Tažení auta je jedním ze způsobů, jak převézt porouchané vozidlo z jednoho místa na druhé. Tento proces vyžaduje dodržování určitých pravidel a bezpečnostních norem a také zohlednění určitých okolností. Je velmi důležité vědět, že odtah není ve všech případech bezpečným nebo doporučeným řešením.

Existuje několik situací, kdy byste neměli vozidlo táhnout. Za prvé, pokud má vůz vážné poškození nebo poškození, které by se při tažení mohlo zhoršit. Pokud se například poškodí odpružení nebo brzdový systém, nelze takový vůz odtáhnout bez předchozí opravy.

Za druhé, neměli byste své auto táhnout na dlouhé vzdálenosti nebo na dálnici. Odtah vytváří dodatečné napětí a může vést k poškození jiných systémů vozidla. Navíc na dálnici musí remorkér dosahovat poměrně vysoké rychlosti, což může být nebezpečné, pokud dojde k poruchám nebo problémům s ovládáním.

Třetí situací, kdy by vozidlo nemělo být taženo, je situace, kdy neexistuje zařízení pro bezpečný a správný postup tažení. Pokud například auto uvízne v hluboké díře nebo na velmi strmém kopci, tažení může být nemožné nebo extrémně nebezpečné.

Hlavní důvody, kdy auto nelze odtáhnout

Основные причины, когда автомобиль нельзя буксировать

důvod Objasnění
Poškozené brzdy nebo řízení Pokud má vaše vozidlo poškozené brzdy nebo řízení, může to způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem při tažení. Proto se doporučuje netahat, dokud se problém nevyřeší.
Motor neběží Pokud motor vozidla neběží, všechny systémy, jako jsou brzdy a řízení, mohou být vybité a nejsou schopny zvládnout hmotnost taženého vozidla. Odtah tedy v tomto případě není možný.
Poškozené nápravy nebo odpružení Pokud má vaše vozidlo poškozené nápravy nebo odpružení, může to mít za následek úplnou ztrátu kontroly nad vozidlem při tažení. Proto se doporučuje netahat, dokud se problém nevyřeší.
Nesprávná montáž vozidla Správné zajištění vozidel při tažení je pro bezpečnost zásadní. Pokud vozidla nejsou správně zajištěna, mohou se během jízdy oddělit a na silnici tak vzniknout nepředvídatelné situace.
Nedostatek pomocného vybavení V některých případech je k bezpečnému a úspěšnému tažení vozidla nezbytné použití pomocných zařízení, jako jsou kabely nebo tažné popruhy. Pokud takové vybavení není k dispozici, tažení může být nebezpečné.
ČTĚTE VÍCE
Jak může mráz ovlivnit technický stav vozu a jak se vyhnout problémům v chladném období

Vždy pamatujte, že bezpečnost musí být na prvním místě, takže pokud nastane alespoň jeden z uvedených důvodů, měli byste odtáhnout auto a vyhledat pomoc specialistů nebo záchranné služby.

Problémy s převodovkou nebo motorem

Неисправности трансмиссии или двигателя

Existuje řada situací, kdy je tažení vozidla nemožné kvůli problémům s převodovkou nebo motorem. Takové poruchy vyžadují okamžitou opravu a mohou vést k vážným následkům, pokud jsou ignorovány.

Poruchy převodovky

Неисправности трансмиссии

Pokud má váš vůz problémy s převodovkou, tažení může způsobit ještě větší poškození. Níže je uvedeno několik příkladů závad, při kterých se použití vozidla k tažení důrazně nedoporučuje:

  • Automatická převodovka je rozbitá. Odtah v tomto případě může způsobit další poškození převodovky.
  • Problémy se spojkou. Pokud spojka nefunguje správně, může při pokusu o tažení selhat spojkový mechanismus.
  • Diferenciál nefunguje správně. Pokud máte problémy s diferenciálem, může jízda nebo tažení vozidla způsobit ještě větší škody.

Poruchy motoru

Неисправности двигателя

Také byste neměli táhnout auto, pokud dojde k vážným problémům s motorem. Zde je několik příkladů typů problémů s motorem, u kterých je třeba se vyhnout tažení:

  1. Přerušený rozvodový řetěz (mechanismus distribuce plynu).
  2. Vážné problémy s klikovou skříní, jako je prasknutí klikové skříně.
  3. Porucha hlavy válců. Pokud dojde k tomuto typu poruchy, může jízda a tažení vozidla způsobit vážné poškození motoru.

Pokud si všimnete jakýchkoli problémů s převodovkou nebo motorem, doporučuje se, abyste se před rozhodnutím o odtažení vozidla poradili s automechanikem, abyste předešli dalšímu poškození a poškození.

Špatně zajištěné tažné zařízení

Неправильно закрепленное буксировочное устройство

Při tažení vozidla je velmi důležité správně zajistit tažné zařízení, aby se předešlo nebezpečným situacím na silnici. Nesprávné upevnění může vést k poruše vozidla nebo dokonce k nehodě.

Jednou z chyb, které lidé často dělají, je nesprávné umístění tažné tyče na jejich vozidle. Musí být zajištěn na speciálně určených místech určených výrobcem. Nesprávné umístění může způsobit vychýlení a nerovnoměrné rozložení zatížení na vozidle, což může způsobit poškození nebo ztrátu kontroly.

Důležitou součástí správného upevnění tažného zařízení je také upevnění samotného lanka nebo řetězu k vozidlům. Musí být bezpečně uvázány na speciální háky určené pro tažení. Pokud není lanko nebo řetěz řádně upevněn, může se za jízdy odpojit od vozidla a vytvořit na silnici nebezpečnou situaci pro ostatní účastníky silničního provozu.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí lepidlo Titan a kde jej lze zakoupit za nejlepší cenu v Rusku?

Je důležité, aby tažné zařízení bylo zajištěno tak, aby nepřekáželo v pohybu vozidla. Nesprávné zajištění může způsobit pád lana nebo řetězu na vozovku a způsobit nehodu nebo poškození jiných vozidel.

Pamatovat byste také měli na maximální povolenou rychlost při tažení auta, uvedenou v dopravních předpisech. Překročení této rychlosti může představovat nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu, protože tažené vozidlo se může stát při vysokých rychlostech neovladatelné.

Tabulka: Chyby při zajišťování tažného zařízení

Таблица: Ошибки при закреплении буксировочного устройства

chyba Možné důsledky
Nesprávná poloha tažného zařízení Porucha vozu, ztráta ovladatelnosti
Nesprávné upevnění kabelu nebo řetězu Přetržené lanko nebo řetěz, nebezpečí na silnici
Rušení pohybu vozidla Pád lanka nebo řetězu na silnici, nehoda
Překročení maximální rychlosti Neovladatelnost taženého vozidla

Problémy s brzdami nebo řízením

Проблемы с тормозами или рулевым управлением

Pokud máte problémy s brzdami, například pokud je brzdový pedál příliš měkký nebo příliš tvrdý, může to být známkou problému s brzdovým systémem. Řízení může také vykazovat znatelné známky problémů, jako je zvýšená námaha při otáčení volantem nebo nepředvídatelnost pohybu vozidla.

Možné příčiny problémů s brzdou nebo řízením

Потенциальные причины проблем с тормозами или рулевым управлением

Existuje několik možných důvodů, proč můžete mít problémy s brzdami nebo řízením. Jedním z nich jsou opotřebované nebo zlomené brzdové destičky nebo brzdové kotouče. K tomu může dojít v důsledku nesprávného používání brzd, nízké hladiny brzdové kapaliny nebo dlouhého používání vozidla.

Další možnou příčinou je nesprávné seřízení kol nebo zlomené části řízení, jako je sloupek řízení nebo kulové čepy. To může být způsobeno poruchou součásti, nesprávnou instalací nebo poškozením v důsledku nehody.

Následky odtahu v případě problémů s brzdami nebo řízením

Последствия буксировки при проблемах с тормозами или рулевым управлением

Pokud máte problémy s brzdami nebo řízením, tažení vozidla může způsobit nehodu nebo zhoršit stávající problémy. Nesprávné ovládání brzd nebo řízení může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem během jízdy, což může vést k nebezpečným jízdním podmínkám.

Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, pokud máte problémy s brzdami nebo řízením, doporučujeme, abyste okamžitě kontaktovali odborníka za účelem diagnostiky a opravy. Odtahování vozidla v takových situacích je riskantní a nebezpečná činnost, které je třeba se vyhnout.

ČTĚTE VÍCE
Co znamená označení na pneumatikách – rozumíme symbolům a číslům

Video:

Můžete automaticky odtáhnout další auto?

Proč potřebujete při tažení odpojit hnací hřídele?

Proč nemůžete táhnout auto bez demontáže hnacího hřídele