Pravidelná kontrola hladiny oleje v manuální převodovce je důležitou součástí údržby vozidla. Správná hladina oleje zajišťuje správnou funkci a dlouhou životnost mechanismů a také zabraňuje možným poruchám. Tento proces je jednoduchý a lze jej provádět bez pomoci specialistů nebo speciálního vybavení.

Před zahájením kontroly se ujistěte, že vaše vozidlo stojí na rovném a rovném povrchu a že motor je studený. To vám umožní získat přesné výsledky. Připravte si rukavice a speciální klíč na odstranění těsnění olejky.

Dále vyhledejte olejovou vsuvku, která může být umístěna na spodní straně nebo na straně převodovky. Poté vložte klíč do speciálního otvoru a opatrně rozložte nádobu na olej, opatrně se vyhněte poškrábání. Jakmile je olejnička úplně odstraněna, odložte ji stranou k další kontrole.

Jak sami zkontrolovat hladinu oleje v manuální převodovce

Chcete-li zkontrolovat hladinu oleje v manuální převodovce, postupujte takto:

1. Zkontrolujte specifikace výrobce

Než začnete kontrolovat hladinu oleje, je důležité zkontrolovat specifikace výrobce vašeho vozidla. Ukazují požadovanou hladinu oleje a kontrolní doporučení. Zkontrolujte hladinu oleje podle pokynů výrobce.

2. Připravte auto

Zapalujte motor, dokud nebude olej dostatečně horký, aby byly zajištěny přesné výsledky kontroly hladiny. Abyste mohli zaparkovat auto a zkontrolovat olej, musíte mít rovný a rovný pozemek.

3. Najděte měrku hladiny oleje

3. Найдите щуп уровня масла

Manuální převodovka obsahuje měrku hladiny oleje. Může být označen žlutou nebo vysoce kontrastní barvou. Najděte ho a vezměte ho ven.

4. Zkontrolujte hladinu oleje

Očistěte měrku od veškerého starého oleje nebo nečistot a vložte ji zpět do otvoru, aniž byste ji kroutili. Jakmile je měrka zcela zasunuta do otvoru, vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu oleje. Nejčastěji jsou na měrce značky označující minimální a maximální hladinu oleje. Hladina oleje by měla být mezi těmito značkami.

5. Podle potřeby olej doplňte nebo vypusťte

5. Пополните или сливайте масло при необходимости

Pokud je hladina oleje pod značkou minima, musíte jej doplnit. K tomu použijte vhodný olej uvedený ve specifikacích výrobce. Nalijte olej otvorem, kde byla umístěna měrka, pomalu a opatrně a sledujte hladinu oleje pomocí měrky. Pokud je hladina oleje nad značkou maxima, měli byste přebytečný olej vypustit. K tomu použijte speciální vypouštěcí otvor umístěný ve spodní části manuální převodovky.

ČTĚTE VÍCE
Které auto je lepší vybrat - staré nebo nové? Všechny pro a proti obou možností. Výpočet úspor při koupi a vlastnictví

Podle výše uvedených kroků můžete sami zkontrolovat hladinu oleje v manuální převodovce. Pamatujte, že pravidelná kontrola a udržování správné hladiny oleje je klíčem k dlouhému a spolehlivému provozu vašeho vozidla.

Příprava na kontrolu hladiny oleje

Подготовка к проверке уровня масла

Krok 1: Umístěte vozidlo na rovný povrch a ujistěte se, že je motor vypnutý a vozidlo je v parkovacím režimu.

Krok 2: Otevřete kapotu vozu a najděte měrku pro kontrolu hladiny oleje v manuální převodovce. Obvykle se nachází vedle měrky pro kontrolu hladiny motorového oleje.

Krok 3: Vyjměte měrku a otřete ji suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Krok 4: Vložte měrku zpět do otvoru a zašroubujte ji až na doraz. Poté jej vyjměte a zkontrolujte hladinu oleje.

Je důležité, aby se: Věnujte pozornost indikátorům na měrce, které ukazují rozsah optimální hladiny oleje. Hladina oleje by měla být mezi těmito ukazateli.

Krok 5: Pokud je hladina oleje pod doporučenou úrovní, doplňte požadované množství oleje plnicím otvorem.

Krok 6: Po doplnění oleje znovu zkontrolujte hladinu měrkou a ujistěte se, že je v určeném rozsahu.

pamatujte: Kontrola a udržování optimální hladiny oleje v manuální převodovce je důležitou součástí pravidelné údržby vozidla. To pomůže zabránit opotřebení převodovky a také zajistí hladké řazení a dlouhou životnost převodovky.

Kontrola hladiny oleje v manuální převodovce

Krok 1: Příprava vozu

Шаг 1: Подготовка автомобиля

Kontrola hladiny oleje v manuální převodovce by měla být prováděna na studeném motoru. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovném povrchu a že je zatažena ruční brzda.

Krok 2: Nalezení měrky

Najděte měrku, která se používá k určení hladiny oleje v manuální převodovce. Obvykle se nachází v blízkosti spojky a má výraznou značku nebo barvu pro snadné použití.

Poznámka: Konkrétní umístění měrky se může lišit v závislosti na modelu a značce vozidla.

Krok 3: Kontrola hladiny oleje

Nyní byste měli opatrně vyjmout měrku z manuální převodovky a otřít ji suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Poté zasuňte měrku zpět až na doraz a znovu ji opatrně vyjměte. Na měrce by mělo být několik značek označujících správný rozsah hladiny oleje. Pokud je hladina oleje pod značkou minima, je nutné chybějící olej doplnit.

ČTĚTE VÍCE
Jak funguje auto s porouchaným a zaneseným katalyzátorem, jaké známky závady potřebujete znát a jaká opatření přijmout?

Je důležité, aby se: Nikdy nepřidávejte příliš mnoho oleje! To může způsobit přetečení, které může také poškodit převodovku.

Video:

Hyundai Accent 2 (Getz, Elantra) Výměna oleje v manuální převodovce (Manuální převodovka)

Výměna oleje v manuální převodovce F17: Opel Astra H

Musím vyměnit olej v manuální převodovce. Jen asi složitě