Výměna kol na autě je jedním z nejdůležitějších postupů, kterému by měl věnovat pozornost každý majitel vozu. Správná výměna kol nejen prodlužuje životnost pneumatik, ale také zajišťuje bezpečnost na silnici. V tomto článku se podíváme na to, jak správně zaměnit kola na autě a jaké body je třeba při této operaci vzít v úvahu.

Výměna pneumatik je běžný postup, ale pokud je provedena nesprávně, může vést k nepředvídatelným následkům.. Například nesprávně namontované kolo se může za jízdy uvolnit a způsobit vážnou nehodu. Proto je velmi důležité znát základní kroky a pravidla pro správnou výměnu pneumatik.

Za prvé, než začnete s výměnou pneumatik, měli byste zaparkovat na rovném, rovném povrchu, abyste zabránili klouzání nebo vibracím vašeho vozu během procesu. Za druhé se musíte ujistit, že je vůz v neutrálu a je aktivována parkovací brzda.

Jak rychle a správně vyměnit kola na autě?

Как заменить колеса на машине быстро и правильно?

Požadované nástroje Kroky výměny kola
Klíč na kolo 1. Umístěte vozidlo na rovný a stabilní povrch.
Klíč na auto výtah 2. Ujistěte se, že je auto zaparkované a vypnuté.
Náhradní kolo 3. Umístěte náhradní pneumatiku a potřebné nářadí do blízkosti vozidla.
Klíč na řetězy kol 4. Odstraňte kryty kol (pokud jsou ve výbavě) a povolte matice kol.
5. Pomocí zvedacího klíče postupně zvedněte vozidlo a sejměte kolo ze země.
6. Nainstalujte zpět rezervní kolo a utáhněte matice kola rukou.
7. Spusťte vozidlo na zem a utáhněte matice pomocí klíče na kola.
8. Namontujte kryty kol (pokud jsou ve výbavě).
9. Zkontrolujte tlak v nové pneumatice a v případě potřeby jej upravte.

Po výměně kol nezapomeňte zkontrolovat tlak v nových pneumatikách a v případě potřeby je seřídit. Pravidelná údržba a správná výměna pneumatik vám pomohou udržet bezpečný a pohodlný zážitek z jízdy.

Příprava na výměnu kol

Подготовка к замене колес

Než začnete s výměnou pneumatik na autě, musíte provést několik přípravných kroků.

1. Připravte své pracoviště:

Pro výměnu pneumatik zvolte vhodné místo, kde bude vozidlo na rovném a stabilním povrchu. Ujistěte se, že je přední část vozu zvednutá a bezpečně podepřená zvedákem.

2. Zkontrolujte stav rezervního kola:

ČTĚTE VÍCE
Proč se zapalovací cívka vypne a jak to opravit

Ujistěte se, že rezervní pneumatika má dostatečné nahuštění a nevykazuje žádné viditelné poškození nebo opotřebení. Ujistěte se také, že máte všechny potřebné nástroje pro výměnu kola: zvedák, klíč na rádio, klíč na kola, výstražný trojúhelník a rezervní pneumatiku.

3. Povolte matice kola:

Je důležité mít na paměti, že před zvedáním vozidla pomocí zvedáku musíte povolit matice kol. To zajistí bezpečnou výměnu pneumatik.

Pomocí rádiového klíče nebo klíče na kola povolte matice kola, ale neodstraňujte je úplně. Otočte matice proti směru hodinových ručiček, abyste je povolili.

4. Připravte zvedák:

Umístěte zvedák pod požadovanou výztuhu kola, která má stabilní strukturu. Ujistěte se, že je zvedák pevně připevněn k rámu vozidla, aby se zabránilo jeho pohybu během zvedání.

5. Zvedněte auto:

Pomalu zvedněte auto pomocí zvedáku. Hlavním cílem je zvednout ho dostatečně vysoko, aby bylo možné kolo snadno vyjmout. Musíte však dávat pozor, abyste vozidlo nezvedli výše, než je nutné.

Po dokončení všech těchto předběžných kroků jste připraveni na proces výměny pneumatik na vašem voze.

Kroky výměny kola

Шаги замены колеса

Když je čas vyměnit pneumatiky na autě, postupujte takto:

1. Příprava: Zastavte vozidlo na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte neutrál. Ujistěte se, že oba šrouby na kolech, která vyměňujete, jsou co možná nejvolnější. Z bezpečnostních důvodů také umístěte před a za zadní kolo podpěrnou cihlu nebo blok, abyste zabránili náhodnému pohybu vozidla.

2. Demontáž krytu kola: Pomocí klíče na kola odšroubujte kryt kola a nechte jej stranou.

3. Povolení matic kol: Pomocí klíče na kola povolte matice kola, ale nedemontujte je úplně.

4. Podpora auta: Pomocí hydraulického zvedáku zvedněte přední nebo zadní část vozidla dostatečně vysoko, aby se kolo mohlo volně otáčet. Ujistěte se, že je zvedák správně umístěn a je v pevném kontaktu s vozidlem.

5. Demontáž kola: Úplně odšroubujte matice kol a sejměte je z nábojů vozu. Opatrně vyjměte kolo a uložte jej na bezpečné místo, kde nebude překážet při údržbě vozidla.

6. Instalace nového kola: Vezměte novou nebo náhradní pneumatiku a opatrně ji nainstalujte na náboje vozu. Rukou utáhněte matice kola, abyste se ujistili, že je kolo na svém místě.

ČTĚTE VÍCE
Jakou roli hraje airbag při nehodách a proč může zachraňovat životy?

7. Utažení matic kol: Pomocí klíče na kola utáhněte matice kol ve směru hodinových ručiček, ale neutahujte je úplně. Poté auto spusťte pomocí zvedáku.

8. Dokončení: Utahujte matice kol v určitém pořadí, abyste zajistili rovnoměrné utažení. Poté zkontrolujte, zda jsou všechny matice kol bezpečně utaženy. Nakonec vraťte kryt kola na místo.

Nyní víte, jak správně vyměnit kola na autě. Při provádění tohoto postupu dodržujte tyto kroky a dbejte na bezpečnost.

Bezpečnostní pravidla při výměně kola

Правила безопасности при замене колеса

1. Připravte místo a vybavení. Před výměnou kola se ujistěte, že vozidlo stojí na rovném a stabilním povrchu. Zaparkujte vůz na bezpečném místě, nastavte výstražná světla a zatáhněte ruční brzdu. Připravte si všechny potřebné nástroje a vybavení (klíč na kola, výkřik, blok kola).

2. Povolte matice kola. Před zvednutím vozidla povolte matice na kole na opačné straně. To pomůže zabránit protáčení kola během procesu zvedání.

3. Zvedněte auto. Pomocí výkřiku opatrně zvedněte auto. Ujistěte se, že je stabilní a neviklá. Pro větší bezpečnost umístěte pod vozidlo blok kola nebo jinou bezpečnou podpěru.

4. Demontujte kolo. Otočte matice kola v opačném směru a sejměte kolo. Držte kolo oběma rukama, aby se nesklouzlo a nezranilo vás.

5. Nainstalujte nové kolo. Umístěte nové kolo na místo a utáhněte matice, dokud nebudou přiléhat, ale ne úplně. Poté při spouštění vozu zcela utáhněte matice. Zkontrolujte, zda jsou rovnoměrně utaženy.

6. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Po výměně pneumatiky se ujistěte, že tlak v pneumatikách odpovídá hodnotám doporučeným výrobcem vozidla. V případě potřeby přidejte nebo odeberte vzduch z kola.

7. Zkontrolujte instalaci. Po dokončení výměny kola zkontrolujte, zda jsou všechny matice řádně utaženy a zda je kolo v rovině a nehýbe se. Pokud zjistíte nějaké problémy, utáhněte matice nebo znovu zkontrolujte montáž kola.

8. Odložte nářadí a vybavení. Po dokončení výměny pneumatiky odstraňte veškeré nástroje a vybavení. Ujistěte se, že pod vozem nic nezůstalo a zkontrolujte, zda v okolí vozu nezůstaly nějaké předměty nebo nástroje.

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů při výměně pneumatiky vám pomůže vyhnout se potenciálním problémům a ochránit vás i ostatní. V případě potíží nebo pochybností je vždy lepší kontaktovat odborníky nebo autoservis.

ČTĚTE VÍCE
Která země je výrobcem Toyoty?

Video:

Správná výměna kola

VAŠE TLAK V PNEUMATIKÁCH JE NESPRÁVNÝ! TOP 7 drahých chyb při kontrole tlaku v pneumatikách!

Jak správně namontovat pneumatiky během montáže pneumatik