacího brzdového systému (ABS) je maximální rychlosti zastavení dosaženo ovládáním tlaku na brzdový pedál.

Druhou technikou je plánování před brzděním. Představte si, že je před vámi překážka a začněte s předstihem zpomalovat. Tato akce vám pomůže vyhnout se náhlému brzdění na poslední chvíli.

Třetí technikou je regulace brzdné síly. Podle situace na vozovce a stavu povrchu je nutné upravit brzdnou sílu. Na suchém asfaltu můžete silněji brzdit a na kluzkém povrchu, jako je déšť nebo sníh, musíte snížit sílu na brzdový pedál, abyste se vyhnuli smyku.

Konečně čtvrtou technikou je použití motoru k brzdění. Motor může sloužit jako doplňkový prostředek k brzdění zejména ve sjezdech. K tomu je potřeba přeřadit na nižší rychlostní stupeň, aby motor vytvářel odpor a pomáhal zpomalovat vůz.

Dodržováním těchto technik bezpečného brzdění můžete snížit otřesy při brzdění a zlepšit svou celkovou bezpečnost na silnici.

Demontáž a čištění brzdových destiček

Разборка и очистка тормозных колодок

K demontáži a čištění brzdových destiček budete potřebovat několik jednoduchých nástrojů:

 • Šroubovák
 • Nůžky na drát nebo kleště
 • Kartáč nebo čisticí sada
 • brusný papír
 • Brzdová kapalina
 • Pracovní rukavice
ČTĚTE VÍCE
Správné umístění čepů pro optimalizaci trakce a bezpečnosti silničního provozu

Než začnete s demontáží brzdových destiček, musíte opatrně sundat kola a nastavit vozidlo na parkovací brzdu nebo použít stojany, aby se zabránilo jeho pohybu.

Krok 1: Demontáž brzdových destiček

Шаг 1: Снятие тормозных колодок

Pomocí šroubováku odstraňte přídržné pružiny a spony, které drží brzdové destičky na místě. Opatrně vyjměte destičky z brzdového rotoru a umístěte je na bezpečné místo.

Krok 2: Čištění brzdových destiček

Pomocí kartáče nebo čisticí sady důkladně očistěte brzdové destičky od nečistot, prachu a zbytků brzdových čelistí. Zvláštní pozornost věnujte čištění kontaktní plochy destičky, která spolupracuje s brzdovým kotoučem. K odstranění nečistot z těžko dostupných míst můžete použít i stlačený vzduch.

Pokud se na brzdových destičkách objeví stopy oleje nebo jiných kapalin, je nutné je důkladně otřít čistým hadrem a brzdovou kapalinou.

Krok 3: Zkontrolujte stav brzdových destiček

Шаг 3: Проверка состояния тормозных колодок

Pečlivě zkontrolujte brzdové destičky, zda nejsou opotřebené, prasklé, zlomené nebo jinak poškozené. Pokud mají podložky hluboké praskliny nebo výrazné opotřebení, doporučuje se je vyměnit za nové.

Je také nutné zkontrolovat, zda tloušťka brzdového obložení není menší než maximální přípustná hodnota uvedená v technické dokumentaci vozu.

Pokud je na brzdových destičkách zjištěno poškození, mastnota nebo závada, doporučuje se obrátit se na odborníka za účelem dodatečné diagnostiky a opravy brzdového systému.

Po demontáži a vyčištění brzdových destiček je opatrně nainstalujte zpět, postupujte v opačném pořadí pro demontáž destiček.

Nastartujte motor vozidla a několikrát sešlápněte brzdový pedál, abyste se ujistili, že je brzdový systém správně nainstalován a funguje správně.

Pamatujte, že správné fungování brzd je jednou z hlavních součástí bezpečnosti při jízdě na silnici, proto se doporučuje pravidelně kontrolovat a udržovat brzdový systém vašeho vozidla.

Video:

VIBRACE NA TĚLE PŘI RYCHLOSTI. OBJEVUJEME VŠECHNY DŮVODY. JAK ODSTRANIT VIBRACI? Video přednáška č. 2

Údery volantu při brzdění v rychlosti VAZ 2112 vše změnily.

POKUD TOTO UDĚLÁTE, PŘI BRZDĚNÍ NEBUDOU ŽÁDNÉ VIBRACE