Geometrie kol je jedním z nejdůležitějších postupů prováděných během údržby vozidla a technické kontroly. Jedná se o proces úpravy úhlů souososti kol na zavěšení, který výrazně ovlivňuje ovladatelnost vozidla a bezpečnost jízdy. Správná geometrie kol pomáhá snižovat opotřebení pneumatik, zlepšuje trakci a snižuje spotřebu paliva.

Během vyrovnávání kol se upravují parametry, jako jsou úhly sbíhavosti a odklonu. Úhel sbíhavosti určuje, jak blízko jsou kola u sebe (je-li úhel kladný) nebo od sebe (je-li úhel záporný) na nápravě vozidla při pohybu vpřed nebo vzad. Úhel odklonu řídí, jak moc se kola odchylují od přímé roviny vozidla.

Pro správné provedení geometrie kol potřebujete speciální nástroje a specialisty s odpovídajícími zkušenostmi. Je velmi důležité dodržovat doporučení výrobce automobilu a používat pouze kvalitní náhradní díly. Je důležité mít na paměti, že nesprávně provedená geometrie kol může vést k nerovnoměrnému opotřebení pneumatik, špatné ovladatelnosti vozidla a v konečném důsledku i k nehodám na silnici.

Základy geometrie kol automobilu

Основы развал-схождения автомобиля

Hlavní úhly seřízení kol jsou:

  • seřízení kol – jedná se o úhel sklonu roviny, na které se nachází povrch běhounu pneumatiky, vůči vodorovné rovině;
  • podobnost kol – jedná se o úhel natočení přední nápravy kola kolem svislé osy vozidla.

Hodnoty těchto úhlů musí být optimální, aby zajistily rovnoměrné opotřebení pneumatik, stabilitu vozidla na silnici a zlepšily jeho ovladatelnost.

Pro správné seřízení geometrie kol je nutné použít speciální vybavení, např. stojan pro seřízení geometrie kol.

Je důležité si uvědomit, že pravidelná kontrola a seřizování geometrie kol vozidla je nedílnou součástí údržby a prodlouží životnost pneumatik a zlepší bezpečnost silničního provozu.

Proč potřebujete seřízení kola?

Зачем нужно делать развал-схождение

Hlavním účelem geometrie kol je zajistit hladký kontakt pneumatik s vozovkou. Správné parametry geometrie kol přispívají k rovnoměrnému opotřebení pneumatik, lepší stabilitě vozidla na silnici a lepší ovladatelnosti.

Nerovnoměrné opotřebení pneumatik je jedním z hlavních důvodů potřeby geometrie kol. Pokud kola vašeho vozidla nejsou srovnaná na doporučené hodnoty geometrie kol, dochází k nežádoucímu příčnému nebo podélnému posunu třecí síly mezi pneumatikou a vozovkou. To může způsobit nerovnoměrné opotřebení běhounu pneumatiky, což následně zkracuje její životnost a vyžaduje dodatečné náklady na výměnu.

ČTĚTE VÍCE
Je pro začínajícího řidiče lepší automatická nebo manuální převodovka?

Optimální geometrie kol může výrazně ovlivnit ovladatelnost vozidla. Správná geometrie kol zlepšuje ovladatelnost a stabilitu vozidla při jízdě v přímém směru, stejně jako při zatáčení a brzdění. Chyby v nastavení geometrie kol mohou vést k nepředvídatelnému chování vozidla na silnici a špatné kontrole nad ním.

Je třeba také poznamenat, že nesprávné parametry geometrie kol mohou vést ke špatné ostrosti brzdění a dlouhé brzdné dráze. Správně nastavený sbíhavost kol zajišťuje rovnoměrné rozložení zátěže na kola při brzdění, což zlepšuje trakci a výrazně zvyšuje bezpečnost na silnici.

Seřízení geometrie kol je tedy nedílnou součástí pravidelné údržby vozidla. To pomáhá předcházet problémům spojeným s opotřebením pneumatik, špatnou ovladatelností a bezpečností silničního provozu a zvyšuje životnost pneumatik a komponent odpružení.

Jak probíhá proces seřizování kol?

Как происходит процесс развал-схождения

Během naklonění se měří a upravují následující parametry:

1. Seřízení kola: parametr, který určuje úhel mezi rovinou jízdní plochy pneumatiky a rovinou pohybu automobilu. Správné vyrovnání zajišťuje rovnoměrné opotřebení pneumatik a zlepšuje ovladatelnost.

2. Odklon kola: parametr, který určuje úhel sklonu kola vůči vertikále. Správný odklon zajišťuje rovnoměrné opotřebení pneumatiky po celé šířce běhounu.

Proces geometrie kol se provádí na speciálním stojanu, který umožňuje měřit geometrii kol a úhly odklonu. Technik provede měření pro každé kolo vozu a následně upraví potřebné parametry pomocí speciálních nastavovacích prvků.

Po seřízení geometrie kol se doporučuje zkontrolovat vyvážení kol. Tím se zabrání vibracím a dodatečnému opotřebení pneumatik.

Je důležité si uvědomit, že proces geometrie kol vyžaduje speciální vybavení a dovednosti, proto se doporučuje kontaktovat kvalifikované specialisty, aby zajistili správné nastavení geometrie kol automobilu.

Video:

Camber – Toe jak na to. Prostě něco složitého. Udělej si sám zarovnání

Seřízení kol. co to je? Jak často to mám dělat?

Seřízení kol. Seřízení kol. Autoservis.