Maslenka – nepostradatelný atribut ruské kuchyně a tradiční rodinné snídaňové jídlo, které slouží jako zdroj energie po dlouhou dobu. Ale co byste měli dělat, když se vaše olejnička náhle rozsvítí, i když je hladina v ručním přístroji normální?

Důvodů, proč může olej hořet, může být několik. Možná jste použili nekvalitní olej nebo uvnitř mohou být drobné hořlavé kapičky. Možná jste použili příliš mnoho složitosti a špatný poměr přísad, což způsobilo přehřátí oleje. Nebo možná smažíte olej natolik, že začne hořet a produkovat kouřové plyny.

V tomto článku se podíváme na instrukceJak se těmto potížím vyhnout, poskytněte své rodině chutné a zdravé jídlo, aniž by se připálil olej. Probereme důležité tipy pro výběr oleje, určení správného poměru ingrediencí a správné techniky smažení, abyste zajistili, že vaše máslová mísa bude čerstvá, lahodná a hlavně bez připálených okrajů.

Příčiny oleje mohou hořet na normální úrovni

Причины возгорания масленки при нормальном уровне

1. Přehřátí oleje

1. Перегрев масла

Jedním z možných důvodů spalování olejové vsuvky na normální úrovni je přehřátí oleje. Při vaření palačinek se olej zahřeje na dost vysokou teplotu. Pokud se olej příliš zahřeje, může se vznítit. To se může stát, pokud je plynový sporák na maximální výkon nebo pokud pánev není dobře izolovaná.

2. Přítomnost zbytků jídla

2. Наличие остатков еды

Dalším možným důvodem hoření olejové vany, když je hladina normální, může být přítomnost zbytků jídla v oleji. Pokud se zbytky zachytí v horkém oleji, mohou se vznítit a způsobit požár. Proto je důležité po každé přípravě palačinek očistit pánev od případných zbytků.

Pokud se navíc mouka nebo těstíčko při vaření palačinek dostane na zahřátý povrch sporáku nebo hořáku, může to také způsobit připálení oleje v pánvi.

Pokud se olejová vana při normálních úrovních vznítí, může to být nebezpečné a způsobit požár v kuchyni. Proto je třeba být při vaření palačinek opatrní a sledovat teplotu oleje. Je také důležité pravidelně čistit gril a gril od zbytků jídla, aby nedošlo k požáru. Taková opatření pomohou zajistit bezpečnost přípravy palačinek a učiní Maslenitsa ještě zábavnější a bezpečnější.

ČTĚTE VÍCE
Lze olej GL-5 použít v převodovce? Odpovědi a doporučení od odborníků

Porucha elektrické sítě

Неисправность электрической сети

Pokud se olejnička rozsvítí, ale hladina oleje nepřesahuje normu, důvodem může být vadná elektrická síť. Možné jsou následující důvody:

1. Špatný kontakt v zásuvce: Pokud kontakt ve vývodu není stabilní, může dojít k přerušení napájení mazací armatury. V tomto případě se doporučuje zkontrolovat funkčnost zásuvky a případně ji vyměnit.

2. Přetížení napájecího obvodu: Pokud je do jedné zásuvky zapojeno příliš mnoho elektrických spotřebičů, může dojít k přetížení napájecího obvodu, což může vést k nízkému napětí a mazacímu šroubení nebude správně fungovat. V tomto případě se doporučuje rozložit zátěž na různé zásuvky nebo použít stabilizátor napětí.

3. Nesprávné připojení: Nesprávné připojení olejničky k elektrické zásuvce může mít za následek nerovnoměrné zahřívání, které může způsobit spálení oleje. Ujistěte se, že připojení vodičů maznice je správné a nepoškozené.

4. Poškození kabeláže: Elektroinstalace ve vaší domácnosti může být poškozena, což může způsobit výpadky napájení maznice. V tomto případě se doporučuje kontaktovat elektrikáře, aby provedl diagnostiku a opravu elektrické sítě.

Pokud dojde k některé z těchto poruch, doporučuje se poradit se s elektrikářem, aby zkontroloval elektrickou síť a odstranil možné příčiny hoření oleje v olejové nádobě.

Poškození termostatu

Повреждение термостата

Pokud je termostat poškozený nebo vadný, nemusí se správně otevřít nebo zavřít, což má za následek nesprávnou regulaci teploty oleje. V důsledku toho se může olej přehřát a spálit, i když je hladina oleje normální.

Známky poškození termostatu

Признаки повреждения термостата

Pokud je olejová vsuvka zapnutá a hladina oleje je normální, měli byste věnovat pozornost následujícím známkám poškození termostatu:

  1. Prudký nárůst teploty motoru.
  2. Časté doplňování oleje i přes absenci netěsností.
  3. Nerovnoměrný chod motoru, ztráta výkonu.
  4. Zvláštní hluk vycházející z motoru.

Pokud si všimnete těchto známek poškození termostatu, doporučujeme vám kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a opravy.

Výměna termostatu

Замена термостата

Pokud je termostat poškozen, měl by být vyměněn. Výměnu termostatu musí provést kvalifikovaný technik, protože nesprávná instalace nebo výběr nesprávného dílu může vést k dalšímu poškození nebo nesprávnému fungování chladicího systému.

Instalace nového termostatu vám pomůže správně řídit teplotu oleje a zabránit přehřátí, čímž se sníží pravděpodobnost požáru nebo vážného poškození motoru.

ČTĚTE VÍCE
Jaká rizika vznikají při prodeji vozu a jak je řídit
Tabulka 1 – Známky poškození termostatu

Důkaz Možné příčiny
Náhlé zvýšení teploty motoru Nesprávné otevření termostatu
Časté přidávání oleje Termostat nezavírá správně
Nerovnoměrný chod motoru Neúplné otevření nebo zavření termostatu
Zvláštní hluk vycházející z motoru Poškození součástí vnitřního termostatu

Výběr špatného nádobí

Выбор несоответствующей посуды

Některé typy nádobí nerozvádějí teplo rovnoměrně, což může způsobit tvorbu horkých míst na dně nádobí. Pokud olej narazí na takové horké místo, může se příliš rychle zahřát a začít hořet, i když je hladina oleje normální.

Nádobí vyrobené z materiálu, který špatně vede teplo, jako je nerezová ocel nebo litá hliníková slitina, může také způsobit pálení oleje. Tyto materiály nerozdělují teplo rovnoměrně, což může způsobit přehřátí a spálení oleje.

Aby se předešlo problémům s připalováním oleje, doporučuje se volit nádobí se silným a rovnoměrným dnem, které dobře vede teplo, jako je litinové nebo hliníkové nádobí. Toto nádobí distribuuje teplo rovnoměrně, zabraňuje vzniku horkých míst na dně a snižuje riziko připálení oleje.

Materiál nádobí Výhody Omezení
Litina Rovnoměrně rozvádí teplo, dobře vede teplo, odolává vysokým teplotám Těžký, vyžaduje zvláštní péči, pomalu se zahřívá a ochlazuje
Hliník Rovnoměrně rozvádí teplo, dobře vede teplo, rychle se zahřívá a ochlazuje Může reagovat s kyselými produkty a zabarvit se, méně odolný než jiné materiály

Použitím pánve vhodné pro ohřev oleje se můžete vyhnout problémům s připalováním, i když je hladina oleje správná.

Video:

Není tlak oleje a kontrolka tlaku svítí! Jednoduchý důvod

Proč se žlutá kontrolka olejové plechovky na panelu auta rozsvítí a zmizí po otevření kapoty?

KONTROLKA TLAKU OLEJE SVÍTÍ PŘI VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČKÁCH. Jak funguje snímač tlaku oleje?