Při instalaci SPZ na auto jsou řidiči povinni dodržovat určitá pravidla a požadavky. Vypadá to jako takový drobný detail, ale ve skutečnosti mohou mít nesprávně nastavená čísla vážné následky.

Je zakázáno používat SPZ, které se liší od originálu. Nemůžete například umístit poznávací značky pod úhlem, nahradit písmena čísly nebo použít průhlednou fólii, aby byly značky hůře vidět.

Pokud jsou instalovány SPZ, které nesplňují stanovené požadavky, může být řidič pokutován. Výše pokuty závisí na místě přestupku, které lze určit dvěma způsoby: protokolem a pokud byl přestupek zaznamenán videokamerami. Pokuta se zpravidla pohybuje od několika tisíc rublů až po mnohem vyšší částku.

Jaká je pokuta za nesprávně nainstalovaná čísla?

Какой штраф за неправильно установленные номера?

Za nesprávně namontované SPZ na vozidle jsou stanoveny sankce. V souladu s článkem 12.15 zákoníku o správních deliktech Ruské federace může být majiteli vozidla uložena pokuta ve výši 500 až 1 500 rublů.

Nesprávně nastavená čísla jsou považována za případy, kdy:

  • SPZ není upevněna na zvláštních místech stanovených konstrukcí vozu;
  • SPZ je v liché dny umístěna na levé straně vozu, v sudé dny na pravé;
  • SPZ má poškození, které znemožňuje její čtení;
  • SPZ není instalována ve svislé poloze;
  • SPZ je překryta jinými předměty, jako jsou nálepky nebo doplňková výbava;
  • U mnoha vozidel: nákladních automobilů, autobusů, přívěsů je pouze jedna registrační značka.

Pokuta za nesprávně přidělené SPZ může být uložena, pokud je porušení zjištěno inspektorem dopravní policie nebo zaznamenáno na video. Majitel vozidla má také právo se správním způsobem odvolat a napadnout pokutu u soudu.

Pravidla pro instalaci SPZ

Правила установки номерных знаков

Obecné požadavky na instalaci SPZ

Общие требования к установке номерных знаков

Při instalaci SPZ je třeba dodržovat následující obecné požadavky:

Parametr Poptávka
Místo instalace SPZ musí být instalovány na přední a zadní části vozidla. Značky na přední straně musí být umístěny uprostřed a značky na zadní straně musí být umístěny výrazně.
Sklon SPZ musí být instalovány pod určitým úhlem – 15 stupňů vodorovně, aby byla čísla lépe viditelná.
Fixace SPZ musí být bezpečně připevněny k vozidlu, aby se za jízdy nepohybovaly. Pro čísla se doporučuje použít speciální upevnění.
Čistota a čitelnost SPZ musí být čisté, nepoškozené a dobře viditelné. Je zakázáno používat čísla, která jsou špinavá, rozbitá nebo špatně čitelná.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně promazat mechanismus převodovky pro hladký chod vozu

Nastavení dalších čísel

Zákon umožňuje instalaci dalších SPZ pro určité kategorie vozidel, jako jsou taxi nebo speciální doručovací služby. Montáž dalších SPZ musí být provedena v souladu se všemi požadavky na hlavní SPZ.

Sankce za porušení pravidel

Санкции за нарушение правил

Sankce za porušení SPZ mohou zahrnovat:

1. Pokuty

1. Штрафы

V případě nesprávného umístění, zakrytí nebo jiného porušení při montáži SPZ mohou být majitelé vozů pokutováni. Výše pokuty bude záviset na regionu a míře porušení. V některých případech může být majitel vozu vyzván k okamžitému zaplacení pokuty na místě nebo k obdržení oficiálního oznámení o pokutě a provedení platby ve stanoveném časovém rámci.

2. Inspekční kontrola

Nesprávně nainstalované SPZ mohou také vést k tomu, že vozidlo bude odesláno na kontrolu, aby se zkontrolovalo dodržování silničních předpisů. Na základě výsledků kontroly mohou být přijata příslušná opatření, včetně pokut nebo povinného odstraňování přestupků.

Shrnutí Nesprávně nainstalovaná čísla mohou vést nejen k pokutám, ale také k dalším průšvihům, jako jsou opakované technické kontroly nebo trestní stíhání v případě úmyslného porušení.

Video:

DOdnětí práv podle 12.2 zákoníku o správních deliktech Ruské federace pro SPZ. Soudní praxe 2021. Pokuta nebo zbavení svobody. Automobilový právník. dopravní policie

Špinavé a nečitelné SPZ – pokuta nebo odebrání řidičského průkazu?

Ministr ministerstva vnitra: Řidiči zatím nebudou pokutováni za nesprávně nainstalované DVR