Výběr výtahu je důležitým krokem při zřizování autoservisu, zvedacího zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení, které vyžaduje zvedání a přesun nákladu. Dva nejoblíbenější typy zvedacích mechanismů – šroubové a hydraulické zvedáky – mají své výhody a nevýhody a výběr mezi nimi závisí na konkrétních úkolech a požadavcích.

Šnekové zvedáky se vyznačují jednoduchostí konstrukce a spolehlivostí v provozu. Jsou vybaveny šroubovým pohonem, který zajišťuje vertikální pohyb plošiny. Takové výtahy jsou skvělé pro malé autoservisy, které vyžadují pravidelné zvedání aut. Šroubové výtahy mají dobrou bezpečnostní rezervu, což jim umožňuje odolat značnému zatížení.

Na druhou stranu hydraulické výtahy mají vyšší rychlost zdvihu a plynulejší pohyby. Fungují prostřednictvím hydraulického pohonného systému, který umožňuje okamžité zvedání a spouštění plošiny. Hydraulické zvedáky jsou preferovány v autoservisech, kde je třeba maximalizovat čas nebo když je třeba zvedat těžká břemena.

Jak vybrat nejlepší zdvih: šroubový nebo hydraulický?

Как выбрать лучший подъемник: винтовой или гидравлический?

Šroubový výtah

Винтовой подъемник

Винтовой подъемник

Šroubové výtahy fungují otáčením šroubu, který posouvá plošinu nahoru nebo dolů. Obvykle se používají v malých prostorech, jako jsou garáže nebo sklady a vyžadují minimální údržbu. Navíc mají vysokou nosnost a udrží velkou váhu.

Šroubové výtahy však mají svá omezení. Jsou pomalejší než hydraulické zvedáky a dosažení požadované výšky může trvat déle. Také šroubové zvedací plošiny mohou být méně stabilní a vyžadují další podporu ve formě stabilní plošiny.

Hydraulický výtah

Гидравлический подъемник

Гидравлический подъемник

Hydraulické zvedáky se spoléhají na použití hydraulického systému, ve kterém kapalina přenáší sílu ke zvedání plošiny. Mají vysokou rychlost zdvihu a jsou schopny pracovat plynuleji a tišeji než šroubové zdvihy. Hydraulické výtahy navíc poskytují stabilnější a stabilnější platformu, díky čemuž jsou atraktivní pro použití ve velkých budovách a venkovních prostorách.

Hydraulické výtahy však mohou vyžadovat složitější údržbu a pravidelné výměny hydraulické kapaliny. Navíc mohou být dražší na instalaci a vyžadují prostor pro umístění hydraulického systému.

Který z nich si vyberete?

Какой выбрать?

Při výběru mezi šroubovým a hydraulickým výtahem byste měli vzít v úvahu vlastnosti vašeho prostoru a požadavky na výtah. Pokud potřebujete výtah pro malé prostory s vysokou nosností, může být šroubový výtah tou nejlepší volbou. Pokud však potřebujete výtah pro větší budovy nebo venkovní prostory, který nabízí vyšší rychlost a stabilitu, může být výhodnější hydraulický výtah.

ČTĚTE VÍCE
Jak zkontrolovat vlastními rukama, zda pojistka v elektrické síti funguje?

Výběr nejlepšího výtahu nakonec závisí na vašich individuálních potřebách a rozpočtu. Při výběru výtahu se doporučuje konzultovat s odborníky, aby vám pomohli určit nejvhodnější variantu s přihlédnutím ke všem vlastnostem vašich prostor a technickým požadavkům.

Výhody a nevýhody šroubových výtahů

Преимущества и недостатки винтовых подъемников

Výhody šroubových výtahů:

Преимущества винтовых подъемников:

1. Spolehlivost a životnost. Šnekové zvedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, což zajišťuje jejich pevnost a dlouhou životnost. Takové zařízení prakticky nepodléhá poruchám a vyžaduje minimální údržbu.

2. Snadné použití. Šnekové zvedáky se snadno ovládají a může je ovládat jeden operátor pomocí speciálního ovládacího panelu. Umožňují snadno zvedat a spouštět břemena nebo osoby do dané výšky s minimální námahou.

3. Kompaktní a ergonomické. Šroubové zvedáky mají kompaktní konstrukci, která umožňuje jejich instalaci i ve stísněných prostorách. Zabírají minimální prostor a lze je snadno integrovat do jakéhokoli pracoviště.

Nevýhody šroubových výtahů:

Недостатки винтовых подъемников:

1. Omezená rychlost pohybu. Šnekové zvedáky se pohybují výrazně nižšími rychlostmi než hydraulické zvedáky. To může být nepohodlné, pokud je třeba rychle přesunout zboží nebo lidi.

2. Omezená výška zdvihu. Šroubové výtahy jsou ve srovnání s jinými typy výtahů omezeny výškou zdvihu. Jejich výška zdvihu nemusí být v některých situacích dostatečná, zejména při práci ve vysokých nadmořských výškách.

3. Omezené možnosti konfigurace. Šroubové výtahy mají omezené možnosti konfigurace a nelze je vždy přizpůsobit konkrétním požadavkům projektu. V některých případech může být vyžadováno složitější a dražší vybavení.

Celkově jsou šroubové zvedáky spolehlivým, pohodlným a kompaktním řešením pro přesun zboží a osob do nízkých výšek. Jejich omezená pojezdová rychlost, výška zdvihu a možnosti konfigurace však mohou být v některých situacích nevýhodou. Při výběru mezi šroubovým nebo hydraulickým zdvihem je třeba vzít v úvahu všechny tyto faktory a požadavky projektu.

Výhody a nevýhody hydraulických výtahů

Преимущества и недостатки гидравлических подъемников

Výhody hydraulických výtahů:

Výhoda popis
Vysoká nosnost Hydraulické výtahy jsou schopny zvedat a přemisťovat velmi velká a těžká břemena. Jejich nosnost často převyšuje ostatní typy výtahů.
Hladký chod Hydraulické zvedáky se vyznačují plynulým a rovnoměrným pohybem. Díky tomu jsou ideální pro manipulaci s křehkými nebo citlivými břemeny, jako je sklo nebo elektronika.
Jednoduchost a spolehlivost Hydraulické výtahy mají relativně jednoduchou konstrukci a jsou méně náchylné k poruchám. Jsou vysoce spolehlivé a vyžadují minimální údržbu.
ČTĚTE VÍCE
Princip činnosti relé žhavicích svíček a jeho role při spouštění dieselových motorů - technický popis, doporučení pro údržbu a problémy, které mohou nastat, pokud relé nepracuje správně

Nevýhody hydraulických výtahů:

Nedostatek popis
Omezená výška zdvihu Hydraulické výtahy mají ve srovnání s jinými typy výtahů omezenou výšku zdvihu. To může být problém, pokud potřebujete dosáhnout vysokých výšek zdvihu.
Pomalá rychlost stoupání Hydraulické výtahy se obvykle pohybují pomaleji než šroubové nebo elektrické výtahy. To může ztížit provádění operací, které vyžadují rychlé zvedání.
Spotřeba energie Hydraulické výtahy vyžadují energii k provozu hydraulického systému. To může mít za následek dodatečné náklady na energii a mít dopad na environmentální výkonnost.

Celkově jsou hydraulické výtahy oblíbenou a efektivní volbou pro různé aplikace zvedání a přemisťování. Při výběru výtahu však musíte zvážit jeho specifické potřeby a omezení.

Jaký výtah si vybrat: srovnání a doporučení

Какой подъемник выбрать: сравнение и рекомендации

Šroubový výtah

Šnekový výtah funguje tak, že se otáčí šroub, který zvedá nebo spouští plošinu. Tento typ výtahu se obvykle používá pro nízké výšky, jako jsou jednopatrové budovy nebo garáže. Má následující výhody:

 • Snadná instalace a provoz;
 • Ekonomické a nízké náklady na údržbu;
 • Možnost použití v interiéru i exteriéru;
 • Žádný pohon na bázi oleje, což zabraňuje problémům s únikem.

Šroubový výtah má však svá omezení. Nedoporučuje se používat ve výškách větších než tři metry a vyžaduje větší instalační plochu ve srovnání s možností hydrauliky.

Hydraulický výtah

Hydraulický zdvih funguje na základě tlaku oleje, který řídí pohyb hydraulického válce. Tento typ výtahu se používá pro zvedání a přemisťování břemen do velkých výšek a má následující výhody:

 • Velká nosnost a výška zdvihu;
 • Hladký a přesný pohyb plošiny;
 • Možnost využití pro přepravu osob;
 • Kompaktní rozměry a malé nároky na instalační prostor.

Hydraulický výtah je však obvykle nákladnější na instalaci a údržbu, vyžaduje použití speciálních olejů a může mít problémy s únikem oleje.

Doporučení

Рекомендации

Při výběru typu výtahu je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 • Maximální výška zdvihu;
 • Nosnost;
 • Dostupnost místa instalace;
 • Bezpečnostní požadavky;
 • Rozpočtová omezení.

Pokud potřebujete výtah pro nízké výšky a omezený rozpočet, může být šroubový výtah ideální volbou. Pokud je třeba přemisťovat břemena do velkých výšek a je vyžadována vysoká nosnost, může být nejvhodnějším řešením hydraulický zdvih.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně nastartovat auto, když imobilizér nerozpozná klíč?

Studium funkčnosti a vlastností každého typu výtahu vám pomůže učinit informované rozhodnutí a vybrat nejlepší možnost, která splňuje požadavky každého konkrétního úkolu.

Video:

Tento RUČNÍ VÝROBEK překonal všechna očekávání! Tohle si neumíš představit!

Jak se obejít bez výtahu a jámy při opravě auta.

TOP 5 výtahů pro autoservis I Recenze zdvihacích zařízení