Dmychadlo oleje – jedná se o důležitou součást mechanismu, která je zodpovědná za dodávku oleje do motoru. Bez jeho provozu nebude motor schopen efektivně a dlouhodobě fungovat.

Olejové dmychadlo se skládá z několika hlavních součástí. Za prvé je to čerpadlo, které je zodpovědné za vytvoření tlaku nezbytného k pohybu oleje mazacím systémem. Součástí olejového kompresoru je také filtr, který čistí olej od nečistot. Hlavním úkolem olejového kompresoru je zajistit správnou dodávku oleje do motoru v optimálních časech.

Olejové dmychadlo funguje následovně. Po nastartování motoru začne čerpadlo dodávat olej z olejové vany směrem nahoru přes filtr. Olej je pak čerpán potrubím do různých zpětných olejových kanálů motoru. Promazává ložiska klikového hřídele, ojnice a páry pístů, stejně jako další pohyblivé mechanismy, přičemž obchází všechny potřebné části motoru.

Díky chodu olejového dmychadla zůstává motor chráněn před nadměrným opotřebením, třením a přehříváním. Správný přívod oleje zaručuje dlouhý a spolehlivý provoz motoru a jeho součástí. Proto je pravidelná údržba a kontrola olejového kompresoru důležitým základním kamenem pro udržení správného výkonu motoru.

Princip činnosti olejového dmychadla

Принцип работы нагнетателя масла

Princip činnosti olejového dmychadla je založen na využití mechanické síly generované rotujícím hřídelem motoru. Když se motor nastartuje a hřídel se začne otáčet, začne fungovat olejové dmychadlo.

Hlavním prvkem olejového kompresoru je ozubené kolo nebo rotor, který je poháněn hřídelí motoru. Ozubené kolo má malé zuby a je umístěno ve speciální komoře uvnitř kompresoru. Když se hřídel motoru otáčí, ozubené kolo čerpá olej ze spodní části komory a posouvá jej nahoru.

Zajímavý fakt: V případě hydraulického kompenzátoru nebo hydraulického napínáku je olejové dmychadlo nedílnou součástí těchto zařízení a odpovídá za zajištění správného tlaku a dodávky oleje.

Jakmile je olej v horní části komory, prochází speciálními otvory a kanály, kterými je přiváděn do různých součástí motoru, které vyžadují mazání. Kromě toho je olejové dmychadlo také zodpovědné za nasávání axiálních úniků oleje a jeho zpětné přivádění do mazacího systému.

Je důležité si uvědomit, že dmychadlo oleje musí být spolehlivé a musí fungovat hladce, aby se zabránilo čerpání oleje a zajistila se správná dodávka oleje. Důležitou součástí péče o motor je proto pravidelná údržba a kontrola stavu olejového kompresoru.

ČTĚTE VÍCE
Odhalujeme všechna tajemství ošetření oblouků pomocí Antigravelu

Definice a účel

Определение и назначение

Hlavním úkolem olejového kompresoru je dodávat potřebné množství oleje do motoru, aby zůstal v chodu bez opotřebení nebo poruchy. Při provozu motoru je olej vystaven vysokým teplotám a tlakům, proto je pro efektivní chod motoru důležitá správná cirkulace oleje.

Olejové dmychadlo se skládá z mechanické části, obvykle poháněné klikovým hřídelem motoru, a hydraulické části, zodpovědné za pohyb oleje. Mechanická část kompresoru je obvykle vyrobena ve formě válce s pístem poháněným tyčí. Hydraulická část se skládá z ventilů, ozubených kol a trubek, kterými je olej přiváděn do mazaných částí motoru.

Moderní olejové kompresory obvykle pracují automaticky a upravují tlak a objem dodávaného oleje v závislosti na provozních podmínkách motoru. Některé olejové kompresory jsou také vybaveny filtry k odstranění nečistot z oleje.

Výhody olejového dmychadla: Nevýhody olejového dmychadla:
Poskytuje spolehlivé mazání částí motoru Vyžaduje pravidelnou údržbu a výměnu filtru
Zvyšuje životnost motoru Může selhat a způsobit poškození motoru
Poskytuje lepší výkon motoru při vysokých teplotách a zatížení Výměna a oprava může být nákladná

Struktura a princip činnosti

Структура и принцип работы

  1. Hnací hřídel
  2. Ozubená kola nebo řetězový pohon
  3. Корпус
  4. Rotor s lopatkami
  5. Těsnění pro těsnost

Princip činnosti olejového dmychadla je založen na přenosu rotačního pohybu z motoru na rotor, který pomocí lopatek vytváří tlak a dopravuje olej systémem. Olej je absorbován přes sítko a prochází čerpadlem, kde je stlačován a převáděn do potrubí připojených k olejovým kanálům motoru.

Tlak oleje generovaný kompresorem umožňuje oleji volně cirkulovat a mazat všechny pohyblivé části motoru, včetně hřídelí, ojnic, klikového hřídele a vložek válců. Kromě toho se kompresor podílí na chlazení motoru tím, že odebírá teplo z ohřátých ploch.

Hlavními výhodami použití olejového kompresoru jsou zvýšená účinnost mazání, snížení opotřebení motoru a životnosti motoru, zvýšení výkonu a snížení spotřeby paliva.

Technické vlastnosti a aplikace

Технические характеристики и области применения

Mezi hlavní technické vlastnosti olejových kompresorů patří kapacita, tlak a průtok oleje. Kapacita určuje množství oleje, které lze načerpat za určitý časový úsek. Tlak určuje sílu, kterou je olej čerpán do systému. Průtok oleje udává rychlost, kterou je olej zaváděn do tření.

Olejová dmychadla jsou široce používána v automobilovém průmyslu k zajištění požadované úrovně mazání motorů a mazacích systémů. Používají se také v různých strojích a zařízeních, jako jsou průmyslová čerpadla, kompresory a mechanické lisy. Při výrobě se používají různé typy olejových dmychadel, včetně prahových, hřídelových a radiálních.

ČTĚTE VÍCE
Po mytí auta – další kroky nutné k udržení vašeho vozu čistého a lesklého

Specifikace olejových kompresorů musí být pečlivě vybrány tak, aby vyhovovaly požadavkům konkrétních mazacích systémů a strojů, ve kterých budou použity. Odborné poradenství a správný výběr zařízení může výrazně zvýšit účinnost a spolehlivost mechanismů vybavených olejovými kompresory.

Video:

Tato úprava AUTO zvýší výkon a sníží spotřebu paliva!!

Lituji, že jsem se toto TAJENSTVÍ nenaučil v 50 letech! Jak používat STARÉ PALIVOVÉ ČERPADLO!

DIY dmychadlo oleje / výměna oleje