Každý motorista se čas od času musí na silnici potýkat s různými náročnými situacemi. Jednou z takových situací může být nutnost zařadit na křižovatce couvání. Lze to ale udělat podle dopravního řádu?

Podle dopravního řádu je couvání na křižovatce zakázáno. Zpětný chod je totiž nebezpečný manévr, který může ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Při couvání nemusí řidič vidět ostatní vozidla a chodce, což může vést k vážným nehodám.

Jsou však chvíle, kdy couvání na křižovatce může být přijatelné. Například pokud řidič projíždí křižovatkou v couvání pod kontrolou dopravního policisty v případě prací na silnici. V některých případech je to také povoleno, pokud existují speciální značky nebo dopravní značky umožňující takový manévr.

V každém případě, pokud je nutné na křižovatce couvat, měl by být řidič obzvláště opatrný a pozorný, zkontrolovat výhled dozadu a ujistit se, že tento manévr je bezpečný. Je důležité si uvědomit, že couvání na křižovatce je výjimečné opatření a mělo by být používáno pouze jako poslední možnost.

Dá se na křižovatce jet zpátečkou? [Zprávy Zprávy]

Можно ли ехать задним ходом на перекрестке? [Новости Новости]

Přemýšleli někdy řidiči o možnosti jet na křižovatce při couvání? Možná jste se setkali se situací, kdy je křižovatka blokována jinými auty a vy se nemůžete posunout vpřed. V tomto případě mnoho řidičů uvažuje o jízdě zpět na křižovatce.

Zásada, která platí pro všechna pravidla silničního provozu, však jízdu couváním na křižovatce zakazuje. Podle Pravidel silničního provozu se řidič musí pohybovat pouze vpřed a vjíždět do křižovatky pouze tehdy, je-li možnost ji překonat.

V případech, kdy je křižovatka zablokovaná a průjezd přes ní je nemožný, musí řidič nechat projíždějící dopravu ujet a počkat na příležitost k průjezdu. Pokud je křižovatka zablokována, měl by řidič zastavit před ní a nepokoušet se couvat.

Porušení tohoto pravidla může mít vážné následky, protože protijedoucí auta nepočítají s couváním. To může způsobit nehodu a ohrozit okolní účastníky silničního provozu.

Proto je couvání na křižovatce zakázáno a porušení tohoto pravidla může mít za následek správní sankce a ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Řidiči by měli přísně dodržovat pravidla a počítat s tím, že budou moci vjet do křižovatky, i když to způsobí dočasné nepohodlí a zpoždění.

ČTĚTE VÍCE
Jak bezpečně a efektivně zastavit auto na silnici a předejít případným nehodám

Aktuální dopravní předpisy

Актуальные данные о правилах дорожного движения

V souladu s pravidly silničního provozu je couvání na křižovatce povoleno pouze tehdy, pokud to stav vozovky a viditelnost umožňují bezpečně a bez rušení ostatních účastníků silničního provozu.

Při couvání musí řidič dodržovat řadu pravidel a požadavků:

1. Zkontrolujte situaci

1. Проверка обстановки

Před couváním se řidič musí ujistit, že v bezprostřední blízkosti nejsou žádná další vozidla nebo překážky, které by mohly bránit bezpečnému manévrování.

2. Rychlost a viditelnost

2. Соблюдение скорости и обзорность

Couvání na křižovatce se musí provádět opatrně a přiměřenou rychlostí, která umožňuje řidiči mít plnou kontrolu nad vozidlem. Je také nutné zajistit dostatečnou viditelnost, abyste viděli vše, co se kolem děje a reagovali na případné změny situace.

Obecně platí, že pravidla týkající se couvání na křižovatce jsou jasná: je povoleno pouze za bezpečných podmínek. Řidič je povinen dbát opatrnosti a přesnosti, aby neporušil pravidla a nevytvářel rizika pro sebe a ostatní účastníky silničního provozu.

Mějte prosím na paměti, že dopravní předpisy podléhají změnám, takže je důležité být vždy aktuální a sledovat aktualizace v této oblasti.

Zakázáno nebo povoleno? Co říká legislativa?

Запрещено или допускается? Что говорит законодательство?

Couvání je povoleno pouze v případech stanovených dopravními předpisy. V některých situacích, například při parkování, odbočování nebo manévrování na malých úsecích silnice, může řidič použít zpátečku. Tato akce je však na křižovatkách zakázána.

Zákaz couvání na křižovatkách je dán více faktory. Za prvé může představovat nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu, kteří nemohou předvídat pohyb couvajícího vozu. Za druhé, couvání na křižovatkách může porušovat pravidla přednosti a vést ke srážkám s jinými vozidly.

Legislativa přísně reguluje chování řidičů na pozemních komunikacích a porušení těchto pravidel s sebou nese správní sankce, jako jsou pokuty, snížení počtu bodů v řidičském průkazu nebo dokonce odnětí oprávnění řídit vozidlo na určitou dobu.

Výpočet nebezpečí a rizik při couvání na křižovatce

Опасности и расчет рисков при движении задним ходом на перекрестке

  • Omezený výhled. Při couvání je zorné pole řidiče omezeno na zadní okna a zrcátka. To značně snižuje schopnost všimnout si přibližujících se vozidel nebo chodců.
  • Nedostatek manévrovatelnosti. Čas a manévrovací schopnosti, které má řidič k dispozici při couvání, jsou značně omezené, což může ztěžovat manévrování na křižovatce.
  • Ztrácet kontrolu. Při provádění zadního manévru na křižovatce, zejména v podmínkách vysokého provozu, může řidič ztratit kontrolu nad svým vozidlem a narazit do jiných vozidel nebo překážek.
  • Porušení pravidel silničního provozu. Ve většině zemí je couvání na křižovatce s výjimkou určitých zvláštních případů zakázáno. Porušení tohoto pravidla může mít za následek právní následky a sankce.
ČTĚTE VÍCE
Je možné přidat alkohol do benzínové nádrže automobilu? A jaký alkohol je lepší použít? Jak to může ovlivnit motor a spotřebu paliva? Zjistěte všechny podrobnosti!

Vzhledem k výše uvedeným nebezpečím by měli řidiči před provedením zadního manévru na křižovatce pečlivě posoudit rizika. Pokud je možné zvolit jinou trasu nebo způsob průjezdu křižovatkou, je to výhodnější a bezpečnější.

Video:

Naučit se myslet na křižovatkách. Jak určit, komu se podvolit!

Místa, kde je couvání zakázáno (článek 73 a článek 74 pravidel silničního provozu)

PŘEDNÁŠKA SDA 2022 STARTOVÁNÍ POHYBU A MANÉVROVÁNÍ. Zpátečku, otočte se na křižovatce.