Autobaterie je srdcem auta a bez toho, aby správně fungovala, může být vaše auto zbytečným kusem kovu. Náhlé vybití baterie může nastat v tu nejméně vhodnou chvíli, ale nepropadejte panice. Existují jednoduché a účinné způsoby, jak baterii nabudit a vrátit ji k životu.

Prvním krokem je zkontrolovat vnější stav baterie. Pokud si všimnete známek koroze nebo zlomených svorek, budete je muset vyčistit horkou vodou a kartáčkem, aby byl zajištěn dobrý kontakt. Je důležité si uvědomit, že při práci s baterií byste měli vždy nosit gumové rukavice a ochranné brýle, abyste se nezranili.

Druhým krokem je kontrola napětí baterie. K tomu použijte multimetr, který vám umožní zjistit aktuální stav baterie. Pokud je napětí pod doporučenou úrovní, musíte baterii nabít. Nejlepší je použít speciální nabíječku, aby nedošlo k přetížení a poškození baterie.

Pokud nemáte po ruce nabíječku, existuje několik alternativních metod, které vám mohou pomoci nabít baterii. Jedním z nejběžnějších je použití jiného vozidla s funkční baterií. Připojte červený pól kladného (+) pólu slabé baterie a červený pól kladného (+) pólu dobré baterie. Poté připojte černý pól záporného (-) pólu dobré baterie a druhý černý pól záporného (-) pólu slabé baterie. Po připojení baterií počkejte, než se slabá baterie nabije, než se pokusíte nastartovat vozidlo.

Nabíjení baterie je důležitá záležitost a vyžaduje opatrnost. Nenabíjejte baterii za deště, vyvarujte se zkratů a vždy dodržujte pokyny výrobce. Nabíjení baterie vyžaduje čas, takže buďte trpěliví a nespěchejte. Dodržováním těchto životních hacků můžete snadno dobít autobaterii a pokračovat v cestě bez jakýchkoli potíží.

Metody pro nabuzení autobaterie

Методы возбуждения аккумулятора автомобиля

Pokud je vaše autobaterie vybitá, existuje několik metod, které vám mohou pomoci ji oživit a znovu spustit. Tady jsou některé z nich:

1. Nabíjení baterie přes zapalovač cigaret

1. Зарядка аккумулятора через прикуривание

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak nabudit baterii, je její rozsvícení. K tomu budete potřebovat druhé auto s nabitou baterií a kabely pro připojení. Zapálení cigarety umožňuje přenést náboj z nabité baterie v jiném autě na vybitou baterii.

2. Použití automatické nabíječky

2. Использование автоматического зарядного устройства

Pokud máte automatickou nabíječku, můžete ji použít k nabíjení baterie. Jednoduše připojte nabíječku k baterii a nechte ji několik hodin nebo podle pokynů v návodu. Nabíječka automaticky rozpozná a upraví nabití podle požadavků baterie.

ČTĚTE VÍCE
Optimální doporučení pro provoz dieselového vozidla s filtrem pevných částic pro bezpečnou a efektivní jízdu

Tyto metody vám pomohou nabít baterii a znovu uvést auto do provozu. Mějte však na paměti, že pokud je baterie stará nebo má jiné problémy, může být nutné ji odborně otestovat a vyměnit.

Metoda ručního buzení baterie

Ручной метод возбуждения аккумулятора

V případě, že je autobaterie zcela vybitá a nereaguje na pokusy o nastartování motoru, můžete použít metodu ručního buzení. Tato metoda zajistí, že baterie bude mít dostatek energie pro nastartování motoru.

Proces ručního nabuzení baterie se skládá z několika kroků:

 1. Musíte mít kabelové stahovací pásky a zdroj energie, jako je nabíječka nebo jiné vozidlo s plně nabitou baterií.
 2. Připojte jeden konec kabelových spojek ke kladnému (+) pólu vybité baterie a druhý konec ke kladnému (+) pólu zdroje napájení.
 3. Dalším krokem je připojení jednoho konce druhé kabelové svorky k zápornému (-) pólu vybité baterie a druhý konec k zápornému (-) pólu zdroje napájení.
 4. Zapněte zdroj napájení a počkejte několik minut, aby se vybitá baterie trochu nabila ze zdroje.
 5. Poté, co se vybitá baterie trochu nabije, zkuste nastartovat motor auta.
 6. Pokud motor nenastartuje, zkuste počkat ještě několik minut, aby se baterie více nabila.

Je důležité si uvědomit, že ruční způsob napájení baterie je dočasným opatřením a neřeší problém hlubokého vybití nebo selhání baterie. Po úspěšném nastartování motoru se doporučuje kontaktovat odborníka pro diagnostiku a testování autobaterie.

Použití náhradní baterie pro buzení

Использование запасного аккумулятора для возбуждения

Když se vaše auto nemůže nastartovat kvůli vybité baterii, jedním ze způsobů, jak problém vyřešit, je použít náhradní baterii k nastartování. Zde je několik kroků, které byste měli provést:

 1. Ujistěte se, že je náhradní baterie dostatečně nabitá. To lze zkontrolovat pomocí testeru nabití autobaterie.
 2. Připravte si kabely pro připojení náhradní baterie k vybité baterii. Ujistěte se, že kabelové svorky jsou pevně připevněny ke kontaktům a nedotýkají se navzájem.
 3. Připojte kabel s kladnou (+) svorkou ke kladné (+) svorce vybité baterie.
 4. Připojte druhý konec tohoto kabelu ke kladnému (+) pólu náhradní baterie.
 5. Nyní připojte kabel se zápornou (-) svorkou k zápornému (-) pólu náhradní baterie.
 6. Připojte druhý konec tohoto kabelu k rámu auta nebo chladné kovové součásti motoru vybité autobaterie. Tím se vyloučí možnost jiskření a poškození obou baterií.
 7. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely dobře připojeny a zda se nemohou volně pohybovat. Teprve poté můžete zapnout náhradní baterii.
 8. Zkuste nastartovat motor vybitého auta. Pokud se to podaří, nechte motor běžet alespoň 20-30 minut, aby vybitý akumulátor získal potřebné nabití. Dávejte pozor, aby se během asistenčního procesu zcela nevybila náhradní baterie.
 9. Po úspěšném nastartování a nabití vybité autobaterie odpojte kabely v opačném pořadí, začněte zápornými (-) bočními svorkami.
ČTĚTE VÍCE
Místa, kde je poplašná jednotka obvykle ukryta v autě

Použití náhradní baterie pro buzení může být užitečné, pokud je hlavní baterie vybitá. Je však třeba pamatovat na to, že se jedná pouze o dočasné řešení problému a při opakování problému je doporučeno kontaktovat autoservis pro diagnostiku a případnou výměnu baterie.

Speciální zařízení pro nabuzení autobaterie

Специальные устройства для возбуждения аккумулятора автомобиля

Pokud je autobaterie vybitá a klasické metody nepomáhají, můžete k jejímu vybuzení použít speciální přístroje. Taková zařízení pomáhají eliminovat problémy se startérem a baterií a umožňují nastartovat motor v případě úplného vybití.

Jedním z nejběžnějších specializovaných zařízení je nabíječka. Připojí se k baterii pomocí svorek a naplní ji elektřinou, což vám umožní obnovit její nabití. Nabíječky se dodávají v různých kapacitách a výběr závisí na vlastnostech baterie.

Druhým užitečným zařízením je startér-nabíječka. Toto zařízení plní dvě funkce – dodává energii baterii a startuje motor. Funguje na principu přívodu elektrického proudu do baterie a následně do startéru auta. Startovací nabíječka je užitečná zejména v případě hlubokého vybití baterie nebo problémů se startérem.

Třetí možností pro speciální zařízení je zapalovač cigaret. Zapalovač cigaret je drát s kolíčky na prádlo, který se připojuje k baterii vybitého auta a k baterii nebo elektrickému zdroji jiného auta. Pomocí zapalovače cigaret můžete přenést elektřinu z nabité baterie do vybité, což vám umožní nastartovat motor.

Zařízení popis
nabíječka Připojuje se k baterii a umožňuje obnovit její nabití
Startovací nabíječka Nabudí baterii a nastartuje motor
Zapalovač Umožňuje převést elektřinu z nabité baterie do vybité

Použití speciálních zařízení k buzení autobaterie může být velmi užitečné v případě problémů se startováním motoru. Umožňují rychle a bezpečně obnovit nabití baterie a nastartovat auto. Je důležité vybrat zařízení, která odpovídají charakteristikám napájení a baterie.

Nabíječky baterií

Зарядные устройства для возбуждения аккумулятора

K vybuzení autobaterie můžete použít nabíječky, které zvýší napětí a obnoví její nabití. Nabíječky umožňují obnovit nabití baterie, aniž byste museli nastartovat motor auta.

Existuje několik typů nabíječek. Některá zařízení pracují ze sítě střídavého proudu (220 V), jiná z autozapalovače (12 V). Podle kapacity baterie a stupně vybití si můžete vybrat vhodnou nabíječku.

Proces nabíjení pomocí nabíječky je poměrně jednoduchý. Chcete-li to provést, musíte zařízení připojit k baterii podle pokynů výrobce. Správné připojení nabíječky k baterii pomůže vyhnout se zkratům a dalším negativním důsledkům.

ČTĚTE VÍCE
Barva s metalickými efekty - technologie nanášení, vlastnosti použití a nové trendy
Typ nabíječky popis
Automatická nabíječka Zařízení s automatickou regulací proudu a napětí. Samostatně určuje stupeň vybití baterie a volí optimální parametry nabíjení.
Manuální nabíječka Zařízení, které vyžaduje ruční nastavení proudu a napětí. Uživatel musí nezávisle určit stupeň vybití baterie a zvolit vhodné hodnoty proudu a napětí.
Poštovní nabíječka Kompaktní zařízení, které vám umožní nabíjet autobaterii přes kabelové připojení do zásuvky. Je vybaven speciálními funkcemi ochrany proti přetížení a zkratu.

Výběr nabíječky pro nabuzení baterie závisí na individuálních preferencích a požadavcích majitele vozu. Při výběru zařízení byste měli vzít v úvahu výkon, funkčnost a spolehlivost konkrétního modelu.

Nabíječky poskytují pohodlný a bezpečný způsob, jak nabít autobaterii, což vám umožní udržovat ji nabitou v optimálním stavu.

Video:

Jak nabíjet baterii po hlubokém vybití. Baterie je zcela vybitá! baterie se nenabíjí.

Jak nabíjet baterii sami?

6 způsobů, jak nastartovat auto, když je vybitá baterie