Airbag je jedním z nejdůležitějších zařízení v autě, který je určen k ochraně cestujících při nehodách. Někdy však mohou nastat situace, kdy je nutné deaktivovat airbag na sedadle spolujezdce. Pokud například plánujete na toto místo nainstalovat dětskou autosedačku nebo přepravovat velké předměty.

Než začnete airbag deaktivovat, musíte se ujistit, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení a přečíst si příručku k vozidlu. Ve většině případů deaktivace airbagu vyžaduje profesionální dovednosti a nástroje, proto je nejlepší kontaktovat kvalifikovaného technika.

Pokud se rozhodnete deaktivovat airbag sami, pamatujte, že to může vést k vážným následkům při nehodě. Dodržujte proto pokyny výrobce vozidla a proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Pamatujte, že deaktivace airbagu předního sedadla spolujezdce může být v některých zemích zákonem zakázána, takže je nejlepší poradit se s odborníkem, než budete pokračovat.

Jak mohu bezpečně deaktivovat airbag předního spolujezdce?

Как безопасно отключить подушку безопасности на переднем пассажирском сидении?

Důvody pro vypnutí airbagu na sedadle předního spolujezdce:

Причины отключения подушки безопасности на переднем пассажирском сидении:

 • Přeprava dětí na sedadle spolujezdce ve speciální dětské autosedačce se správnou instalací;
 • Lékařské kontraindikace v přítomnosti specifických onemocnění;
 • Instalace autosedačky pro děti na sedadlo spolujezdce bez upevnění ISOFIX;
 • Nutnost přepravy velkého nákladu, který by mohl airbag poškodit.

Nedoporučuje se deaktivovat airbag spolujezdce, pokud k tomu není závažný důvod, protože to může zvýšit riziko vážného zranění při nehodě. Airbag se doporučuje deaktivovat pouze dočasně a vrátit jej do funkčního stavu, když jsou splněny podmínky uvedené v návodu k vozidlu.

Jak mohu bezpečně deaktivovat airbag předního spolujezdce?

Как безопасно отключить подушку безопасности на переднем пассажирском сидении?

 1. Pečlivě si přečtěte návod nebo návod k obsluze vašeho vozidla. Přečtěte si prosím část o deaktivaci airbagu a pokyny výrobce.
 2. Pokud přepravujete děti v dětské autosedačce, nainstalujte ji na zadní sedadlo.
 3. Pokud existují zdravotní kontraindikace, poraďte se se svým lékařem, abyste získali radu a povolení k vypnutí airbagu.
 4. Při instalaci dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce bez systému ISOFIX postupujte podle pokynů k instalaci, abyste minimalizovali riziko zranění.
 5. Při přepravě velkého nákladu, který by mohl poškodit airbag, se ujistěte, že je náklad bezpečně zajištěn, aby v případě nouze nepředstavoval nebezpečí.
 6. Po provedení nezbytných úkonů a odstranění příčiny dočasné deaktivace airbagu se doporučuje kontaktovat autorizované servisní středisko pro aktivaci a kontrolu funkčnosti systému.
ČTĚTE VÍCE
Kdo má nárok na bezplatné auto od vlády?

Je důležité si uvědomit, že bezpečnost je prioritou při používání vozidla. Proto musí být rozhodnutí o deaktivaci airbagu promyšlené, informované a učiněné v souladu s pokyny výrobce vozidla.

Než začnete

Než začnete deaktivovat airbag předního spolujezdce, měli byste provést několik předběžných kroků:

 1. Ujistěte se, že je vůz zcela vypnutý a zapalování je vypnuté.
 2. Odpojte záporný pól baterie, abyste se ochránili před možnou nehodou při práci se systémem airbagů.
 3. Zkontrolujte, zda návod k vozu obsahuje informace o deaktivaci airbagu. Pokud jsou takové informace k dispozici, přečtěte si je pozorně, abyste si byli vědomi všech funkcí a úskalí tohoto postupu.
 4. Připravte si všechny potřebné nástroje, které mohou být potřebné v procesu deaktivace airbagu. Ujistěte se, že jsou v dobrém stavu a pokud možno splňují specifikace výrobce vozidla.

Jakmile dokončíte všechny tyto kroky, budete připraveni začít deaktivovat airbag spolujezdce.

Kroky k deaktivaci airbagu

Шаги по отключению подушки безопасности

V určitých situacích může být nutné deaktivovat airbag předního spolujezdce. Například pokud potřebujete nainstalovat dětskou sedačku nebo přepravit náklad, který by mohl poškodit airbag. Níže jsou uvedeny základní kroky k deaktivaci airbagu:

1. Příprava

1. Подготовка

 • Ujistěte se, že je vozidlo na bezpečném místě a že je zatažena nouzová parkovací brzda.
 • Vypněte zapalování a odpojte autobaterii.

2. Deaktivace airbagu

 1. Otevřete dveře sedadla spolujezdce a sejměte obložení chránící airbag.
 2. Najděte spojovací konektor, který spojuje airbag s vodiči vozidla.
 3. Opatrně odpojte konektor pomocí speciálního nástroje nebo jehlových kleští, aby nedošlo k poškození vodičů.

Po dokončení těchto kroků by měl být airbag deaktivován. Je důležité si uvědomit, že deaktivace airbagu může snížit bezpečnost vozidla, proto se doporučuje provést důkladné posouzení rizik a poradit se s odborníkem, než se rozhodnete jej deaktivovat.

Důležité body a doporučení

1. Zkontrolujte legislativu

Před deaktivací airbagu je důležité se ujistit, že je to povoleno zákonem ve vaší zemi nebo regionu. Na některých místech je deaktivace airbagů zakázána a může mít vážné právní důsledky.

2. Chraňte sebe a své auto

2. Защитите себя и автомобиль

Při manipulaci s airbagem používejte ochranné rukavice a brýle, abyste předešli zranění. Doporučuje se také odpojit autobaterii, aby nedošlo k náhodnému rozvinutí airbagu nebo poškození elektroniky.

ČTĚTE VÍCE
Jaké lampy je nejlepší nainstalovat pro osvětlení SPZ auta?

Před prací na airbagu se ujistěte, že jsou všechny elektronické systémy ve vozidle vypnuté. Při připojování a odpojování vodičů a kabelů dbejte na správnou polaritu.

3. Konzultace s odborníky

Pokud máte dotazy nebo si nejste jisti svou schopností správně provést postup deaktivace airbagu, je nejlepší poradit se s odborníkem. Specialisté vám budou schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc a zaručit bezpečnost prováděné práce.

Nezapomeňte, že deaktivace airbagu může negativně ovlivnit bezpečnost vozidla a cestujících při nebezpečném manévru nebo nehodě. Pokud si tedy airbag z jakéhokoli důvodu vyřadíte, buďte na silnici obzvlášť opatrní a opatrní.

Vezměte v úvahu všechna uvedená doporučení a neporušujte bezpečnostní pravidla při práci s airbagem vašeho vozu.

Video:

Yandex Taxi poprvé po mnoha letech snížilo provizi! Jak je to? XCar vám ukáže, jak na to!

Moderní chytré airbagy Volkswagen, Audi, Škoda, Siat, Porsche

Deaktivace airbagu spolujezdce