Nafta je jedním z hlavních typů paliva, které se používá v různých oblastech lidské činnosti. Je široce používán v automobilovém průmyslu, lodní dopravě, zemědělství a průmyslu. Odkud ale toto palivo pochází a jak se vyrábí?

Proces výroby motorové nafty spojené s rafinací ropy. Ropa je přírodní surovina, která se těží z hlubin země. Po extrakci se ropa zpracovává ve speciálních zařízeních zvaných ropné rafinérie.

Základem procesu výroby motorové nafty je destilace oleje. Destilace spočívá v dělení ropné frakce na různé složky v různých teplotních intervalech. V důsledku tohoto zpracování se získá motorová nafta, která se liší od ostatních druhů paliv.

Tento proces je možný díky zvláštnostem složení oleje: obsahuje různé uhlovodíky s různými zbytky pryskyřice. Destilace umožňuje tyto složky oddělit za vzniku motorové nafty, která má specifické vlastnosti a splňuje technické specifikace.

Odkud pochází diesel?

Откуда берется дизель?

V ropných rafinériích prochází ropa různými rafinačními procesy k výrobě motorové nafty. Jednou z hlavních fází rafinace je destilace, při které se ropa rozděluje na frakce na základě bodů varu. Jednou z těchto frakcí je motorová nafta.

Po procesu destilace lze motorovou naftu dále zušlechťovat a upravovat, aby se zlepšil její výkon. Například se přidávají aditiva pro zlepšení mazivosti a omezení tvorby usazenin motoru. Provádějí se také různé testy, aby byla zajištěna kvalita a soulad motorové nafty s normami.

Po dokončení všech rafinačních procesů je motorová nafta připravena k použití a může být odeslána na čerpací stanice nebo použita v průmyslu a dopravě.

Historie a původ motorové nafty

История и происхождение дизельного топлива

Rudolf Diesel se narodil v roce 1858 a celý svůj život zasvětil studiu spalovacích motorů. V roce 1892 získal patent na svůj vynález – dieselový motor, který běžel na stlačený vzduch a naftu.

Než se však vznětový motor stal populárním a široce používaným, prošlo samotné naftové palivo několika fázemi vývoje.

  • Motorová nafta se původně získávala z ropy. Tento druh paliva se nazýval „hořící olej“ a používal se v parních strojích. Měla však nízkou účinnost a vysoký obsah škodlivých látek.
  • Ve 1920. letech XNUMX. století se ropa začala rafinovat na takzvanou „lehkou“ motorovou naftu. Byl čistší a měl lepší výkon, což přispělo ke zvýšení účinnosti motoru.
  • V následujících desetiletích byly vyvinuty další druhy motorové nafty, jako je „nafta s nízkým obsahem síry“ a „bionafta“, které byly ještě účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.
ČTĚTE VÍCE
Určení přesného množství oleje ve variátoru – jak správně zkontrolovat a zvolit vhodný objem

Dnes se motorová nafta vyrábí v rafineriích po celém světě. Je nedílnou součástí globálního energetického sektoru a je široce používán v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu, železniční dopravy, lodní dopravy a průmyslových aplikací.

Historie a původ motorové nafty tedy úzce souvisí s vývojem spalovacích motorů a rafinací ropy. Každým rokem se neustále zlepšuje, aby poskytovala efektivnější a ekologičtější řešení pro světovou dopravu a výrobu.

Těžba a zpracování surovin pro výrobu nafty

Добыча и переработка сырья для получения дизеля

Těžba ropy je proces získávání zásob ropy z podzemních útvarů. Hlavními způsoby těžby jsou vrtné vrtání a směrové vrtání. Po vytěžení je ropa odeslána do ropných a plynových rafinérií k dalšímu zpracování.

Čištění ropy

Переработка нефти

Rafinace ropy je komplex technologických procesů zaměřených na výrobu různých ropných produktů, včetně motorové nafty. Hlavní fáze zpracování jsou:

  1. Separace oleje na frakce. V této fázi se olej dělí na různé frakce podle jejich bodů varu. Pro získání motorové nafty je nutné izolovat frakci s bodem varu asi 200 stupňů Celsia.
  2. Čištění ropných produktů. V této fázi se provádí čištění od různých nečistot, jako jsou sloučeniny obsahující síru a vodík. Všechny ropné frakce, včetně motorové nafty, jsou čištěny od síry a jiných nečistot.
  3. Hydrorafinace. Jedná se o proces, při kterém jsou ropné produkty vystaveny vodíku, který snižuje obsah síry a zlepšuje kvalitu paliva.

Poté, co projde všemi fázemi rafinace ropy, je výsledná motorová nafta připravena k použití v různých průmyslových odvětvích, včetně silniční a železniční dopravy, stejně jako v odvětvích s většími energeticky náročnými stroji, jako jsou nákladní automobily a lodě.

Aplikace a distribuce motorové nafty

Применение и распространение дизельного топлива

Motorová nafta je díky svým vysokým energetickým charakteristikám a dlouhé životnosti široce používána v osobních a užitkových vozidlech, autobusech, nákladních automobilech a speciálních zařízeních. Dieselové motory mají nízkou spotřebu paliva a vysoký výkon a točivý moment, díky čemuž jsou efektivnější a hospodárnější než benzínové motory.

Důležitým faktorem distribuce motorové nafty je její dostupnost a široká síť čerpacích stanic, kde lze naftu doplnit. Tím je zajištěn spolehlivý a nepřetržitý provoz vznětových motorů zejména v odvětvích, která vyžadují stálý přísun energie.

Motorová nafta má navíc dlouhou životnost a snadno se přepravuje, což z ní činí atraktivní zdroj pro různé průmyslové a dopravní společnosti. Má také nižší obsah uhlíku a nižší emise plynů, díky čemuž je šetrnější k životnímu prostředí než jiná paliva.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když slyšíte klepání pístu v motoru?

Celkově používání a distribuce motorové nafty nadále roste a rozvíjí se v různých odvětvích hospodářství. Jeho přednosti v účinnosti, hospodárnosti a spolehlivosti z něj činí nedílnou součást moderní technologie a průmyslu.

Video:

Na co si dát pozor při podezření na únik vzduchu u dieselového motoru, Mercedes Atego 4.3d

Proč nefunguje diesel? Jak vypadá „vysávání“ vzduchu do palivového potrubí?

Úniky vzduchu