Mezichladič – jedná se o část motoru automobilu, která je zodpovědná za chlazení plnicího vzduchu před jeho vstupem do válců. Je nezbytný pro optimální chod motoru a zvýšení účinnosti. Existuje však názor, že mezichladič lze odstranit, aby se zlepšil výkon vozu.

Je však třeba poznamenat, že odstranění mezichladiče je nepředvídané řešení, které může negativně ovlivnit chod motoru a vést k jeho poruše. Bez mezichladiče nebude naplněný vzduch schopen dostatečně vychladit a dodat potřebné množství kyslíku do válců. V důsledku toho se motor může přehřát, spálit součásti a dokonce selhat. Takové opravy jsou nákladné a vyžadují značné investice času a úsilí.

Vyjmutím mezichladiče navíc riskujete i zvýšení spotřeby paliva. Pokud není nucený vzduch ochlazován, bude mít vyšší teplotu, což povede ke zvýšené spotřebě paliva. Také absence mezichladiče může negativně ovlivnit výkonnostní charakteristiky vozu, jako je zrychlení a dynamika zrychlení.

Vyjmutím mezichladiče tedy riskujete poškození motoru, zvýšenou spotřebu paliva a zhoršení výkonu vozidla. Proto se důrazně doporučuje neprovádět takové změny bez patřičných odborných znalostí a nezbytných znalostí v oboru.

Příčiny a důsledky

Причины и последствия

Důvodů pro odstranění mezichladiče z auta může být několik, ale takové rozhodnutí může mít vážné důsledky na výkon a účinnost motoru. Podívejme se na hlavní důvody a důsledky odstranění mezichladiče:

Důvody:

Причины:

 • Zlepšení vzhledu vozu – Někteří automobiloví nadšenci se domnívají, že mezichladič zasahuje do estetiky vozu a chtějí jej odstranit z vnějších důvodů.
 • Instalace výkonného systému sání vzduchu – Při používání sportovních systémů sání vzduchu se někteří automobiloví nadšenci rozhodnou odstranit mezichladič, aby zvýšili proudění vzduchu a zlepšili výkon.
 • Snížená hmotnost vozidla – Odstraněním mezichladiče se sníží celková hmotnost vozidla, což může ovlivnit jeho výkon a dynamiku.

Důsledky:

Последствия:

 1. Zvýšení teploty nasávaného vzduchu – mezichladič je prvkem systému chlazení nasávaného vzduchu a jeho odstranění vede ke zvýšení teploty. To může způsobit přehřátí motoru a snížení jeho výkonu.
 2. Zhoršený výkon motoru – Mezichladič pomáhá snižovat teplotu nasávaného vzduchu, což zlepšuje výkon a účinnost motoru. Pokud je mezichladič odstraněn, motor může pracovat méně efektivně a produkovat méně výkonu.
 3. Poškození motoru – Zvýšené teploty nasávaného vzduchu mohou způsobit přehřátí a poškození motoru, zejména při jízdě v těžkých podmínkách nebo ve městě.
 4. Zvýšená spotřeba paliva – Odstranění mezichladiče může mít za následek zvýšenou spotřebu paliva, protože motor bude pracovat méně efektivně a bude mít menší výkon.
 5. Zvýšené zatížení chladicího systému – Intercooler funguje také jako chladič, takže jeho odstranění může zvýšit zatížení chladicího systému a zvýšit riziko přehřátí.
ČTĚTE VÍCE
Je možné použít dělový tuk jako mazivo pro mechanismy a stroje? Kompletní analýza použitelnosti a účinnosti!

Obecně platí, že odstranění mezichladiče bez seriózní analýzy a změn na jiných systémech motoru může mít negativní důsledky na výkon motoru a účinnost vozidla. Proto se před takovým rozhodnutím doporučuje poradit se s odborníkem nebo specialistou.

Závislost na mezichladiči

Зависимость от интеркулера

Absence nebo porucha mezichladiče může negativně ovlivnit výkon motoru a vést k vážným následkům. Za prvé, bez mezichladiče nedojde k ochlazení vzduchu, který vstupuje do turbíny. To může způsobit přehřátí turbíny a zvýšení teploty při kompresi vzduchu, což může následně poškodit motor.

Za druhé, mezichladič funguje jako vzduchový filtr a odstraňuje z něj prach a nečistoty. Pokud mezichladič chybí nebo nefunguje správně, prach a nečistoty se mohou dostat do vzduchového systému motoru, což snižuje výkon motoru a může způsobit selhání součástí.

Za zmínku také stojí, že mezichladič hraje důležitou roli při zajištění optimálního provozu motoru při zvýšené zátěži a teplotách. Umožňuje snížit teplotu vzduchu vstupujícího do válců motoru, což zvyšuje jeho výkon a účinnost.

Alternativní řešení

Альтернативные решения

Pokud uvažujete o odstranění mezichladiče z auta, existuje několik alternativních řešení, která je třeba zvážit:

1. Instalace účinnějšího mezichladiče. Místo odstranění mezichladiče můžete zjistit důvody jeho neúčinného provozu a nahradit jej výkonnějším modelem. Nový mezichladič s vyšší kapacitou pomůže snížit teplotu vzduchu vstupujícího do motoru a zlepší celkový výkon vozidla.

2. Použití chladicího systému. Dalším alternativním řešením by byla instalace speciálního chladicího systému pro mezichladič. To pomůže snížit jeho zahřívání, a tím zlepšit jeho výkon. Takový systém může být zvláště užitečný v podmínkách extrémního zatížení a vysokých teplot.

3. Použití jiných metod ke zlepšení produktivity. Místo odstranění mezichladiče možná budete chtít zvážit použití jiných metod ke zlepšení výkonu vašeho vozidla. Můžete například vylepšit sací nebo výfukový systém, nainstalovat turbodmychadlo nebo nitro akcelerační systém. Tyto metody mohou být pro vaše vozidlo účinnější a bezpečnější.

Je důležité si uvědomit, že jakékoli změny na motoru a chladicím systému mohou ovlivnit výkon a spolehlivost motoru. Proto se před rozhodnutím o odstranění mezichladiče doporučuje konzultovat se zkušeným specialistou a vzít v úvahu všechny možné důsledky.

Zvyšování výkonu motoru

Увеличение мощности двигателя

Jedním z klíčových prvků sacího systému je mezichladič, který je zodpovědný za chlazení vzduchu vstupujícího do válců. Ochlazený vzduch pomáhá zvýšit hustotu směsi paliva a vzduchu, což umožňuje efektivnější spalování a zvýšení výkonu motoru.

ČTĚTE VÍCE
Který materiál byl první – voda nebo pěna? Nové objevy a teorie vědeckého výzkumu

Za určitých podmínek je však možné mezichladič vyjmout a přesto dosáhnout zvýšení výkonu motoru. Například u vozů s malými pohonnými jednotkami, kdy není potřeba velký průtok vzduchu, může odstranění mezichladiče snížit odpor proudění vzduchu a zlepšit aerodynamiku vozu, což se pozitivně projeví na jeho dynamice.

Než se však rozhodnete vyjmout mezichladič, je třeba zvážit řadu faktorů. Za prvé, bez mezichladiče se zvýší teplota stlačeného vzduchu, což může vést k nežádoucím následkům, jako je poškození motoru. Za druhé, odstraněním mezichladiče můžete zhoršit účinnost vozu kvůli zvýšené spotřebě paliva. Konečně, mnoho výrobců automobilů navrhuje a optimalizuje své motory kolem mezichladiče a jeho odstranění by mohlo narušit správné fungování systému.

Obecně platí, že odstranění mezichladiče lze provést pouze za určitých podmínek a mělo by jít o dobře informované rozhodnutí. Před provedením změn v systému chlazení a sání vzduchu se doporučuje poradit se s odborníkem a provést nezbytné výpočty a testy, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost takových úprav.

Výhody Omezení
Zlepšení aerodynamiky vozu Zvýšení teploty stlačeného vzduchu
Zvýšený dynamický výkon Zhoršení účinnosti
Možné problémy s chodem motoru

Doporučení pro použití

Рекомендации по эксплуатации

Pro zajištění efektivního provozu motoru a dlouhé životnosti mezichladiče se doporučuje provést následující akce:

 1. Pravidelně kontrolujte a udržujte optimální hladinu chladicí kapaliny v systému mezichladiče. Pokud je hladina kapaliny příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození mezichladiče. V případě potřeby doplňte chladicí kapalinu na doporučenou úroveň.
 2. Pravidelně čistěte a udržujte mezichladič. Během provozu se na jeho povrchu mohou hromadit nečistoty, jako je prach, usazeniny oleje a další částice, což může snížit jeho účinnost. Intercooler pravidelně omyjte speciálními čisticími prostředky a kontrolujte, zda není poškozený.
 3. Pokud zaznamenáte únik chladicí kapaliny z mezichladiče, musíte okamžitě zasáhnout. Netěsnost může způsobit ztrátu chlazení a přehřátí motoru. Pokud zjistíte netěsnost, kontaktujte odborníka, aby mezichladič opravil nebo vyměnil.
 4. Při jízdě po nerovných cestách nebo při jízdě v prašných podmínkách se doporučuje na mezichladič namontovat ochranný kryt. To pomůže zabránit vnikání velkých částic a nečistot do jeho systému a chránit jej před poškozením.

Dodržováním těchto doporučení můžete udržovat svůj mezichladič v dobrém stavu a zajistit spolehlivý provoz vašeho vozu.

ČTĚTE VÍCE
Podrobné pokyny - instalace videokamery pro záznam dopravních přestupků

Video:

Zjistil jsem příčinu úniku oleje z trubky mezichladiče.

Je intercooler nutný nebo ne?

OPRAVA TURBÍNY. VÝMĚNA KAZETY VLASTNÍM RUKOU. CELÝ VIDEOREPORTÁŽ. PROTIKRIZOVÁ RUBRIKA!