Škrtící klapka je jednou z nejdůležitějších součástí každého auta. Jeho hlavním účelem je regulovat proudění vzduchu, který vstupuje do motoru. Snímač škrticí klapky může signalizovat problémy s tělesem škrticí klapky a také pomoci automechanikům diagnostikovat a určit, zda je třeba součást vyměnit nebo opravit.

Co by mohlo naznačovat „smrt“ snímače škrticí klapky? Nejprve byste měli věnovat pozornost problémům s otáčkami motoru. Pokud se jeho rychlost pokusí „resetovat“ sama o sobě nebo naopak dojde ke skokům, pak důvod spočívá právě v činnosti škrticí klapky. To je typické pro vozy s elektronickým řídicím systémem.

Kromě toho byste měli vzít v úvahu následující příznaky: výskyt chyb zobrazených na přístrojové desce, nedostatečná reakce na sešlápnutí akcelerátoru a problémy s úpravou otáček motoru při volnoběhu. Pokud si všimnete některého z těchto problémů, je čas zavolat profesionála a zkontrolovat stav vašeho snímače plynu.

Příčiny a příznaky nefunkčního snímače škrticí klapky

Příčiny poruchy snímače škrticí klapky:

 • 1. Opotřebené nebo poškozené kontakty snímače – Pokud se kontakty snímače opotřebují nebo poškodí, nemusí se již spolehlivě připojit a přenášet signály, což způsobí poruchu snímače.
 • 2. Poškození nebo znečištění pouzdra senzoru – cizí částice nebo prach se mohou dostat do krytu senzoru a narušit jeho normální provoz. Pokud se pouzdro rozbije, snímač může přestat fungovat.
 • 3. Nesprávné napájení snímače – pokud snímač nedostává dostatek energie nebo naopak dostává přebytek, může to vést k jeho nefunkčnosti.

Příznaky vadného snímače škrticí klapky:

Симптомы неисправности датчика дроссельной заслонки:

 • 1. Problémy s akcelerací – Pokud snímač škrticí klapky nefunguje správně, vozidlo může mít potíže s akcelerací, může špatně reagovat na sešlápnutí plynového pedálu nebo může mít zpoždění.
 • 2. Zvýšená spotřeba paliva – Vadný snímač může neustále odesílat nesprávná data, což způsobuje, že vozidlo spotřebovává více paliva než obvykle.
 • 3. Nestabilní volnoběh – Pokud je vadný snímač škrticí klapky, může se vozidlo pohybovat na volnoběh, může se hodně třást nebo neustále měnit rychlost.
 • 4. Tempomat nefunguje – Pokud je vadný snímač škrticí klapky, tempomat může přestat fungovat nebo fungovat nesprávně.
ČTĚTE VÍCE
Co se do nemrznoucí směsi přidává, aby se zabránilo nepříjemnému zápachu?

Pokud máte podezření na poruchu snímače škrticí klapky, doporučuje se obrátit se na odborníka pro diagnostiku a opravu.

Proč může dojít k poruše

Почему может возникнуть неисправность

1. Fyzické poškození

Jednou z nejčastějších příčin selhání snímače škrticí klapky je fyzické poškození. Neopatrné zacházení se snímačem, mechanické otřesy nebo poškození v důsledku nouze mohou vést k selhání snímače. V tomto případě snímač již nemusí správně měřit polohu škrticí klapky nebo může zcela přestat fungovat.

2. Znečištění

2. Загрязнение

Špatnou funkci může způsobit i znečištěný snímač škrticí klapky. Během provozu vozidla se mohou nečistoty, prach, olej nebo jiné látky dostat do kontaktu s povrchem snímače a mohou narušovat normální činnost snímače. Pokud je snímač vystaven nečistotám po dlouhou dobu, může dojít k jeho poruše.

Kontaminace snímače může způsobit nesprávné odečty nebo úplné selhání. Pravidelné čištění nebo výměna snímače škrticí klapky pomůže tomuto problému předejít.

3. Elektrické problémy

3. Электрические проблемы

Vadný snímač škrticí klapky může být také způsoben elektrickými problémy. Chybná připojení, zkraty nebo poškozené kabely mohou způsobit poruchu senzoru. Přerušené elektrické kontakty mohou způsobit nesprávné nebo chybějící čtení polohy škrticí klapky.

Kontrola elektrického obvodu a provedení nezbytných oprav může pomoci tento problém vyřešit.

Z těchto důvodů se může vadný snímač škrticí klapky projevit různými způsoby, včetně špatného chodu motoru, ztráty výkonu nebo chyb v systému řízení motoru. Pokud se takové příznaky objeví, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval a opravoval systém řízení motoru.

Jak zjistit, zda je snímač škrticí klapky vadný

Snímač škrticí klapky v autě hraje důležitou roli tím, že řídí množství vzduchu vstupujícího do motoru. Pokud snímač selže, může to způsobit nestabilitu motoru a snížení výkonu vozidla.

Existuje několik příznaků, které mohou naznačovat poškozený snímač škrticí klapky:

1. Nestabilní chod motoru. Pokud auto začne při akceleraci škubat nebo má problémy s akcelerací, může to znamenat problém se snímačem.
2. Vysoká spotřeba paliva. Poškozený snímač škrticí klapky může způsobit, že motor bude mít nesprávný poměr vzduch/palivo, což způsobí zvýšenou spotřebu paliva.
3. Problémy s volnoběhem. Pokud motor přerušovaně zhasíná nebo běží na volnoběh, může to být způsobeno snímačem škrticí klapky.
4. Selhání systému tempomatu. Poškozený snímač škrticí klapky může způsobit, že systém tempomatu nebude fungovat.
ČTĚTE VÍCE
10 hlasitých klaksonů, které vám mohou zachránit život na silnici

Pokud zaznamenáte jeden nebo více z těchto příznaků, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby diagnostikoval a vyměnil snímač škrticí klapky. Pouze kvalifikovaný technik může s jistotou určit, co přesně způsobilo poruchu, a provést nezbytné opravy.

Co dělat, když je detekován vadný snímač škrticí klapky

Действия при обнаружении неисправности датчика дроссельной заслонки

Pokud máte podezření, že snímač škrticí klapky je vadný, měli byste provést následující kroky:

 1. Zkontrolujte, zda váš přístrojový panel neobsahuje chyby: Pokud systém detekuje vadné čidlo škrticí klapky, často se objeví související chybový kód. To mohou být užitečné informace, které vám pomohou problém vyřešit.
 2. Proveďte vizuální kontrolu snímače a jeho připojení: zkontrolujte stav kabelů, konektorů a kontaktů. Pečlivě zkontrolujte samotný snímač, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
 3. Zkontrolujte funkci snímače pomocí diagnostického skenovacího nástroje: Moderní vozy jsou vybaveny autodiagnostickým systémem, který umožňuje kontrolovat činnost snímače škrticí klapky. Když připojíte diagnostický skener, budete moci vidět hodnotu, která je přenášena ze senzoru do ECU (elektronické řídicí jednotky) vozu.
 4. Vyčistěte nebo vyměňte snímač: V některých případech může být problém způsoben znečištěným nebo poškozeným snímačem škrticí klapky. Pokud je to možné, očistěte snímač od nečistot nebo jej vyměňte za nový.
 5. Kontaktujte odborníka: pokud nezávislé akce nepomohou vyřešit problém, doporučuje se kontaktovat odborníka. Kvalifikovaný automechanik nebo elektronik bude schopen provést podrobnější diagnostiku vozidla a problém vyřešit.

Je důležité si uvědomit, že snímač škrticí klapky je důležitou součástí řídicího systému vozidla, proto se doporučuje, abyste problém neignorovali. Pokud včas nezavoláte servis, může to vést k vážným následkům, jako je ztráta výkonu motoru nebo porucha jiných součástí systému.

Video:

Jak zkontrolovat DPD bez rychlého odstranění pomocí multimetru

VAZ náhrada za TPS. Příznaky poruchy, výměna.

Jak zkontrolovat snímač polohy škrticí klapky VAZ pomocí multimetru? TPS test!