Automatická převodovka je jednou z nejsložitějších a nejdůležitějších součástí automobilu. Zodpovídá za přenos točivého momentu z motoru na kola a zajišťuje plynulé řazení. Při nesprávném používání nebo při zatížení se však automatická převodovka může přehřívat, což může vést k vážnému poškození a vysokým nákladům na opravy.

Jak zabránit přehřívání automatické převodovky a zajistit její spolehlivý chod? Nejprve musíte sledovat hladinu oleje v krabici. Není to jen mazivo pro díly, ale také chladicí kapalina. Při nedostatku oleje, který může být způsoben netěsnostmi nebo opotřebením dílů, se skříň začne přehřívat. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte.

Za druhé, Vyhněte se dlouhému řazení do režimu „jízda“, když vůz stojí. Tím je krabice velmi namáhána, což může vést k přehřívání. Pokud se nechystáte hned začít řídit, je lepší dát auto do režimu „parkování“ nebo „neutrál“.

Doporučuje se také:

 • předehřejte motor před jízdou v chladném období;
 • vyvarujte se náhlých manévrů a častého řazení;
 • nepřetěžujte vozidlo a nezvyšujte hmotnost přepravovaného nákladu;
 • dodatečně instalovat chladicí systémy pro automatickou převodovku;
 • Vyvarujte se provozu vozidla ve ztížených podmínkách (hory, písečné cesty atd.), protože by mohlo dojít k přehřátí převodovky.

Dodržováním těchto tipů můžete minimalizovat riziko přehřátí automatické převodovky a navrhnout její nepřerušovaný provoz po dlouhou dobu.

Jak zabránit přehřívání automatické převodovky?

Zkontrolujte hladinu oleje v krabici

Проверяйте уровень масла в коробке

Jedním z hlavních důvodů přehřívání automatické převodovky je nedostatek oleje nebo jeho nesprávná hladina. Pravidelně kontrolujte a udržujte správnou hladinu oleje v převodovce podle doporučení výrobce vozidla. Nezapomeňte na včasnou výměnu oleje, abyste předešli problémům s chlazením automatické převodovky.

Nepřetěžujte auto

Přetížení vozu může vést k dodatečnému zatížení automatické převodovky a v důsledku toho k jejímu přehřátí. Pokud je to možné, rozložte zatížení rovnoměrně, abyste snížili zatížení automatické převodovky a zabránili jejímu přehřátí.

Věnujte pozornost hmotnosti přepravovaných předmětů a také nosnosti vozidla, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Dodržování těchto doporučení pomůže vyhnout se přetížení a přehřátí automatické převodovky.

Vyberte si správný režim jízdy

Důležitá je také volba správného jízdního režimu, aby nedošlo k přehřátí automatické převodovky. Vyhněte se dlouhým jízdám při vysokých otáčkách motoru a extrémním zatížení vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Originální návod – jak efektivně a bez zanechání stopy odstranit snímač hladiny paliva z auta

Plynule zrychlujte a brzděte, věnujte pozornost dopravnímu značení a dodržujte povolenou rychlost. Nadměrné napětí v automatické převodovce může vést k přehřátí a poškození.

Použijte chladicí systém

Chladicí systém automatické převodovky hraje důležitou roli v prevenci jejího přehřívání. Pravidelně kontrolujte stav chladicího systému a udržujte jej v dobrém stavu.

Věnujte pozornost hladině chladicí kapaliny a její kvalitě. V případě potřeby doplňte nebo vyměňte chladicí kapalinu podle doporučení výrobce. To pomůže udržet optimální teplotu v automatické převodovce a zabrání jejímu přehřívání.

Zabraňte přehřátí automatické převodovky dodržováním jednoduchých doporučení. Zkontrolujte hladinu oleje v boxu, nepřetěžujte vůz, zvolte správný jízdní režim a používejte chladicí systém. To pomůže udržet automatickou převodovku v dobrém stavu a zabránit vážnému poškození.

Základní otázky a odpovědi

Optimální provozní teplota automatické převodovky je přibližně 70 až 90 stupňů Celsia. Neustálý provoz při teplotách nad 90 stupňů však může vést k přehřátí a poškození skříně stroje.

2. Jak můžete zabránit přehřívání automatické převodovky?

Abyste zabránili přehřátí automatické převodovky, měli byste správně udržovat hladinu oleje, instalovat další chladicí systémy a také se vyvarovat dlouhodobého provozu vozidla za podmínek zvýšeného zatížení při vysokých okolních teplotách.

3. Jaké příznaky mohou indikovat přehřátí automatické převodovky?

Mezi hlavní známky přehřívání automatické převodovky patří: špatný chod převodovky (třese se, prokluzuje, neřadí); výskyt podivných zvuků; zhoršení dynamiky vozidla; na přístrojové desce se objevují chyby.

4. Co dělat, když se automatická převodovka přehřívá?

Pokud se automatická převodovka přehřeje, měli byste okamžitě zastavit a vypnout motor. Poté je třeba nechat automatickou převodovku vychladnout a zkontrolovat hladinu oleje. Pokud je hladina příliš nízká, doplňte olej na požadovanou úroveň.

Praktické tipy a rady

Aby nedošlo k přehřátí automatické převodovky, měli byste dodržovat následující doporučení:

 1. Nenechávejte vůz na přímém slunci po dlouhou dobu. Vyhněte se parkování na otevřených prostranstvích bez markýz nebo konstrukcí, které mohou chránit vozidlo před sluncem.
 2. Neustále sledujte teplotu motoru a převodovky. Pokud se zvýší na limitní hodnoty, doporučuje se auto zastavit a nechat vychladnout.
 3. Dodržujte pravidla pro provoz převodovky uvedená v návodu k obsluze vozidla. Nepřidávejte plyn ihned po nastartování motoru a neměňte rychlostní stupně při vysokých otáčkách motoru.
 4. Zkontrolujte hladinu a kvalitu převodové kapaliny a okamžitě ji vyměňte podle doporučení výrobce.
 5. Pokud máte automatickou převodovku, nestopujte. Časté zastavování a prudké zrychlování mohou negativně ovlivnit chod boxu a vést k jeho přehřívání.
 6. Zkontrolujte stav chladiče a chladicího systému. Vyčistěte chladič od prachu a nečistot, ujistěte se, že ventilátory jsou v dobrém provozním stavu.
ČTĚTE VÍCE
Co získá snímač vačkového hřídele? Interpretace významů a důsledků poruch

Dodržováním těchto jednoduchých tipů můžete zabránit přehřívání automatické převodovky a prodloužit její životnost.

Video:

Automatická převodovka. Nedělejte to s automatickou převodovkou. Základní chyby používání

Přehřívání automatické převodovky. Příčiny, příznaky, následky.

Automatická převodovka. Nedělejte to v chladném počasí s automatickou převodovkou. Jak správně vytápět krabici v zimě